You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  موانع ارتباطی پلیس با مردم                     Barrier Communication

  موانع ارتباطی را میتوان هر نوع اختلال، پارازیت، و عاملی دانست که مانع رسیدن پیام به مخاطب میشود. معمولاً سه یا چهار نوع مانع را می توان از هم جدا کرد. مکانیکی، معنایی، روانی و سازمانی(1). بر همین اساس موانع فراوانی از موانع شخصی (خلقیات، روحیات و ویژگی های شخصیتی یک افسر پلیس) و اجتماعی (عضویت در یک گروه، زبان، طبقه و...) گرفته تا موانع سازمانی (ساختار سازمانی)  میتوان برشمرد. موانع ارتباطی ممکن است به جهت زمانی، مکانی و اوضاع اجتماعی متفاوت باشند

  تمامی سعی سازمانها و ادارات پلیس در همۀ جوامع آن است، تا آنجا که ممکن باشد در هر زمان و مکان، وضعیت، موقعیت، با بالاترین استاندارهای قانونی (و گاه اخلاقی و شرعی) برای حفظ نظم و امنیت جامعه، همچنین افزایش میزان اعتماد مردم به پلیس بکوشند. پلیسها سعی دارند قانون (2) را مبنای عمل خود قرار دهند و مأموریتها را اجرا کنند (3).

  اما آیا عمل به قوانین برای افسران پلیس آسان است؟ بررسی ها نشان می دهد در بسیاری مواقع «قواعد حقوقي و قانون» با « قواعد اخلاقي» و حتی «قواعد دینی و قومی(4)» جامعه يكسان نيستند. از سوی دیگر موضع اقتدار و ماهيت كارپلیسی، و نیز وابستگی ها و دلبستگی های افسران پلیس به عنوان یکی از اعضای جامعه، موانع فراوانی را پیش روی آنها در اجرای قوانین و مقررات رسمی به وجود می آورد. برای نمونه گزارش های پلیس بسیاری از جوامع حاکی است برخی مواقع مردم شهر تقاضاهای غیر منطقی (از قبیل، نادیده گرفتن تخلفات آنان و جریمه نکردنشان یا کم کردن مبلغ جریمه ها، نادیده گرفتن یک تخلف کوچک و غیره) از یک پلیس دارند که نمیتواند به همه آن تقاضاها پاسخ منفی دهد؛ زیرا وی یکی از اعضای محل، پسرخاله، عضو تیم شهر و عضو کلیسای (مسجد یا معبد) محل است. از این رو شناخت موانع مختلف ارتباطی پلیس از اهمیت بالایی برخوردار است.

  مهمترین پرسشهای پیش روی پلیس در خصوص موانع ارتباطی عبارت است از: موانع ارتباطی چیست، از کجا می آید و چه اثری در برقراری و حفظ ارتباطات وی با دیگران دارد؟ انواع و سطوح آن کدام است؟ و چگونه می توان آنها را رفع و رجوع کرد ؟ (5).

  دسته بندی های مختلفی برای موانع ارتباطی پلیس ارائه شده است. برای مثال با توجه به عناصر پنجگانه اصلی ارتباطی (فرستندۀ پیام، پیام، کانال ارتباطی، گیرنده و تاثیر پیام)؛ بر اساس سطح ارتباط (موانع فردی، بین فردی، گروهی و سازمانی)؛ با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس (6)، تاهل، میزان تحصیلات)؛ و بر اساس متغیرهای اجتماعی(7) (اقوام، قبايل، مذهب، شغل، محل زندگی، پیشداوری ها و کلیشه-ها)، هر یک از این موانع می توانند تا اندازه زیادی آثار پیام پلیس به مخاطبان را خنثی یا حداقل کاهش دهد. اگر چه بسیاری از موانع ارتباطی (به جهت آموزش ها) قابل رفع  است، با این وصف حضور یا وجود برخی موانع ارتباطی، اجتناب ناپذیر و مرتفع کردن  آن سخت و دشواراست. در عین حال هر یک از این موانع تاثیرات خاص خود را بر پیام می گذارد.

  شاید مهم ترین مانع ارتباطی پلیس کشورهای در حال توسعه (در کنار تمامی موانع عادی)، ماهیت رسميِ و بسیار ساختمند آن به عنوان نماد اقتدار و منزلت خرده‌نظام سياسي در افكار عمومي باشد. پلیس در این کشورها و البته کشورهای توسعه یافته، نقشي مضاعف در دولت  نوین برعهده دارد؛ زیرا از يك سو تنها نيروي مشروع اجبار كننده است و از سوي ديگر خود از جملة سازمان‌های مدني واسط محسوب می‌شود كه در حد فاصل حکومت و شهروندان قرار می‌گيرد.

   

  کلید واژه ها

  گوش دادن مؤثر، پلیس، شنیدن.

   

  ارجاعات

   

  1-     گیل، دیوید و بریجت آدامز. الفبای ارتباطات. ترجمۀ رامین کریمیان و مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات رسانهها. 1384، ص 224.

  2-     طبق ماده 4 قانون ناجا، هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است (روزنامه رسمي، 1369. شماره هاي13239 و 44982).

  3-     گرین، راسل. دبلیو . آموزش افسران پلیس قرن 21.  ترجمۀ قیطاس مردانی راد، تهران: معاونت آموزش ناجا،1387، ص  34.

  4-     اکیفی، جیمز . آموزش افسران جدید پلیس.  ترجمۀ عباس فرد قاسمی، معاونت آموزش ناجا، 1387، ص  141

  5-     بولتون، رابرت. روان شناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی).  ترجمۀ حمید رضا سهرابی و افسانه حیات روشنایی، تهران: رشد، 1384، ص 38. مارلند، لوئيز وست . جنسيت و پليس (جنس، قدرت و فرهنگ پليس).  ترجمۀ فرزان سجودي،  تهران: مركز تحقيقات و پژوهش هاي ناجا، 1384، ص17 

  6-     تاي بولت، ادوارد ا. و لينچ، لورنس ام. و مك برايد، بروس.مديريت پليس بر اساس پيشگيري از جرم. تهران: اداره كل پژوهش و تاليفات ناجا، 1376، ص 69.

  7-     فیالکوف، يانكل . جامعه شناسي شهر.  ترجمۀ عبدالحسين نيك گهر، تهران: آگه،1383، صص 41و 74و90.

نظر شما