You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • بازجوئی موقت یا خیابانی     Temporary interrogation or street 

  بازجوئی موقت ،عبارت است از پرسش سئوالاتی به صورت شفاهی از سوژه های مورد نظر   توسط مامورین انتظامی ، برای شناسائی اولیه و احراز هویت آنها (1).

  بازجوئی ، از نقطه نظر زمانی به دو دسته بازجوئی های دراز مدت و بازجوئی های کوتاه مدت یا موقت و یا خیابانی وسرپائی تقسیم می شود. منظوراز بازجوئی موقت ، اقداماتی است که در ظاهر بازرسی برای شناسائی مقدماتی سوژه مورد نظر مامورین انتظامی ، با پرسش سئوالاتی در باره هویت، وجود مدارک تائید کننده آن و علت حضور و یا حرکت نامناسبی که سبب جلب توجه مامورین مزبور شده،انجام می گردد.

  دربازجوئی سرپائی یا موقت ، به دنبال یافتن موردی وتعیین رابطه سوژه با آن می باشیم. این نوع بازجوئی بیشتر توسط مامورین گشت، ماموران تور بازرسی مستقر درگلوگاه ها، مامورین انتظامی پاس پلاک ثابت و سایر ماموران انتظامی در حین اجرای ماموریت محوله ، انجام می گردد.

  قرائن و شواهد مورد توجه در بازرسی ها و بازجوئی های خیابانی عبارتند از: وضع ظاهری فرد مورد نظر، وسائط نقلیه. وقتی وضع ظاهری فرد مورد نظر، مورد شک مامور انتظامی واقع می شود ؛ برای رفع ظن، نیاز به پیگیری موضوع دارد. این پیگیری در ابتدا با طرح سئوالاتی ابتدائی و معمول توسط مامورین پلیس انجام می گردد و شهروندان ملزم به پاسخگوئی در این زمینه می باشند.

  وسائط نقلیه به دلایل مختلف می توانند مورد ظن مامورین انتظامی قرار بگیرند:

   اول وسائط نقلیه متروکه، که به طور بلاصاحب مدت ها بدون هیچ مراجعه ای به آنها در خیابان ها رها می شوند.

  دوم خودروهائی که با دو یا سه سرنشین به صورت بی هدف درخیابان ها پرسه می زنند و گاهی مبادرت به اقدامات نامانوسی در حین رانندگی می نمایند.

   سوم وسائط نقلیه ای که در حول و حوش مراکز حساس توقف نموده و و در حال انتظار کشیدن می باشند.

   چهارم وسائط نقلیه ای که مورد شک مامورین انتظامی قرار می گیرند.

  در بازجوئی موقت از سرنشینان خودروهای مورد ظن مامورین انتظامی نوع سئوالات مطرح شده می تواند به شرح زیر باشد: از کجا آمده اند ؟ مقصدشان کجاست ؟چه وقت از مبداء حرکت کرده اند؟ در خواست مدارک هویتی افراد و همچنین وسائط نقلیه مورد استفاده آنها و پرسش سئوالاتی درباره هویت آنها و تطبیق پاسخ ها با موارد مندرج در مدارک هویتی اخذ شده. در این رابطه بدیهی است که بازرسی بدنی و بازرسی وسائط نقلیه ، به صورت سیستماتیک و با دقت انجام می گردد.

  لازم به ذکر است یکی از عوامل موفقیت مامورین انتظامی در کشف جرائم و پیشگیری از بروز آنها ، حضور مامورین گشت انتظامی در خیابان ها و محلات و کنترل اوضاع و برخورد با افراد و وسائط نقلیه ای که مورد شک هستند و انجام بازجوئی موقت از آنان ، می باشد.

  مشخصات افرادی که معمولا سوژه بازجوئی های موقت می باشند ، عبارتند از: افرادی که با ظاهر کارمندان در اوقات اداری درخیابان ها پرسه می زنند.، افرادی در ظاهر دانش آموزان در اوقات مفید آموزشی در خیابان ها پرسه می زنند، افرادی که با گریم و یا تغییر قیافه ظاهری در تردد هستند، افرادی که وضع ظاهری آنها با محل مطابقت ندارد، افراد بی قرار، افراد سرگردان در خیابان، افرادی که لباسشان با وضع ظاهری آنها مطابقت ندارد، افرادی که در برخورد با مامورین گشت انتظامی خود را می بازند، عدم تطبیق مشخصات اعلامی با مدارک هویتی، تغییر مسیرهای ناگهانی و بی مورد در حین حرکت، ورود ناگهانی به یک مغازه و یا کوچه و پیاده رو، حرکت از پیاده رو به خیابان برای سوار شدن سریع به وسائط نقلیه عمومی و ترک محل، ترکیب نا همگون افراد یک گروه با یکدیگر، سربازی که به ظاهر در مرخصی بوده و عملا در مسافر خانه اقامت دارد، افرادی که چند شب یکبار محل اقامت خود در مسافرخانه ها و یا هتل ها تغییر می دهند، افرادی که ساکن همان شهر هستند ولی در مسافرخانه و یا هتل اقامت دارند، افرادی که روز ها دست فروشی کرده و یا به شغل کارگری مشغول بوده وشب ها در مسافرخانه ها اقامت دارند، افرادی که از مدارک جعلی و مخدوش استفاده می کنند، افرادی که به ظاهر ادعای بیکاری می کنند و جهت یافتن شغل به شهر آمده اند، ترکیب افراد دو یا سه نفره ای که مشکوک می باشند.

  روش های بازجوئی موقت عبارتند از: بازرسی وبازدید با پوشش، بازرسی و بازدید بدون پوشش. بازرسی و بازدید با پوشش، که در آن از پوشش تورهای جاده ای و عوامل گشتی، مامورین گلوگاه برای پرسش و پاسخ یا بازجوئی موقت استفاده می شود. بازرسی و بازجوئی بدون پوشش یا علنی، که در آن مامورین در پست های خود بدون پوشش و به صورت علنی اقدام به بازجوئی و بازرسی می نمایند و بعضا مورد و یا موضوع مورد نظر نیز به سوژه مورد نظر اعلام می گردد (2).       

  کلید واژه ها

  بازجوئی، خیابانی، احراز هویت، بازجویی موقت.

  ارجاعات

  1 واژه نامه اطلاعاتی.

  2 بازجوئی و مصاحبه، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، سال 1374، ص 61 66.

   

   

   

   

   

نظر شما