You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پردازش اطلاعات   Intelligence Processing

  کلیه اقداماتی که به منظور تعیین میزان صحت و سقم اخبار و تبدیل آن به اطلاعات بر روی اخبار مکتسبه انجام می­گیرد پردازش خبر گفته می­شود. این اقدامات عبارت­اند از: ثبت، تفکیک، تجزیه، ترکیب، تفسیر و تطبیق (1).

  مرحلۀ پردازش اطلاعات تغییر دسته بندی بین داده ­ها و اخبار است به شکلی که برای ارزیابی و تولید اطلاعات مناسب باشد.(2)

  با پردازش صحیح و دقیق اطلاعات است که سازمان می­تواند پیش بینی نماید و از تبدیل تهدیدات بالقوه به بالفعل جلوگیری کند یا آینده تحولات را بر اساس آنچه که مد نظر سازمان اطلاعاتی است رقم بزند.(3) به منظور اجرایی کردن عملیات تجزیه و تحلیل اطلاعات پرورده، شش گام اساسی زیر را باید رعایت نمود:

  1-     طبقه بندی: به جای دریافت کلی و کار برد « همه با هم » بهتر است آنها را طبقه بندی کنیم. معیار طبقه بندی می­تواند با توجه به شرایط، موقعیت، اهداف سازمانی متفاوت باشد. این طبقه بندی زمینه را برای تجزیه و تحلیل درست آنها فراهم می­کند.

  2-     تخلیص: دومین گام برای تجزیه و تحلیل (پردازش) تخلیص اطلاعات است. سطح تخلیص به سطوح تصمیم گیری بستگی دارد.

  3-     حذف اطلاعات پروردۀ همزاد (مشابه): منظور حذف آن دسته از اخبار است که از نظر ساخت و محتوا مشابه هستند ولی از طریق پیام دهندگان یا رده­های متفاوتی منتشر شده­اند.

  4-     خلاصه نویسی: در اینجا سعی می­شود متن خبر به گونه­ای خلاصه نویسی شود که چیزی از اطلاعات موجود در آن کم نشود.

  5-     تجزیه اطلاعات: دراین بخش اطلاعات را می­توان به سه بخش دسته بندی کرد: الف- واقعی؛ ب- اعتباری؛ ج- مجازی.

  6-     تحلیل: برای شناسایی افزودنی­ها، شناخت روش­های پرورش اخبار بسیار مهم و ضروری است. صرف نظر از شناخت روش­های پرورش اطلاعات خبری، شناخت اهداف و گرایش­های سیاسی مراکز خبر پراکنی اهمیت بسزایی دارد (4).

  جهت گیری اطلاعات پرورده به دلیل به کارگرفتن ترکیبی از روش­های پرورش القایی و شبه استدلالی و شرطی معمولاً کار ساده­ای نیست. معمولاً در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات مشکلاتی نظیر موارد زیر وجود دارد:

  1-      گزینش روش­های نادرست گرد آوری اطلاعات؛

  2-     بی­دقتی هنگام مقایسه تاریخی اطلاعات دریافتی در هر زمینه؛

  3-     پیگیری اطلاعات پرورده به شکل نامنظم؛

  4-     تجزیه نادرست اطلاعات؛

  5-     ضعف در بایگانی تاریخی و منظم اطلاعات و اخبار پرورده یا استفاده نادرست از این بایگانی؛

  6-     اشتباه درروش تحلیل؛

  7-     خطاهای عمدی (5).  

  اخبار و اطلاعاتی که برای پردازش و تحلیل توسط سازمان­های اطلاعاتی جمع آوری می­شود از منابع مختلف عادی و محرمانه به دست می­آید. جمع آوری اطلاعات بر اساس منابع مختلف اطلاعات به صورت زیر دسته بندی می­شوند:

  1-     اطلاعات انسانی (HUMINT

  2-     اطلاعات آشکار (OSINT

  3-     اطلاعات علائم (SIGINT

  4-     اطلاعات اندازه گیری و علائم MASINT)

  5-     اطلاعات تصویر نگاری ( IMINT).

  در پردازش اطلاعات، داده­های جمع آوری شده به شکل مناسب برای تولید اطلاعات تبدیل می­شود به عبارت دیگر داده­های جمع­آوری به قالبی در می­آید که تحلیل گران می­توانند در مرحله تولید از آن استفاده کنند به عنوان مثال می­تواند شامل پیاده سازی پیام­های ضبط شده، ترجمه و پردازش و تصویر باشد.

  تحلیل مهمترین و در عین حال ضعیف ترین مرحله در چرخه اطلاعات است. حتی بهترین سازمان­های اطلاعاتی جهانی نیز از تحلیل نا کارآمد رنج می­برند در نظام­­های مختلف اطلاعاتی، تحلیلگران که مسئول پردازش اطلاعات و تولید محصول نهایی هستند. در پردازش حجم انبوهی از داده ها، دچار مشکلات عدیده می­شوند در مواقع بحرانی، تحلیلگران بجای نگرشی وسیع­تر بر آخرین داده ها متمرکز می­شوند.

  کلید واژه­ها

   پردازش اطلاعات، تجزیه وتحلیل­اطلاعات، جمع آوری داده­ها.

  ارجاعات

  1-     گودرزی، علی. تاریخچه و تقسیم بندی اطلاعات. انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی سپهبد صیاد شیرازی، چاپ اول، 1392، ص34.

  2-       صفری، اسکندر. فرهنگ واژه ­های اطلاعاتی و امنیتی. مرکزآموزش امام مهدی ( عج) ساحفاناجا، تهران: 1382، ص109.

  3-     وسلی کی، وارک. اطلاعات برای قرن بیست و یکم. ترجمۀ معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر ( ع). 1384. ص  104-97.

  4-        سی آستانا، ران وآنجالی نیرمال. مدیریت اطلاعات و امنیت. ترجمۀ علی پیرحیاتی، تهران: انتشارات دانشکده اطلاعات، 1388، ص 45.

   

نظر شما