You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اسکورت             safe  guard

  در اصطلاح به عده ای سرباز مسلح گفته می شود که برای محافظت یا احترام، همراه شخصیت مهمی حرکت می کنند (1).         

  اسکورت عملی است که در آن، تعدادی از افراد آموزش دیده و متبحر درامور دفاع شخصی، وظیفه محافظت از اشخاص و یا کالاهای مهم را برعهده خواند داشت. پرکاربردترین نوع اسکورت، اسکورت اشخاص است که در آن افراد محافظ، با بررسی محیط اطراف و موقعیت مکانی عوارض جغرافیایی، در اطراف فرد تحت حفاظت قرار گرفته و مانع مزاحمت افراد بیگانه برای وی می­ گردند. در حین اسکورت، معمولاً افراد محافظ با بررسی و توجه به جهات مختلف، وظیفه محافظت از فرد یا کالای مورد نظر را انجام می­ دهند (2).

  اسکورت گونه ­های مختلفی دارد که از جمله عبارت ند از:

  • اسکورت اشخاص؛
  • اسکورت کالاهای مهم و استراتژیک؛
  • اسکورت اتومبیل؛
  • اسکورت کشتی؛
  • اسکورت هوایی و غیره.

  در اسکورت،متناسب با فرد و یا کالای تحت حفاظت، ابزارهای ویژه­ای مورد استفاده قرار می­گیرد. اسکورت به وسیله ابزارهای تخصصی مانند خودروهای ضدگلوله و مسلح انجام می­شود تا امنیت فرد یا کالای مورد نظر، تامین شود. استفاده از وسايل نقليه ضدگلوله و مسلح، از جمله روش ­هاي رايج براي محافظت از افراد و کالاهایی است که ممکن است در معرض سوءقصد و آدم‌ربايي قرار دارند. اين اتومبيل‌هاي محافظتي، شبيه وسايل نقلية معمولی طراحي شده‌اند، اما به انواع امكانات محافظتی مانند ردیاب، شیشه های ضدگلوله و ... مجهزند (3).

  واژه های کلیدی:

  حفاظت، اشخاص و کالای مهم، تجهیزات پیشرفته، امنیت.

  ارجاعات:

  1-     اکیفی، جیمز. آموزش افسران جدید پلیس. ترجمه عباس فرد قاسمی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388. ص 25.

  2-     لبافی، حسین. مجموعه دروس تخصصی انتظامی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388. ص 65.

  3-      Dempsey, John. S. Introduction to private security. New York; 2010 

   

   

نظر شما