You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جمع آوری اخبار از منابع آشکار open source collection   (1 )

  دراین روش جمع آوری اخبار ، ازمنابع آشکاری که تولیدکنندگان ،پخش کنندگان وگویندگان  نمی توانند و یا نمی خواهند مطالبشان را پنهان کنند و یا از اشخاصی که به طور عادی در اختیار قرار گرفته و توجهی به اهمیت مطالبشان ندارند ، استفاده می شود . (2)

  تولید کنندگان اخبار منابع آشکار، تعیین کنندگان خط مشی کلی کشورها هستند ، کسانی که از نظر قانون و عرف می توانند در باره منافع و مصالح کشور خود، تصمیم بگیرند . پخش کنندگان اخبار آشکار، همان منابع آشکارهستند ؛ که به عنوان ابزاری برای انتشار این قبیل اخبار مورد استفاده قرارگرفته و مطالبشان را ، به مخاطبان مورد نظر منتقل می نمایند. گویندگان اخبار آشکار ، مجریان رسانه های شنیداری و دیداری هستند ؛ که در جهت منافع کشور و یا سازمان متبوع خود اقدام می نمایند . چرا صاحبان اخبار آشکار نمی توانند مطالبشان را پنهان کنند ؟ چون پنهان کردن مطالب ، سبب تحریک رقبا می شود ، برای کم کردن بار فشار درونی و بیرونی ، برای کنترل افکار عمومی و0000 . چرا نمی خواهند مطالبشان را پنهان کنند ؟ برای بازدارندگی ، برای شکستن بازار انحصار ، برای شکستن تحریم ، برای بازاریابی . چه کسانی به راحتی در اختیار قرار گرفته و اهمیتی برای اظهاراتشان قائل نیستند ؟ و بالاخره ، افرادی که دارای مشاغل مهم بوده و به مطالب طبقه بندی شده دسترسی دارند و آگاهانه و یا نا آگاهانه از اطلاعاتی که دارند در مصاحبه ها ، همایش ها و سخنرانی ها هزینه می کنند . (3 )

  ژان پير آلم ( Jan Pire Alem)مي گويد : «گرد آوري اخبار به معناي اخص شامل سه مرحله است : دريافت ، انتقال ، نگهباني از اطلاعات » . (4 )  در جمع آوري اخبار از منابع آشکار ، مقوله دريافت و انتقال برخلاف جمع آوري اخبار از منابع پنهان که دريافت و انتقال اخبار مشکل اصلي است ،  هيچ مانع و رادعي نداشته و اين خود يک امتياز بزرگ است که سازمان اطلاعاتي نمي تواند به راحتي از آن بگذرد . وقتي تلويزيون دولتي کشوري ، خودش آخرين سلاح پيشرفته توليد شده اش را با ذکر مشخصات و مختصات و ماموريت آن ، به نمايش مي گذارد ؛ يا ساخت يک اسکله بزرگ چند منظوره يا فرودگاه بزرگ چند منظوره را ، در نزديکي مرزهاي کشور ما نشان داده ودرباره آن تبليغ هم مي کند ؛تاحدودي کار سازمان اطلاعاتي ذي ربط درکشورما را ، راحت کرده است .

  سخنراني يک رئيس جمهور يا نخست وزير ، وزير امور خارجه ، وزير کشور ، وزير بازرگاني و وزير دفاع درجنبه هاي مختلف مي تواند براي سازمان اطلاعاتي مربوطه قابل بهره برداري و با ارزش باشد .  صحبت همین افراد می تواند قیمت نرخ دلار را در بازار تغییر بدهد ، پس می تواند کارکردهای دیگری هم داشته باشد . جمع آوري اخبار ازمنابع آشکار، داراي محاسن ومعايبي است که هر دو ، مهم وقابل توجه سازمان هاي اطلاعاتي مي باشند . اما اين هنرسازمان هاي اطلاعاتي است که بتوانند ازجريان سيل خروشان اخبار منتشره ازمنابع آشکار، اخبار ذي قيمت مورد نياز خود را در امنيت کامل با حداقل هزينه ، ابتياع نمايند .

  انواع منابع آشکار عبارتند از : منابع آشکار با روح و منابع آشکار بی روح . 1 ) منابع آشکار باروح مصداق همان افرادی هستند که به راحتی در دسترس قرا گرفته و اهمیتی برای اظهاراتشان ، قائل نیستند . 2 ) اما منابع آشکار بي روح ،منابعي هستند که دستيابي سازمان اطلاعاتي را به اخبار مورد نياز با هزينه کمتر ،امنيت بيشتر و سهولت هر چه تمام تر، فراهم مي نمايند . مثل مطبوعات ورسانه های گروهی .

  پيدايش مطبوعات در سده گذشته در پيشرفت دموکراسي سهم بسياري داشت وبراذهان عمومي اثرزيادي گذاشت .براي نشان دادن اهميت سياسي مطبوعات در همان آغاز برآن نام رکن چهارم گذاشتند . ولي امروز وسايل شنيدني (راديو) وسايل ديدني (تلويزيون و هفته نامه هاي مصور) به همان اندازه موثرندکه مطبوعات نوشتني .آنها نيز جزء رکن چهارمند .به اين وسايل نشر خبر و افکار که نتيجه شيوه هاي فني جديدو روز می باشند ،   وسائل خبري توده گير مي گویند .

  از ميان منابع آشکار بي روح رسانه هاي جمعي از جايگاه ممتازي برخوردار هستند . رسانه هاي جمعي در معناي وسيع شامل کليه وسايل ارتباطي است که در سطحي گسترده به انتشاراطلاعات ،اخبار ،عقايدو نظرات مي پردازند . اين وسايل که داراي تنوع فراوان هستند (مانند روزنامه ، مجله ، کتب ، تلويزيون ، شبکه هاي رايانه اي و ... ) ، از ابزارهاي کنترل اجتماعي هم به شمار مي­روند . (5)

   کلید واژه ها

  جمع آوری اخبار ، منابع آشکار .

  ارجاعات

  1 فرهنگ اصطلاحات اطلاعاتی و امنیتی ، دانشکده اطلاعات ، 1376 ، ص 49 .

  2 مباحثی از امور اطلاعات ( سطح 2 ) معاونت آموزش ناجا ، سال 0000 ، ص26 .

  3 گرد آوری اخبار از منابع آشکار ، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا ، سال 1390 ، ص 62 .

  4 آلم ژان پیر ،جاسوسی و ضد جاسوسی ،انتشارات استان قدس ، سال 1370 ، ص 19.

  5 - دوورژه موریس ، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 1372 ، 310 312 .

   

   

   

   

   

نظر شما