You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  شنود Bug   

  شنود در اصطلاح اطلاعاتی عبارت است از استراق سمع یا گوش دادن به مکالمات یک نفر و یا یک گروه و یا ضبط کردن آن به صورت پنهانی (1).

  برای کسب خبر از فعالیت­ های یک مظنون، وسایل و راه­ های مختلفی به کار می­رود. یکی از این وسایل و راه ­ها، شنود پنهانی است. منظور از شنود، گوش دادن و یا ضبط مکالمات (عوامل مخالف) به طور پنهانی است  که به دلایل زیر استفاده می­شود:

  1- اخبار مستقیماً و بدون تخریب به دست می آید.

  2- اخبار با حداکثر فوریت به دست می آید.

  3- اطلاعاتی از نقاط ضعف و خصوصیات زندگی سوژه به دست می آید.

  4- اطلاعات به دست آمده برای تأیید یا تکذیب اخباری که از سایر منابع به دست آمده است ،می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  5- اطلاعاتی در رابطه با حرکات مشکوک و تماس های سوژه کسب می­گردد.

  جهت انجام شنود از وسایل و روش­های زیر استفاده می­شود:

  1- استفاده از تلفن؛

  2- استفاده از میکروفن گذاری بیسیم مانند فرستنده های کاربردی؛

  3- میکروفن گذاری باسیم؛

  4- فرستنده های کنترل از راه دور؛

  5- فرستنده تشعشعی.

  سیستم های استراق سمع عبارتند از:
  1- آشکار ساز: وسیله­ای است که امواج تولید شده را به امواج الکتریکی و یا امواج نورانی تبدیل می­نماید و ممکن است میکروفن، دوربین رادیویی، بی سیم و .... باشد.

  2- خط انتقال: انرژی تولید شده توسط آشکار ساز را به بخش پاسخ دهنده می­ رساند.

  3- پاسخ دهنده: قسمت سوم استراق سمع است که شامل یک تقویت کننده، ضبط صوت، گوشی و یا تلویزیون می­باشد.

  انواع شنود عبارتند از:

  1- شنود مستقیم؛

  2- شنود توسط کوپلینگ؛

  3- شنود توسط فرستنده؛

  4- شنود توسط میکروفن فرستنده کپسولی؛

  5- شنود اتوماتیک(2).

  کلید واژه ها

   شنود، ضبط مکالمات، استراق سمع، مظنون.

  ارجاعات:

  1.   گرمابدری، تقی. طرح­ریزی اطلاعات انتظامی.تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1386.ص 71.

  2.   همان. ص72.

   

نظر شما