You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • اسناد هویت Identity Documents  

  اسناد هویت ،اسناد رسمی هستند؛ که سبب شناسایی و تعیین هویت فرد ، می شوند (1)

  سند رسمی، سندی است که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد(1).برخی اسناد هویت عبارت از شناسنامه، کارت ملی، کارت شناسایی سازمانها یا ارگانهای دولتی یا خصوصی، گواهینامه، مدارک نظام وظیفه و ... میباشند.

  شناسنامه مهمترین سندی است که معرف هویت و تابعیت ایران است، زیرا در شناسنامه هر فرد علاوه بر درج فاکتورهای شناسایی شامل (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شمارة شناسنامه) هر گونه تغییری که بعداً در مورد نام یا نام خانوادگی ایجادشود، در صفحه توضیحات شناسنامه منعکس و ثبت میگردد. مواردی چون تأهل، مشخصات همسر، ثبت ازواج یا طلاق یا فوت و همچنین مشخصات و اسامی فرزندان فقط در شناسنامه درج میشود (2)

  اما شناسنامه تنها سند هویتی افراد به شمار نمی رود ، در کشور ما کارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و سایر مدارک دیگر از این قبیل برحسب نیاز به عنوان اسناد هویتی می توانند مورد مراجعه قرار بگیرند .

  کلید واژه ها

  شناسنامه، کارت ملی، کارت شناسایی، گواهینامه، مدرک نظام-وظیفه، اسناد هویت

  ارجاعات

  1-      قانون مدنی (ماده 1287)

  2-     مکتبداری، فردین- روئین، محمدجوادو صبوری، رضا. امور گذرنامه. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین و معاونت آموزش ناجا؛ 1385. صفحه 20.

   

نظر شما