You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عامل برگردانده شده    inverted agent

  عاملی دوبلی است که صداقت دارد و سازمان متوجه صداقت وی می­ گردد و مجدداً او را می­خرد یا به عبارتی دیگر به استخدام خود در می ­آورد (1). به عبارت دیگر عامل برگشته کسی است که با دو سازمان استخدام کننده و هدف به صورت پنهانی ارتباط دارد ولی مجدداً به سازمان استخدام کننده وفادار شده و  نسبت به آن صداقت دارد (2).

  عامل برگردانده شده یعنی عاملی که به عامل دوبل تبدیل شده­است. این کار معمولاٌ پس از دستگیری فرد جاسوس صورت می­گیرد. متداول­ترین راه­های آن، تهدید به اعدام و شانتاژ است. گاهی اوقات هم از حس میهن دوستی و پول استفاده می­گردد.(2)

  آلدریچ ایمز(3) یکی از افسران سیا (CIA) بود که 9سال به عنوان جاسوس دوجانبه (عامل دوبل) برای KGB (ک گ ب) (سازمان جاسوسی شوروی) کار می­کرد. او نام پانزده جاسوس ایالات متحدۀ آمریکا را که آمریکا آنها را در شوروی  وارد کرده بود، تحویل روس ها داد. کاگ ب (KGB) به او بیش از دومیلیون دلار پرداخت و دو میلیون دلار دیگر هم برای او در یک بانک در مسکو نگه داشت.این مبلغ موجب تبدیل شدن او به گرانترین جاسوس دنیا در تاریخ شد. او در سال 1994 دستگیر شد و به زندان محکوم شد.با دستگیری وی بزرگترین رسوایی قرن در حوزۀ جاسوسی رقم خورد.

  کلید واژه­ها

  عامل برگردانده شده، عامل دوبل.

  ارجاعات

  1-     صفری، اسکندر. فرهنگ واژه ­های اطلاعاتی و امنیتی. مرکزآموزش امام مهدی (عج) ساحفاناجا، تهران: 1382، ص109.

  2-     پژوهشکدۀ اطلاعات. دکترین اطلاعات مشترک.چاپ اول، تهران: دانشگاه امام باقر (ع)، 1385

  3-      Aldrich Ames

نظر شما