You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گشت انتظامی Police  patrolling   

  بخشی از نیروی انتظامی است که با گشت زنی زمانمند و مداوم در محدوده استحفاظی یک کلانتری خاص، موجب استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از جرم در آن محدوده می شود (1).

  جهت برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از وقوع جرائم، رسیدگی قانونی به جرایم ارتکابی و کنترل نحوه انجام وظیفه پاس­ها، افرادی با یک برنامه منظم زمانی و مکانی با وسایل موتوری و پیاده، آشکار و نهان در یگان­ها و پاسگاه­ های انتظامی به خدمت می­پردازند که اصطلاحاً گشت انتظامی نامیده می­ شود. در تعریفی دیگر، گشت انتظامی به صورت زیر تعریف شده است:
  بخشی از نیروی انتظامی که مجهز به تجهیزات لازم بوده و با وسایل یا پیاده و آشکار و پنهان، ضمن داشتن برنامه ریزی زمانی و مکانی معین، محدوده استحفاظی کلانتری ها را با تردد و رفت و آمد خود زیر نظر داشته و با مشاهدات و نظارت مستقیم خود، موجبات استمرار نظم و تامین امنیت و جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می کند (2).
  لازم به ذکر است اگر انجام عملیات گشت زنی بوسیله خودرو یا موتور صورت گیرد، گشت انتظامی موتوریزه و اگر توسط افراد پیاده انجام گیرد پاس پیاده نامیده می ­شود.

  از مهمترین وظایف گشت انتظامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1.       برخورد با جرایم مشهود (3)؛

  2.       حضور در نقاط جرم­خیز منطقه (4)؛

  3.       حضور سریع در صحنه ­های وقوع جرایم مهم؛

  4.       اجرای مانور در نقاط آلوده و جرم خیز(5) و محل تردد مجرمان سابقه دار؛

  5.       کنترل راه­های اصلی و فرعی حوزه استحفاظی و کنترل و کشف وسایل نقلیه مسروقه با استفاده از دفاتر و رایانه؛

  6.       پشتیبانی از گشت­ های غیر آشکار؛

  7.       انجام عملیات­های آشکار و تعقیب

  8.       انجام ماموریت ­های ویژه بر دستور (6).

  تجهیزات و وسایلی که واحدهای گشت انتظامی از آنها استفاده می کنند عبارتند از:

  وسایل موتوری: خودروهای گشتی باید ضمن استحکام و دارا بودن سرعت مناسب، از فضای کافی جهت انتقال متهم برخوردار باشند.

  وسایل مخابراتی: استفاده از وسایل مخابراتی باید با رعایت کد مربوطه باشد. پیام کوتاه و گویا همراه با حفاظت از تجهیزات هم از اقدامات قابل توجه عوامل گشتی است.

  تجهیزات گشتی ها: مهمترین تجهیزات مورد نیاز عبارتند از: سلاح، چراغ قوه، باطوم، کلاه ایمنی، جلیقه ضدگلوله، دفترچه یادداشت، رایانه و ...(7).

  واژه های کلیدی:

   گشت انتظامی، پیشگیری از جرم، نظارت، کنترل.

  ارجاعات:

   

  1-     زمانی کیوسری، علی نقی. شرح وظایف کلانتری­ها و پاسگاه­ها.دانشگاه علوم انتظامی: معاونت آموزش؛1387. ص 73.

  2-     ابتهاج، ابوالقاسم. گشت انتظامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1387. ص 2.

  3-     گلدوزیان، ایرج. بایسته­های حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان؛1386.ص 65.

       4- Hughes, Gordon. Understanding Crime prevention: Social Control, risk and late modernity; 2000

       5- Bound Michel .urban Social Theory. Oxford university press; 2004. p.89

  6- جوادیان، رضا، احمدی محمد، حسین و محمدی مقدم، یوسف. عوامل موثر بر موفقیت گشت انتظامی در پیشگیری از سرقت خودرو. فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره چهارم؛1388. صص 141-128.

  7- زمانی کیوسری، علی نقی.همان؛1387. ص 75.

   


   

نظر شما