You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • معرف:

  1- معادل انگلیسی: Terror

  2- تعریف: ترور واژه‌اي فرانسوي و ريشة لاتين (Ters) ودر زبان عربی به الارهاب عملیات الارهابیه والاغتیال ترجمه شده است و آن به‌معناي ترس و ترساندن است. بيشتر مشتقات اين واژه معادل همين معنا و مفهوم به‌كار می‌رود. در لغت‌نامة‌دهخدا، تروريسم به ‌معناي اصول حكومت وحشت و فشار معرفي شده است؛ اصولي كه طي سال‌هاي 1793 تا 1794 در فرانسه حاكم بود. لغت‌نامة مصاحب نيز ترور را وضعيت وحشت فوق‌العادة ناشي از توسل يك فرقه يا حزب به اقدامات خشونت‌آميز برای دستيابي به اهداف دانسته، افراد يا گروه‌هايي را كه به اين اعمال دست مي‌زنند تروريست‌و عمل آنان را تروريسم معنا کرده است (1).

  متن:

  ترور به ترساندن و تروريسم به ارعاب و تهديد، ايجاد ترس و وحشت در مردم و تروريست به طرفدار ارعاب و تهديد، طرفدار حكومت زور، ارعاب و تهديد معني شده است (2). ترور در لغت فرانسه به معني هراس افكني است. در سياست به كارهاي خشونت‌آميز و غيرقانوني حكومت ها براي سركوبي مخالفان خود و ترساندن آنها ترور گويند و نيز كردار گروه­ هاي مبارزي كه براي رسيدن به هدف­ هاي سياسي خود، دست به كارهاي خشونت‌آميز و هراس‌انگيز مي‌زنند، ترور ناميده مي‌شود. همچنين ترور به معناي كشتار سياسي نيز به‌كار مي‌رود (3).

   تا كنون تعريف اصطلاحي جامعي از ترور و تروريسم كه مورد قبول همه كشورها باشد، ارائه نشده است. به همين جهت سازمان ملل در قطعنامه 3034 در تاريخ دوم نوامبر 1972 م،‌ تحقيق و بررسي پيرامون تروريسم را ضروري دانسته و برای این منظور سه كميته ايجاد نموده است:

  1) كميته تعريف تروريسم. 2) كميته موجبات تروريسم. 3) كميته طرح تدابيري براي جلوگيري از تروريسم (4).

   طبق كنوانسيون پيشگيري و مجازات تروريسم سازمان ملل، تروريسم به اعمال جنايي اطلاق مي­ شود كه با هدف مقابله با نظام سياسي كشورها و ايجاد رعب و وحشت در اشخاص يا گروه­ هاي معين يا عامه مردم، توسط گروه­ هاي تروريستي انجام می شود (5).

  در قطعنامه 1984 م، مجمع عمومي سازمان ملل درباره تعريف تروريسم چنين آمده است:

  فعاليت هاي مجرمانه و خشونت­ آميزي كه گروه­ هاي سازمان يافته براي ايجاد رعب و وحشت انجام مي­ دهند تا به اين ترتيب نيل به اهداف به اصطلاح سياسي را ميسر سازند (6).

  ژلبرگيوم حقوقدان عقيده دارد يك اقدام مجرمانه را نمي­توان ترور قلمداد كرد، مگر سه شرط در آن جمع باشد:

  1. ارتكاب برخي افعال خشونت­آميز به نحوي كه قتل يا صدمات جسماني مهم به وجود آورد.

  2. قصد معين يا طرح هماهنگ فردي يا جمعي براي ارتكاب افعال مذكور.

  3. قصد غايي، ايجاد رعب و وحشت نزد شخصيت هاي معين، گروه، اشخاص يا در بين عموم مردم (7).

  انواع تروریسم

  • اكوتروريسم (تروریسم زیست‌محیطی)؛

  در تروريسم زيست‌محيطي، هدف تضعيف مؤلفه‌ها و شرايط محيطي مناسب براي حيات عادي ساكنان منطقه‌اي معين است كه در پرتو آن، سلامت و بهداشت جمعيت نيز هدف قرار می‌گيرد.

  • آگروتروريسم (تروریسم کشاورزی)؛

  در تروريسم كشاورزي، افزون بر پيامدهاي زيست‌محيطي محدود، ضربه‌زدن به اقتصاد كشورها و افزايش فقر و گرسنگي و ممانعت از رشد و توسعة بومی اين كشورها؛ ‌به‌ويژه در شرايطي كه كشور هدف از نظر تأمين مواد غذايي داخلي يا صادرات به محصولات خاصي متكي است، دنبال می‌شود.

  •  بیوتروریسم (‌تروریسم زیست‌شناختی)؛

  بيوتروريسم عبارت است‌از: ايجاد ترس و وحشت با بهره‌گيري از عوامل زيست‌شناختي مختلف.

  •  سايبر تروريسم

  سايبرتروريسم حاصل تلاقي تروريسم و فضاي سایبر است و این چنين تعریف شده است: «سايبرتروريسم، بيشتر به‌معناي حمله يا تهديد به حمله عليه فضاي مجازي؛ اعم از رايانه‌ها، شبكه‌هاي رايانه‌اي و اطلاعات ذخيره‌شده در آنها به‌منظور ترساندن يا مجبوركردن دولت يا اتباع آن براي پيشبرد اهداف سياسي يا اجتماعي خاص است (8).

  واژگان کلیدی:

  ترور، خشونت، وحشت، سرکوب، مخالفت.

  ارجاعات:

  1)سروي مجد، محمد. بازنمايي ايران در سينماي‌هاليوود، تحليل نشانه‌شناختي و تحليل گفتمان هفت‌فيلم. تهران: دانشكده صدا و سيما؛ 1387. ص 42.

  2) آقابخشی، علی. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار؛1389. ص 563.

  3)Slocum, John David. Terrorism, media, liberation. RutgersUniversity Press;2005.p.110

  4)شاملو احمدي، محمدحسین. فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي. اصفهان: دادیار؛1380. ص 131.

  5) بوسا، آندرو. بزهكاري بين المللي. ترجمه نگار رخشاني. تهران: گنج دانش؛1384. ص 20.

  6)برجی، یعقوب علی. ترور و دفاع مشروع. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی؛1389. ص 119.

  7) آشوري، داريوش. فرهنگ سياسي. تهران: انتشارات مرواريد؛1380. ص99 .

  8)Virilio, P. Speed and Information: Cyberspace Alarm. Oxford: Blackwell Publishers; 2001.pp.62-83.

  گروه ارائه دهنده مقاله:

  "اطلاعات و امنيت"

نظر شما