You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  موارد مشروعیت کسب خبر   Legitimacy of the Collection Information

  موارد مشروعیت کسب خبر ، عبارت است از رعایت شرع مقدس درفعالیت های اطلاعاتی(1) .

  مشروعیت به معنای شرعی، قانونی و به حق بودن است . خبر ،عبارت است از  بیان احتمال وقوع یک رویداد، قولی که صحت و سقم آن معلوم نیست یا بیان دیگر مطالب غیر مستندی که تصور بهره­برداری اطلاعاتی از آن­ها وجود دارد(2). جمع آوری اخبار ، عبارت است از کلیه اقداماتی که سازمان اطلاعاتی ، برای دستیابی به اخبار مورد نیازش از اهداف اطلاعاتی موردنظر ، انجام می دهد(3) .

  در بیان ضرورت های کسب اخبار ، چهار محور به شرح زیر بیان گردیده است :

  1 ) زیر نظر گرفتن کارگزاران و کارمندان دولتی و تجسس اخبار آنان ، به این منظور که آیا آنان مسئولیت ها ووظایف اداری خود را با امانت و درستکاری انجام می دهند یا نه ؟ و اینکه برخورد آنان با مردم چگونه است و رفتارشان در باره بیت المال و اموال دولتی به چه نحوی است ؟

  2 ) زیر نظر گرفتن تلاش ها و تحرکات نظامی دشمنان

  3 ) زیر نظر گرفتن تلاش ها و تحرکات مخالفین نظام اسلامی ، جاسوس های بیگانگان ، اهل نفاق و احزاب سری داخلی که با اسلام و حکومت اسلامی و امت اسلامی دشمن باشند

  4 ) کسب اخبار از اوضاع و احوال مردم و جریانات جامعه ، به منظور اگاهی از نیاز ها و کمبود های آنان و شکایاتی که ممکن است داشته باشند . این مساله به طور دائم باید بررسی شود که روابط و پیوند های مردم با حکومت مرکزی به چه نحوی است .[چون اگر زمام دار مسلمین و دولت مرکزی از کمبود ها ، گله ها و شکایات مردم به طور واقعی آگاه نگردد ، این مسائل به مروز زمان جمع شده و پیدایش کینه ها و عقده های خطرناک اجتماعی را سبب می گردد که ممکن است نظام اسلامی و روند عادی و جریان امور جامعه را مختل سازد .] البته منظور ما از این تقسیمات چهارگانه این نیست که یک فرد صالح نتواند مسئولیت اداره بیش از یکی از این شعبه ها و شاخه ها را داشته باشد ، بلکه مقصود این است ، دانسته شود که هریک از اینها ، کار ویژه ای به شمار می روند ؛ و غرض و آثار جداگانه بر آنها مترتب میگردد (4).

  در حکومت جمهوری اسلامی که تحت زعامت ولایت فقیه اداره می گردد و قوانین آن برآمده از شرع مقدس و همه ملزم به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات می باشند ، فعالیت های اطلاعاتی هم در همه شئون آن و از جمله کسب اخبار با در نظر گرفتن رضایت حضرت حق و پرهیز از ظلم و جور و گناه انجام می گردد . بالاخص در نیروی انتظامی که ، مامورین مستقیما با مردم انقلابی و ولایتمدار ، سروکار دارند ، رعایت شئونات اسلامی در همه امور می تواند جاذبه بیشتری برای نظام ایجاد کند و کشور را از گزند دشمنان حفظ ماید .  

  کلید واژه­ها

   مشروعیت، خبر، کسب خبر ابتدایی، دشمن، موارد مشروعیت کسب خبر.

  ارجاعات

  1- نوروزی، محمدجواد. نظام سیاسی اسلام. تهران: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام­خمینی (ره)؛ 1380. صفحة 139.

  2- صفرآبادی، ایمان. جاسوسی و ضد جاسوسی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388. صفحه 29.

  3 کتاب اصول ومبانی اطلاعات ، دفتر تحقیقات کاربردی پاوا ، چاپ اول ، 1390 ، ص 23 .

  4 کتاب حکومت اسلامی ، ترجه و تقریر ابولفضل شکوری ، نشر تفکر ، چاپ اول، سال 1371 ، 307 308 .

نظر شما