You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • سازمان های مردم نهاد    NGOs) ) Non Governmental Organization   

  سازمان مردم نهاد یا تشکل مردمی، تجمعی است داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی ؛ با اهداف تعریف شده برای انجام فعالیت های اجتماعی ؛ که با رعایت آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد مصوب هيات محترم دولت به شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 این قبیل سازمان ها، درکشور تاسیس می گردند (1).

  سازمان مردم‌نهاد که به اختصار به آن  NGOگفته می شود ، در کشور های جهان به اشکال و انحاء مختلف تاسیس و با توجه به بافت کلامی که در آن ، مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان ها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد ، درکلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین افراد جامعه ویا اتم‌های اجتماع  وقوای حاکم و حتی خود جامعه ، ایفا می‌کند (2).

  سازمان های مردم نهاد، با توجه به نوع فعالیت و اهداف تاسیس آنها ، از تنوع بالائی برخوردار بوده و به علت نداشتن موانع جدی برای عضویت آنها پذیرای افراد گوناگونی از جامعه می باشند. همین امر می تواند حساسیت های امنیتی این قبیل سازمان ها را ، افزایش دهد. واقعیت این است که امروزه سازمان های مردم نهاد به همراه دولت ها در مجامع جهانی موقعیت مناسبی پیدا کرده و عملا در جهت تاثیر گذاری بر بهبود روند جاری در زندگی مردم در جهان نقش شایسته ای را ایفاء می نمایند.

  اولین تعریفی که ازسازمانهای غیردولتی بین‌المللی ING0 ارائه شده‌است مربوط می‌شود به قطعنامه ۲۸۸،  ECOSOC به تاریخ ۲۷ فوریه، سال ۱۹۵۰، که در آن آمده: « هر گونه سازمان بین‌المللی که از طریق پیمان و معاهده بین‌المللی ایجاد نشده‌است ». نقش اساسی سازمان های غیردولتی ودیگر «گروه های اصلی» درتوسعه پایدار درماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده‌است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل وسازمان‌های مردم‌نهاد شد. فرایند جهانی‌سازی درقرن بیستم ، موجب اهمیت یافتن سازمانهای مردم‌نهاد شده است.

  ضرورت مطالعه نقش پلیس در تعامل با تشکل های مردمی یا سازمان های مردم نهاد، در آن است که با شناسائی از ماهیت فعالیت و ترکیب اعضای این قبیل سازمان ها و تاثیر آنها در توسعه جامعه، نیروی پلیس می تواند در حوزه عمل خود تسهیلات مناسبی را برای فعالیت های این تشکل ها فراهم نموده وعملا در توسعه امور کشور، کمک و همراهی موثری را ایفاء نماید.

  اهمیت شناسائی و اعمال نظارت بر فعالیت تشکل های مردمی، می تواند سلامت فعالیت های این قبیل سازمان ها را تضمین و از تبدیل شدن آنها به سازمان های ضد مردمی و ضد امنیتی ، جلو گیری نماید. تشکل‌های غیردولتی برای ادامه فعالیت خود ، نیازمند ویژگی‌هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت آنهاست ؛ که می‌توان به رئوس آنها اشاره کرد: خودجوشی ونیازطبیعی، اهداف مشترک اعضا، قانونمندی، برنامه وفعالیت مدون، مشارکت وجلب مشارکت (عضوپذیری)، استقلال.

  سابقه تشکل‌های مردم نهاد در ایران، برمی گردد به وجود مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی ، زورخانه ها، انجمن های قلندری و جوانمردی  و قهوه خانه‌ها وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته به مرور می‌بایست ازدست مدیران نیمه دولتی خارج شوند.

  قوانین مربوط به تشکل های مردمی، شامل آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مورخه 29 / 3 / 84، که بنا به پیشنهاد مورخه 8 / 5 / 83  وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون « جمعیت »، « انجمن »، « کانون »، « مرکز»، « گروه »، « مجمع »، « خانه »، « موسسه » می‌توانند به جای واژه «سازمان» و تشکل های غیردولتی بکار گرفته شوند.

  این تشکل‌ها ، می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک و با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه و یا به عضویت سازمان های بین‌المللی درآیند. شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال درراستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود، بسته به اعتبار وصلاحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکل ها (کار جمعی تشکل های مردمی)، قابلیت‌های قانونی بسیار دارند ؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.

  مبادی مورد بحث بعضا دسترسی های خوبی در جامعه دارند، که می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. در عین حال رابط  خوبی بین نیروی پلیس و بدنه جامعه  می باشند. با توجه به دسترسی های برون مرزی این قبیل سازمان ها و عوامل اجرائی آنها، که بعضا شاید مردمان عادی و دور از برخی علائق مورد نظر و با توجه به ماهیت فعالیتی که انجام می دهند باشند ؛ که این ارتباط با نیروی پلیس می تواند تاثیرات مثبتی بر افزایش علائق ملی و اعتقادی آنها داشته باشد (3).   

  کلید واژه ها

   سازمان های مردم نهاد، تشکل های مردمی، فرآیند جهانی سازی.

  ارجاعات  

  1-     آيين نامه اجرايي تاسيس وفعاليت سازمان هاي مردم نها به شماره27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/84

  2-     ویکی پدیا.

  3-     مقاله پلیس درتعامل با سازمان های مردم نهاد، مرکز تحقیقات کاربردی پاوا. سال1393.

   

   

   

نظر شما