You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حراست   Protection             

   به عمل حفاظت و نگهداری از دارایی‌های افراد که به‌وسیله گماشتن فردی ویژه برای این امر صورت بگیرد، حراست گفته می‌شود و به فردی که مأمور پاسداری و نگهداری از چیزی یا جایی شده است،نگهبان اطلاق می ­شود. نگهبانان ممکن است از سوی نهادهای دولتی به کار گماشته شده باشند یا از سوی اشخاص و گروه‌های خصوصی(1).

  در بیشتر موارد نگهبانان یونیفورم به تن می‌کنند و حضور خود را با ایستادن در محل، یا نصب دوربین نظارتی مداربسته یا نصب آژیر به چشم می‌آورند تا از اقدامات غیرقانونی نسبت به آن محل یا افراد حاضر در محل جلوگیری کنند (2).

   در صورت بروز اقدامات غیرقانونی و بزهکاری یا خطراتی مانند آتش‌سوزی و تصادفات، نگهبان موظف است مورد پیش‌آمده را به سرعت به رئیس خود یا نهاد مناسب گزارش دهد.

   در نیروی انتظامی، حراست توسط افرادی انجام می­ گیرد که آموزش ­های لازم را برای این کار دیده ­اند. آموزش ­های فیزیکی و ذهنی دشوار، جز شرایطی است که افراد را برای نگهبانی از افراد و مکان ­های خاص آماده می­ سازد. حراست می­تواند توسط ابزارهای مختلفی انجام گیرد. ابزارهای دفاع شخصی همانند چاقو، اسلحه کمری و باقی موارد، جز وسایل ضروری هستند.

  گاهی اوقات نیروی انتظامی وظیفه حراست از اماکن مختلف مثل استادیوم­ های ورزشی، ساختمان­ های وزارت را نیز بر عهده دارد. وظیفه رهبری تیم حراست بر عهده فرمانده­ای است که از قبل مشخص شده باشد. فرمانده تیم، دستورالعمل­ های لازم را به تیم های گشتی و حفاظت داده و به طور مرتب از فعالیت آنها بازدید مینماید (3).

  واژه های کلیدی:

  حراست، نگهبانی، تجهیزات حفاظتی، کاهش جرم.

  ارجاعات:

  1- Philip C. Stenning. Powers and Accountability of Private Police. European Journal on Criminal Policy and Research; 2000.pp.325

  2- Joh, Elizabeth E. Conceptualizing the Private Police. Utah L; 2005. pp. 573

  3- Sklansky, David A. Private Police. UCLA University; 1999. pp. 1165

   

نظر شما