You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • شناسائی افراد مظنون      Identify suspects

  شناسائی افراد مظنون، عبارت است از توانائی مامورین پلیس در شناسائی افرادی که در حین انجام وظیفه در حوزه استحفاظی یگان انتظامی متبوع ، مورد شک و ظن قرارگرفته اند (1).

  شک را، گمان خلاف یقین و ظن و مشکوک را، گمان کرده شده و مبهم، چیزی که در باره آن شک شده و آنچه که مورد شک باشد، معنی کرده اند. انسان ها درباره آن چیزی که در باره آن یقین دارند می توانند تصمیم بگیرند و یا اظهار نظر نمایند.وقتی یقین نیست، فضا برای ظن مهیاست و در کارهای حفاظتی و حراستی و امنیتی و نگهبانی ، نمی توان برمبنای ظن و شک احساس امنیت کرد. انسان از یک پدیده وقتی احساس امنیت می کند، که نسبت به سلامت آن یقین داشته باشد.

  مظنون، کسی است، که مورد بد گمانی واقع شده است. به طور کلی ظن ، فاقد صفت می باشد، یعنی ظن می تواند خوب و یا بد باشد.درکار مامورین پلیس، ظن ، دایر برمواردی است که می تواند پیامد های نامطلوبی به همراه داشته باشد ودراین زمینه ، آنان باید با پیگیری موضوع ، به یقین برسند. افرادمظنون، دارای شش مشخصه به شرح ذیل می باشند:

  1 ) رفتار و کردار فرد مظنون غیر طبیعی است

  2 ) گفتار و اظهارات فرد مظنون غیر واقع و غیر منطقی است

  3 ) وضع ظاهری فرد مظنون شک برانگیز است

  4 )  فرد مظنون دچار نوعی حالت عصبی و هیجانی است

  5 ) فرد مظنون گاهی برافروخته و عرق کرده به نظر می رسد

  6 ) فرد مظنون  گاهی رنگ باخته و مضطرب می باشد

  رفتار و کردار فرد مظنون غیر طبیعی است ، در این حالت با فردی مواجه می شویم که به اشخاص و یا اشیاء و اماکن موجود در منطقه تحت مسئولیت ما بیش از حد توجه می کنند و یا مکث غیر طبیعی دارند .

   گفتار و اظهارات فرد مظنون غیر واقع و غیر منطقی است ، در این حالت با فردی مواجه می شویم که وقتی سئوال می کنیم با چه کسی کارداری ، نامی را مطرح می کند که در منطقه ما وجود خارجی ندارد . یا وقتی سئوال می کنیم با کجا کارداری ، نام محلی را می برد که عملا درمحل کار ویا منطقه تحت مسئولیت ما وجود ندارد .

  وضع ظاهری فرد مظنون شک برانگیز است ، در این حالت با فردی مواجه می شویم وضع ظاهریش با محل کار و منطقه ما مطابقت ندارد .

   فرد مظنون دچار نوعی حالت عصبی و هیجانی است ، افراد مظنون در مواجهه با مامورین پلیس ، دچار هیجان شده و بعضا تیک عصبی پیدا می کنند .

   فرد مظنون گاهی برافروخته و عرق کرده به نظر می رسد ، فرد مظنون در برخورد با مامورین پلیس از ترس صورتشان سرخ شده و پیشانی آنها عرق می کند .

   فرد مظنون  گاهی رنگ باخته و مضطرب می باشد ، در این حالت فرد مظنون در برخورد با مامورن از ترس دچار رنگ پریدگی شده و اضطراب دارند .

  در آیه 12 سوره حجرات آمده است: « ای اهل ایمان، از بسیاری پندارها در حق یکدیگر، اجتناب کنید؛ که برخی ظن و پندارها ، معصیت است ؛ و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید. آیا شما دوست می دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید. البته کراهت و نفرت از آن دارید و از خدا بترسید، که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است » (2 ) .

   اصل بر برائت است، یعنی همه خوب هستند مگر این که خلاف آن ثابت شود. پس بدون جهت نمی توان به دیگران بد گمان شد . المومن کیس ، یعنی مومن باید با کیاست و زیرک باشد و مومن زیرک ، فردی است  که اول افراد را امتحان می کند و بعد به آنها اعتماد می کند.

   دقت و هوشیاری عوامل پلیس و کنترل آنها در حوزه استحفاظی سبب می شود که : اولا - خود آنها غافلگیر نشوند. ثانیا - افراد مشکوک را از انجام نیات بدخواهانه ، منصرف نمایند، مامورین پلیس که مسئولیت نگهبانی، نگهداری و حراست منطقه تحت مسئولیت خود را برعهده دارند، پس باید مواظب اعمال و رفتار افراد مشکوک باشند.

  مصادیق عملی مربوط به افراد مشکوک عبارتند از: همان طور که یک فرد شیک پوش با ماشین آخرین مدل در یک منطقه فقیرنشین یک وصله ناجور به حساب می آید؛ حضور یک فرد ژنده پوش و لاابالی با سر و وضع نامرتب و کثیف در یک منطقه اعیان نشین،نیز شک برانگیز است. ممکن است یک فرد با در دست داشتن یک تکه کاغذ وارد منطقه ما شده و بالا و پائین رفته و مشغول وارسی اسامی ساکنین، ماشین های پارک شده و کارهای غیرطبیعی دیگر باشدو وقتی با عوامل نگهبانی مواجه شد، دست و پای خود را گم کند و یا حرکات غیر عادی و اظهارات غیر منطقی و ضد و نقیض نماید. ممکن است فردی با در دست داشتن یک آدرس واهی وارد منطقه شده و در صورت برخورد با نگهبان هم رفتار عادی داشته و با اعلام مشخصات مذکور قصد گرفتن اطلاعات از او را داشته باشد، ممکن است شخصی به ماشینی در محل کار نگهبان تکیه کرده و قصد بازکردن قفل آن و نهایتا سرقت آن را داشته باشد.

   ممکن است فردی و یا افرادی به بهانه خراب شدن ماشین در منطقه ایستاده و اماکن یا فرد و افرادی را تحت نظر قرار داده و یا قصد فرار دادن همکاران خود در عملیاتی را داشته باشند، گاهی ازپوشش ماموران ادارات آب و برق و گاز و تعمیر کار برای نفوذ استفاده می کنند،گاهی اوقات از پوشش خیرات و نذورات استفاده کرده و با بی هوش کردن پلیس می توانند کار خود را انجام بدهند، ممکن است در پوشش فقیر و نیازمند و برای جمع آوری اعانات به درب منازل مراجعه و قصد ورود به داخل محل و سرقت اموال و یا شناسائی موقعیت و یا افراد را داشته باشند.

  مامورین پلیس برای هرکدام از حرکات احتمالی افراد مظنون در حوزه استحفاظی یگان متبوع و در حین انجام وظیفه و برخورد با این قبیل افراد وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد (3). 

  کلید واژه ها

   مظنون، مامورین پلیس، شک و ظن.

  ارجاعات:

  1 جزوه درسی طرز برخورد با افراد مظنون.

  2 قرآن کریم، سوره حجرات، آیه 12.

  3 کتاب نگهبان محله، معاونت آموزش ناجا، چاپ سوم  سال 1388، ص 115 120.

   

   

   

نظر شما