You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  خودسوزی     self-burning     

  خودسوزی به معنی خود را آتش زدن و سوزاندن به قصد پایان بخشیدن به زندگی است (1).

  خودسوزی، روشی خشن و بی­رحمانه جهت پایان دادن به زندگی است که فرد با آتش زدن جسم خود، سعی در از بین بردن خویشتن و پایان دادن به زندگی خود دارد. خودسوزی از یک طرف ، روشی است که جنبه نمایشی دارد و باعث جلب توجه دیگران می­شود و از سوی دیگر، حس ترحم آنها را تحریک می­کند. خودسوزی به دلیل اینکه باعث ایجاد سوختگی­های عمیق با درصدهای بالا می­شود، پس از زجر فراوان قربانی، به مرگ منتهی می­شود. خودسوزی، روشی عجیب و غیرمعمول در فرهنگ غرب به شمار می­رود. در آمریکا و کشورهای اروپایی، خودسوزی در آخرین رده انواع خودکشی قرار می­ گیرد (2).

   در 55 پژوهش منتشر شده در بیست سال گذشته در مورد خودسوزی در سراسر جهان، هند دارای بالاترین میزان خودسوزی در دنیا و بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از آن است. در کشورهای غربی، مردان و در خاورمیانه و کشورهای شبه قاره هند، زنان بیشترین قربانیان خودسوزی هستند (3).

  به صورت کلی، قربانیان خودسوزی به سه دسته تقسیم می شوند:

  1-     بیماران دارای اختلال روانی (کشورهای غربی و خاورمیانه)؛

  2-     خودسوزی به دلایل شخصی (هند، سریلانکا، گینه نو، زیمباوه)؛

  3-     آنهایی که دارای انگیزه سیاسی می باشند (هند، کره جنوبی) (4).

    در ایران، آمار کلی و گویایی از موارد اقدام به خودسوزی و درصد مرگ و میر آن وجود ندارد. با این حال ، بر اساس مطالعات انجام شده، خودسوزی یکی از روش های شایع خودکشی در ایران است که در استان­های غربی کشور و در بین زنان، شایع­تر و گاهی تا 9 برابر مردان است (5). خودسوزی در ایران اغلب توسط کسانی انجام می­شود که به هیچ نوع سیستم حمایتی دسترسی نداشته و تمام اقدامات انجام شده آنها جهت رسیدن به هدف، که معمولاً رهایی از یک وضعیت آزاردهنده می­باشد، بی­نتیجه مانده است (6). در این میان ، زنان به دلیل وضعیت خاص جنسی، انتظارات جامعه از جنس زن (قبول هر گونه ناهنجاری، خشونت، سختی و عذاب در محیط خانواده جهت تداوم زناشویی) و عدم وجود سیستم های حمایتی کارآمد، بیشتر در معرض خطر خودسوزی قرار دارند (7).

  کلید واژه ها

  خودسوزی، آتش زدن جسم، سوختگی.

  ارجاعات

  1- Biggs, Michael. Dying Without Killing: Self-Immolations: Making Sense of Suicide Missions: Oxford University Press; 2005 .

  2- Yu, Jimmy. Sanctity and Self-Inflicted Violence in Chinese Religions: Oxford University Press; 2012.pp. 115-130.

  3- نانبخش، ژاله. محدثی، حمیده. نانبخش، فریبا و مظلومی، پویا. بررسی وضعیت سلامت روانی زنان با اقدام به خودسوزی.فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هفتم، شماره دوم؛1388. صص 112-106

  4- Laloe, V. patterns of deliberate self- burning in various parts of the world. A review: burns; 2004.pp. 207-15

  5- امیر مرادی، فرشته. معماری ،اشرف الملوک. رمیم، طیب. مهران، عباس و خسروی خدیجه. بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متأهل. فصلنامه حیات، سال یازدهم، شماره 24 و 35؛1384. صص 50-41.

  6- خزایی، حمید و پرویزی فرد، علی اکبر. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و ارزیابی وضعیت روانی اقدام کنندگان به خودکشی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم زشکی؛1382. ص 21.

  7- Prins, Herschel. Offenders, Deviants or Patients? Explorations in Clinical Criminology. Taylor & Francis; 2010. p. 291.

   

نظر شما