You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گذرنامه جمعی   Collective Passport

  گذرنامه جمعی ، یکی از دو نوع گذرنامه خدمت و یا عادی است که طی آن یک نفر با دریافت گذرنامه ، سرپرستی یک گروه حداقل پنج نفره و حداکثر40 نفره را در یک مسافرت مشخص به خارج از کشور برعهده می گیرد (1 ). 

  گذرنامه ، سندی است که توسط مقامات صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی ایران ؛ برای مسافرت اتباع این کشور به خارج و یا اقمت آنان در خارج از کشور و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می شود . انواع گذرنامه شامل : گذرنامه سیاسی ، گذرنامه خدمت و گذرنامه عادی می باشد . گذرنامه سیاسی ، توسط وزارت امور خارجه صادر و سبز رنگ است و برای شخصیت های تراز اول مملکت مورد استفاده قرار می گیرد . گذرنامه خدمت ، توسط وزارت امور خارجه صادر و رنگ آن آبی است و برای همراهان مقامات تراز اول کشور در مسافرت های خارجی صادر می گردد . این گذرنامه می تواند فردی ( برای یک نفر ) و یا جمعی ( یک نفر با مسئولیت سرپرستی هیات همراه ) ، باشد . گذرنامه عادی ، توسط نیروی انتظامی ( مبادی گذرنامه ) صادر و می تواند فردی و یا جمعی باشد (1) . گذرنامه جمعی به نام رئیس معرفی شده گروه صادر می­شود و مشخصات همراهان در برگ ضمیمه درج می­گردد. درایران گذرنامه جمعی به دو صورت خدمت یا عادی برای گروه­های زیر صادر می­گردد.

  1- گروه­های ورزشی با معرفی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که به منظور انجام مسابقات عازم خارج از کشور هستند.

  2- کارکنان نیروهای مسلح در صورتی که عازم مأموریت خارج از کشور به طور دسته جمعی باشند.

  3- گروه­های هنری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عازم خارج از کشور به منظور اجرای برنامه­های هنری هستند.

  4- گروه­های دانشجویی یا دانش­آموزی با معرفی وزارتخانه­های متبوع آنان که برای مطالعات آموزشی یا فرهنگی عازم خارج از کشور هستند.

  5- گروه­ های کارگری با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی که برای کسب مهارت فنی عازم خارج از کشور می­باشند.

  6- گروه­ها یا دسته ­جاتی که برای اهداف مورد نظر جمعیت هلال­احمر جمهوری اسلامی ایران عازم خارج از کشور هستند.

  مدت اعتبار گذرنامه جمعی یک­سال بوده و در صورت موافقت سازمان یا وزارتخانه مربوطه حداکثر تا یک­سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

  حداکثر تعداد افرادی که می­توانند از این گذرنامه استفاده نمایند 40 نفر و حداقل 5 نفر خواهد بود. از نکات قابل توجه در خصوص گذرنامه ­های جمعی آن است که هیچ کدام از همراهان به تنهایی و بدون حضور دارندة گذرنامه نمی­توانند از آن به صورت جداگانه استفاده نمایند و چنانچه در هنگام مسافرت به هر دلیلی بخواهند از گروه خود جدا شوند بایستی گذرنامه انفرادی دریافت نمایند (2).

   

  کلید واژه ­ها

   گذرنامه خدمت، گذرنامه عادی، گذرنامه فردی ،گذرنامه جمعی.

  ارجاعات

  1- قانون گذرنامه (ماده 28).

  2- مکتبداری، فردین - روئین، محمدجواد و صبوری، رضا. امور گذرنامه. تهران: دانشگاه علوم انتظامی و معاونت آموزش ناجا؛ 1385. صفحات 24- 22.

  منبع بیشتر:      

  - رحمتی­ راد، محمدحسین. مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374. صفحه 229.

نظر شما