You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  اطلاعات ترتیب نیروintelligenceForce Tabs  

   

  اطلاعات ترتیب نیروعبارت اسست از کلیه اخبار جمع­آوری شده و پرورش یافته در زمینه شناخت نیروهای هدف (مجرمان) (1). به عبارت ديگر به كليه اخبار گرد آوري شده و پرورش يافته دربارۀ هشت عامل ترتيب نيروي مجرمان و اشرار يا عوامل تهديد، اطلاعات ترتيب نيرو گفته مي­شود (2).

  متن

  اطلاعات ترتيب نيرو، علم برشماري و اندازه گيري برآورد و توان و مقدورات و محدوديت­هاي مجرمان سازمان یافته و اشرار است و به شدت تحت تأثير مقادير و كميت­هاي رياضي و آماري است. خارج از مقولۀ اطلاعات مربوط به آب و هوا و جغرافیا، پيچيدگي­هاي اطلاعاتي در اطلاعات ترتيب نيرو واقعيت پيدا مي­كند (3). دانستن اطلاعات ترتیب نیروی باندهای مجرمان و اشرار در داخل کشور برای کارکنان اطلاعاتی ناجا که در عملیات انتظامی به عنوان پشتیبانی یگان­ها و سازمان­های تاکتیکی و انتظامی انجام وظیفه می­نمایند ضروری است و در مقایسه اخبار، بین آب و هوا (جو)، منطقۀ عملیات (زمین و اشرار (دشمن)، اخبار مربوط به اشرار(دشمن) از اهمیت بالاتری برخوردار است.

  زمانی که از ترتیب نیرو( ت.ن) صحبت می­کنیم منظور ما هویت، استعداد، سازمان یگان و گروه­های مخالف (حریف)، گسترش کارکنان و تجهیزات هر نیروی نظامی و احزاب و گروهک­های مخالف نظام است. عوامل هشت گانۀ اطلاعات ترتیب نیرو عبارت اند از: ترکیب،گسترش، استعداد، آموزش، تاکتیک، لجستیک، شایستگی رزمی، عامل متفرقه (4). برای کسب اطلاعات از نیروهای اشرار، هم باید کارکنان آموزش دیده و ورزیده خاصی را داشته باشیم و هم مراقبت ­های زیادتری مورد نیاز است. از طرفی زمین و وضع شهر تقریباً در مقایسه با باندهای مجرمان و اشرار وضع ثابتی را داشته و اطلاعات مربوط به آن تغییر ناپذیر است، حال آنکه وضع گسترش عوامل مخالف ثابت نبوده و با توجه به توانایی حریف برای استفاده از پوشش و فریب  باید دلایلی در مورد اثبات وضع آن (دشمن) در دست داشته باشیم.

   

  معمولاً برای تصمیم گیری فرمانده، اطلاعات کامل (ت.ن) در اختیار فرمانده قرار نمی­گیرد بلکه نتایج، برآوردها و تجزیه و تحلیل راه­های کار احتمالی عوامل مخالف(حریف) مبتنی بر مقایسه اخبار ترتیب نیرو به نظر او می­رسد. در درگیری با یگان­های نیروی نامنظم، کلیه این قبیل یگان­ها همچنین عناصر زیر زمینی و امدادی نیز در نظر گرفته می­شوند.

  کارشناسان و متخصصان ترتیب نیرو نیز مسئول تمام اخبار مربوط به نیروهای بیگانه و عوامل مخالف داخلی هستند. به منظور اجرای این مأموریت، بررسی کنندۀ ترتیب نیرو موظف به در نظر گرفتن توسعۀ اطلاعات در مورد عناصر ترتیب نیروی مربوط به باندهای مجرمان و عوامل مخالف داخلی است. فنون ترتیب نیرویی که در پشتیبانی از عملیات برقراری آرامش، نظم و قانون هستند، مانند روش­هایی است که در حین جنگهای منظم اجرا می­شوند. با این حال ماهیت عملیات آرام سازی به ویژه در مواجهه با نیروهای اشرار ایجاب می­کند تغییراتی در فنون و توسعۀ دامنۀ ترتیب نیرو به عمل آید.(5)

  به طور كلي با توجه به مطالب بالا مي­توان بيان داشت كه ترتیب نیروی اطلاعاتی جامع و کامل مربوط به  ماهیت یک سازمان (باندهاي مجرمان سازمان يافته) است كه همۀ ارکان سازمان یا سامانه را در بر می­گیرد و مطالب مربوط به آن دارای طبقه بندی است.

  کلید واژه ها

  اطلاعات ترتیب نیرو، باندهای حریف و دشمن.

  ارجاعات

  1-    گرمابدری، تقی. طرح ریزی اطلاعات انتظامی.دانشگاه علوم انتظامی،1386،ص121

  2-   ناصحی، داود. اطلاعات ترتيب نيرو. انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1386،ص19.

  3-   صفری، اسکندر. فرهنگ واژه­های اطلاعاتی و امنیتی. تهران: مرکز آموزش امام مهدی(عج) ساحفاناجا، 1382، ص132.

  4-   ناصحی، داود. اطلاعات رزم. انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1388، صص 20-19.

  5-    مظاهری کلهردی،اصغر. فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی نظامی. انتشارات امیر کبیر،1383،ص 254.

   

   

   

نظر شما