You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اختلافات خانوادگی family divide                   

   اصطلاحاً به منازعات و مشاجرات و درگیری هایی که در یک خانواده روی می دهد اطلاق می شود (1).

  بروز اختلاف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است و هیچ خانواده­ای از این امر مستثنی نیست. اما گاهی این اتفاقات به تعارض‌های شدید منجر می‌شود. امروزه خانواده‌ها درگیر انواع مختلفی از تعارضات و اختلافات شدید هستند که این اختلافات باعث عدم کارکرد مناسب و سالم خانواده به عنوان اولین و قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی می‌شود (2).

  تعارض و اختلاف عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با يكديگر؛ نظرات، اهداف و رفتاري كه در جهت مخالفت با ديگري صورت مي‌گيرد و همچنين ستيزه‌اي بين افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراكات مختلف (3).

  به نظر كاهن، هرجا عدم توافق، تفاوت يا ناسازگاري بين همسران وجود داشته باشد، اختلاف خانوادگی به وجود مي‌آيد (4). فاورز و السون نيز، زوجين متعارض را ناراضي از عادات و شخصيت همسر و داراي مشكل ارتباطي در حوزه‌هاي گوناگون مي‌دانند (5).

  انواع اختلافات خانوادگی

  اختلافات زن و شوهری

  وجود اختلافات عقیده و رفتار بین زن و مرد، امری طبیعی است. ولی خانواده­هایی وجود دارند که در آن زن و مرد زندگی مشترکشان تبدیل به یک میدان جنگ کرده‌اند. رفتارها و روابطشان به شدت متزلزل و بدون سازندگی است. چنین خانواده‌ای یک خانواده توخالی و شبه خانواده (6) به شمار می‌رود.

  اختلاف والدین با فرزندان

  نوع دیگر اختلافات شدید در خانواده‌ها، عدم سازگاری فرزندان و والدین با همدیگر است. که غالب این مشکلات، به دلیل تفاوت های نسلی بروز می کند و در حالت بحرانی به تضاد نسلی (7) تبدیل می­ شود.

  عوارض اختلافات خانوادگی

  در زمينه تأثيرات مخرب اختلافات خانوادگی، مي‌توان به پيامدهاي جسمي، رواني و رابطه‌اي آن اشاره نمود: از لحاظ رواني، اكثر افراد، تعارض در روابط را، بي‌نهايت تنش‌زا تجربه مي‌كنند. اختلاف خانوادگی با با خطر بروز انواع اختلالات رواني از جمله افسردگي خصوصاً در زنان، سوء(8) مصرف مواد خصوصاً در مردان، ناكارآمدي جنسي در هر دو جنس و مشكلات رفتاري رو به افزايش در فرزندان (خصوصاً اختلالات رفتاري پسران) ارتباط دارد (9).

  تبیین اختلافات خانوادگی

  از جمله تبیین ­های رایج در زمینه اختلافات خانوادگی، تئوری فمینیستی است. تأکید این نظریه بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت میان مردان و زنان در جامعه است که به مردان اجازه اعمال قدرت بر زنان را می دهد و باعث بروز اختلاف در روابط زن و مرد می شود.. از این دیدگاه خشونت عمل انفرادی نیست که یک مرد علیه یک زن به کار می گیرد، بلکه خشونت رفتاری است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال می شود.

  خشونت یک ابزار نظارتی مهم است که هم بازتاب روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت کمک می کند. به بیان دیگر از دید نظریه پردازان فمینیستی جامعه بر مبنای پدرسالاری ساخته شده است. در نظم اجتماعی پدرسالارانه، مردان از طریق سلطه بر زنان و انحصار نهادهای اجتماعی موقعیت برتری نسبت به زنان پیدا کردند و فرمانبرداری زنان از طریق مردان و نهادهای مسلط مردانه نهادینه شده است. در چنین شرایطی اگر زنان به خواسته های مردان تن ندهند، اختلافات خانوادگی و در نهایت خشونت مردان علیه زنان بروز پیدا خواهد کرد (10).

  واژه های کلیدی:

   اختلافات خانوادگی، شکاف نسلی، تضاد عقاید، خشونت، شبه خانواده.

  ارجاعات:

  1-     عنایت، حلیمه. دسترنج منصوره و سلمانی فائزه. بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی. فصلنامه علمی-  پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره اول؛1390. صص 19-1.

  2-     میراحمدی، سیده لیلا، احمدی، سید احمد و بهرامی، فاطمه. اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال پنجم، شماره 3؛1390. صص 111-99.

  3-      Hewitt, B. Baxter. J & Western, M. marriage breakdown in Australia. Journal of sociology, Vol. 41; 2005. pp. 163-183

  4-      Adams, R. B, Laursen. The organization and dynamics of adolescent conflict with parents and friends. Journal of marriage and the family, VOL. 63; 2001. pp.97-110

  5-      Collins, R. Interaction ritual chains. Princeton university press; 2004

  6-     گیدنز، آنتونی. جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی؛1386.

  7-     چیت ساز قمی، محمدجواد. بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی. فصلنامه جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول؛1386. صص 112-85.

  8-      Spots, E. L & Pederson, N. L. general effect on woman positive mental health and social support matter. Journal of family psychology;2005.pp. 339-349

  9-      Finch man, F. D. martial conflict: correlates, Structure and context. Current directions in psychological science, VOL.12; 2003. pp.23-27

  10-  Andermahr, Sonya. Feminist Theory. London: Arnold;2000

   

نظر شما