You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پاس جبهه         Frontier  guard                         

  پاس در لغت به معنی نگاهباني، نگاهداري و جبهه به معنی پيشاني و اصطلاحاً خط خارجي است كه سربازان مشغول جنگ در مقابل دشمن، آن را تشكيل می­دهند (1).

  در مدخل ورودي يگان‌ها، كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و مراكز آموزشي نگهباني را درنظر مي‌گيرند كه اصطلاحاً پاس جبهه ناميده مي‌شود. پاس جبهه از نظر وظايف با ساير پاس‌هاي پاسگاه‌ها و كلانتري‌ها ، تفاوت كلي دارد. معمولاً پاس‌هاي انتظامي، جلوگيري و رسيدگي به وقوع جرايم و امور مربوط به خدمات انتظامي را انجام مي‌دهند؛ ولي پاس جبهه، وظيفه حفاظت از يگان و پاسگاه انتظامي را عهده‌دار است و بايستي مراقب باشد كه تا شعاع اطمينان بخشي از محوطه جلوي پاسگاه و كلانتري انتظامي، انتظامات و امنيت برقرار شود، تا تهديدي صورت نگيرد. علاوه‌براین، پاس جبهه جنبه تشريفاتي نیز داشته و با انجام حركات نظامي مانند پيش فنگ، نسبت به كاركنان اداي احترام مي‌نمايد و معمولاً در كيوسك یا در کنار درب ورودي استقرار مي‌يابد. از وظايف مهم پاس جبهه، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  1- برقراري انتظامات و امنيت در جلوي يگان و پاسگاه انتظامي تا شعاع اطمينان بخش؛

  2- همكاري با مسئول اطلاعات (انتظامات) در كنترل ورود و خروج اشخاص، خودرو و ...؛

  3- حفاظت فيزيكي از يگان در برابر حملات و تهديدات احتمالي؛

  4- همكاري و اقدام در كنترل ورود و خروج متهمين به يگان‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي؛

  5- اجراي تشريفات و اداي احترام‌هاي نظامي در هنگام ورود و خروج فرماندهان و كاركنان برابر دستورات صادره؛

  6- اعلام ورود فرمانده يا معاونين يگان و پاسگاه انتظامي به داخل يگان از طريق زنگ اخبار يا ساير سيستم‌هاي ارتباطي ديگر (2).

  واژه های کلیدی:

   پاس جبهه، نگهبانی، پاسگاه انتظامی، انتظامات.

  ارجاعات:

  1- معین، محمد. فرهنگ فارسی معین. نشر فرهنگ؛ 1387.

  2- گل محمدی، علی. مبانی امور انتظامی. نشر معاونت تربیت و آموزش ناجا. 1386. ص 52.

   

   

نظر شما