You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برتری اطلاعاتی     Intelligence Superiority

  برتری اطلاعاتی همان مزیت در عملیات است که این مزیت با توانایی درجمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات به طور پیوسته فراهم می­شود. در همان حال با ایجاد عدم توانایی در حریف برای انجام دادن موارد فوق وی را از آن محروم می­کند.برتری اطلاعاتی در یک محیط غیر عملیاتی یا در موقعیتی که در آن هیچ­گونه مخالف یا مجرم معینی وجود ندارد، زمانی حاصل می­شود که نیروهای خودی، اطلاعات لازم برای رسیدن به اهداف اطلاعاتی را در اختیار دارند (1).

  اطلاعات در ادبیات پلیسی به مفهوم تولید آگاهی و درک محیط فیزیکی است که شامل آب و هوا، جمعیت، فرهنگ، فعالیت­ها، توانمندی­ ها، مقاصد یک تهدید بالقوه یا بالفعل است.اطلاعات پایه طراحی وهدایت  عملیات و حفظ برتری در تمام ابعاد است که به فرمانده امکان می­دهد که کنترل تهدیدات و اشراف بر محیط اطلاعاتی و عملیاتی را احراز نماید.

  امروزه برتري اطلاعاتي به عنوان يك امتياز اصلي در فضاي عملیاتی به شمار نمي­رود، بلكه در برخي مواقع به ويژه در طول عمليات، برتري اطلاعات كليد موفقيت خواهد بود. برتري اطلاعاتي در سطح اجرايي و به عنوان يك امر مورد علاقه فرمانده توسط تركيبي از سطوح عملياتي، كارهاي« اطلاعات، شناسايي و مراقبت» متقابل، هدايت اطلاعاتي و عمليات اطلاعاتي به دست مي­آيد كه توسط آن مي­توان كنترل عمليات را به دست گرفت و برتري اطلاعاتي را محقق ساخت (2)؛ زیرا اطلاعات عنصر اساسی و زیربنایی سازمان­های اطلاعاتی و امنیتی است. اطلاعات در تمام سطوح فرماندهی به منظور پشتیبانی از فرماندهان و زیر مجموعه­های آنان در امر تصمیم گیری مؤثر وجوددارد. تأمین اطلاعات بموقع و دقیق به درک آنان از دشمن و محیط عملیاتی کمک می نماید. هیچ عملیاتی را نمی­توان با امید واقعی به موفقیت طراحی نمود مگر آنکه اخبار کافی راجع به عوامل حریف و مجرمان و محیط کسب کرده و آن­را به اطلاعات تبدیل کنیم. اطلاعاتی که از جمع آوری اخبار به دست می­آیند شناسایی موقعیت را تسهیل می­نماید و این امر در عملیات مهم نقش مؤثری دربرتری اطلاعاتی ایفا می­کند.نیاز به برتری اطلاعاتی یک امر جدید نیست بلکه تغییر جدید این است که فناوری­های امروز چنان پایه و اساسی برای طرح­های نظامی و اجرایی فراهم ساخته­اند که از لحاظ گستردگی، دقت و به موقع بودن بی سابقه است. این بدان معناست که فرماندهان، اطلاعات دقیق و بموقعی دریافت می­کنند تا به آنان کمک نماید سریع­تر از حریفشان وارد عمل شده و تصمیم گیری کنند.

  داشتن اطلاعات و اشراف بر محیط اطلاعاتی امکان ارزیابی و برآورد توانمندی­ها و فعالیت­های عوامل حریف و مجرمان را برای فرمانده فراهم می­سازد. با برخورداری از برتری اطلاعاتی سازمان یا فرمانده می­تواند یک مزیت مهم و تعیین کننده نسبت به مجرمان وخلافکاران داشته باشد و با سرعت بیشتری اقدام یا واکنش نشان دهد. مزیت­های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان­ها در مدیریت دانش و اطلاعات و برتری اطلاعاتی جلوه­گر خواهد شد(3). اطلاعات، ابزاری ضروری دردستیابی سازمان­های اطلاعاتی به اهداف خود است.داشتن اطلاعات، سازمان را در برابر تهدیدات پیش رو ایمن­تر می­سازد و ابهامات احتمالی در فعالیت­ها را کاهش می­دهد و  موجب کم شدن غافلگیری در برابر مجرمان می­شود و ما را قادر می­سازد بدانیم آنها چه کار می­کنند و چه برنامه هایی را مد نظر دارند. برنامه های پیشگیرانه و مقابله­ای خود را در مقابله با تهدیدات پیش رو تنظیم می­کنیم (4).

  انواع اطلاعاتی که سازمان­ها و کشورها لازم است در هر یک از آنها نسبت به دیگران برتری اطلاعاتی داشته باشند به شرح زیرمی­باشد: اطلاعات پایه، اطلاعات زندگی نامه ای، اطلاعات جاری، اطلاعات سازمانی،اطلاعات داخلی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات تحلیلی، اطلاعات بین سازمانی، اطلاعات ملی و اطلاعات علمی و فنی.(5)

  کلید واژه­ها

   برتری اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، عملیات اطلاعاتی.

  ارجاعات

  1- پژوهشکده اطلاعات. دکترین اطلاعات مشترک. چاپ اول، تهران: دانشگاه امام باقر (ع)، 1385، ص286.

  2- سی­آستانا، ران و آنجالی نیرمال. مدیریت اطلاعات و امنیت. ترجمۀ علی پیر حیاتی، تهران: انتشارات دانشکده اطلاعات، 1388، صص 39-37.

  3- بختیاری، تقی. اصول مبانی اطلاعات. دانشگاه علوم انتظامی، 1387، ص61.

  4- گروه مترجمان مرکز. اطلاعات. مركز آموزشی پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1387، ص61.

  5- علمایی، داود و سید زارع فرزین. آیین نامه­ نظامی اطلاعات. دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، 1387، ص250.

   

نظر شما