You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اماکن

   به فضایی اطلاق می‌شود که جهت انجام یک مأموریت مورد استفاده قرار می­ گیرد و منظور از مکان تنها شکل فیزیکی آن نبوده، بلکه تا زمانی یک فضا یا یک مکان مورد بررسی قرار می‌گیرد که کارکرد خاصی داشته یا شخص یا شیء خاصی در آن مکان در حال انجام مأموریت باشد و درصورت حذف کارکرد یا جابه‌جایی آن شخص یا آن شی‌ء خاصی از آن مکان، به دلیل ازدست‌دادن ماهیت کاربردی‌اش دیگر ارزش بررسی و پیگیری نخواهد داشت (1).

  اماکن به انواع مختلفی قابل دسته بندی می باشند که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

  اماکن قابل حفاظت

  اماکنی که به لحاظ امنیتی، تأسیساتی و نظامی به گونه‌ای است که اشخاص غیرمجاز قادر به دست یابی به آن نبوده و به لحاظ امنیتی، حفاظت از آنها ضروری و لازم است. این اماکن در زمرة اماکن و تأسیساتی هستند که خسارت بر آنها می‌تواند وقفه‌ای در بخشی از امور یک شهر یا موقعیت ایجاد نماید و حفاظت از آنها ضروری است.

  اماکن مهم

  مکان‌ها یا فضاهایی که حمایت از آنها از لحاظ تأسیساتی، موقعیتی، وجود اسناد و مدارک، نوع فعالیت یا به خاطر موارد اطلاعاتی در برابر تهدیدات دشمن بالفعل و بالقوه بسیار مهم است.(2)

  اماکن و تأسیسات حساس

  اماکن و تأسیساتی که اگر تمام یا بخشی از آنها مورد تعرض یا تخریب واقع شوند یا به اشغال و کنترل دشمن درآیند به امنیت منطقه‌ای کشور خسارات کلی وارد شده یا زندگی عادی مردم را برای مدتی مختل می‌نمایند.

  اماکن و تأسیسات حیاتی   

  اماکن و تأسیساتی که از نظر محرّکی حائز چنان اهمیتی هستند که اگر تمام یا بخشی از آنها مورد تعرض و یا تخریب واقع شوند و یا به اشغال دشمن درآیند، خسارات کلی بر امنیت کشور وارد شده و یا زندگی مردم را برای مدّت مدیدی دچار اختلال می‌كند.(3)

  اماکن و تأسیسات فوق‌العاده حیاتی

  اماکن و تأسیساتی که از نظر محرّکی حائز چنان اهمیتی هستند که اگر تمام یا بخشی از آنها مورد تعرّض یا تخریب واقع شوند یا به اشغال دشمن درآیند به کلیت نظام و امنیت کشور خسارات کلّی و بعضاً جبران‌ناپذیری وارد می‌شود.

  اماکن و تأسیسات قابل مراقب

  اماکن و تأسیساتی که خسارت بر آنها می‌تواند وقفه‌ای در بخشی از امور یک شهر ایجاد نماید و به لحاظ کمّی به حدی است که در شرایط عادی، حفاظت دائم از آنها متحمّل صرف نیروی زیاد و هزینۀ هنگفت باشد.

  اماکن و تأسیسات کشوری

  ابنّیه و مراکزی که مورد استفادۀ سران یک کشور قرار می‌گیرند یا تأمین‌کنندۀ رفاه عمومی و آسایش مردم هستند.

  اماکن و تأسیسات مهم

  اماکن و تأسیساتی که اگر تمام یا بخشی از آنها مورد تعرّض یا تخریب واقع شوند یا تحت اشغال و کنترل دشمن قرار گیرند، برای قسمتی از منطقه، ایجاد مشکلات امنیتی كرده یا زندگی عادی گروهی از مردم را برای مدت محدودی مختل می‌کند.

  برخی از مهم ترین روش هاي تأمين امنيت برای این گونه اماکن عبارت اند از سامانه­هاي هشدار دهنده، كنترل ورودي و خروجي‌ها، نظارت با دوربين مدار بسته، استخدام مأموران امنيتي همسانه (يونيفروم) پوش و مخفي.(4)

  کلیدواژه ها

   اماکن، امنیت، کنترل، اماکن مهم، امنیت ملی.

  ارجاعات

  1-     نوروزی، محمدتقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا، 1385، ص 65.

  2-     بصیرت، مقصود. حفاظت از اماکن وتأسيسات. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1391، ص 89

  3-     رباني، نورالله. حفاظت فيزيكي. تهران: معاونت تربيت و آموزش ناجا، ،1390 ،ص 56

  4-      Dempsey, John. S. Introduction to private security. New York; 2010

   

   

نظر شما