You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • محیط اطلاعاتی   Area of Intelligence

  محیط اطلاعاتی منطقه تخصیص یافته به یک فرمانده است که مسئولیت تأمین اطلاعات در مورد آن را با استفاده از وسایل و امکانات تحت اختیار خود بر عهده دارد.(1) به عبارت دیگر محیط اطلاعاتی مجموعۀ اشخاص، سازمان ­ها و سامانه ­هایی است که به جمع آوری، پردازش، ذخیره، ارائه و انتشار اطلاعات می پردازند.لازم به ذکر است که اطلاعات خود، نیز شامل محیط اطلاعاتی می­ گردد.(2)

  محیط اطلاعات در بردارندۀ گروهی از افراد، سازمان ها و سامانه­هایی است که به جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات می­پردازند که شامل خود اطلاعات هم می­شود (3). محیط کار، عامل در صحنۀ عملیات و محیط عملیاتی است. در اطلاعات انتظامی، محیط کار، عامل جمع آوری اخبار پاسگاه و حوزۀ استحفاظی کلانتری­ها و پاسگاه­ها است. به همین لحاظ جایگاه عامل در سلسله مراتب فرماندهی ناجا در اطلاعات پاسگاه­ها و کلانتری­های انتظامی است (4).

  یک سامانه اطلاعاتی موفق به دنبال فراهم ساختن موارد زیر برای فرمانده در محیط اطلاعاتی (حوزۀ استحفاظی و فعالیت) است:

   فراهم ساختن سامانه هشداردهی، با هشدار به موقع سامانۀ اطلاعاتی نسبت به تهدیدات، زمینه برای اقدام مقابله­ای مؤثر ( پیشگیرانه، جلوگیری کننده یا حفاظت کننده ) در محیط اطلاعاتی فراهم شود.

  1-     آگاهی و درک توانمندی­ ها، نیات، اقدامات، آسیب پذیری­ها.

  2-     آگاهی و درک محیط اطلاعاتی و موقعیت خود و دشمن

  3-     بصیرت نسبت به آسیب پذیری­ها در برابر اقدامات دشمن.

  4-     بصیرت نسبت به آسیب پذیری­ها در برابر اقدامات حریف (دشمن) (4).

  باید خاطر نشان ساخت که محیط اطلاعاتی لزوماً یک محیط نظامی نیست.در واقع فرآیند استفاده پلیسی از اطلاعات در جهان امروز توسط بازیگران اطلاعاتی در سطوح مختلف ملی، بین المللی، غیر کشوری، جنبه­ ای و فرعی است.(5) بدین مفهوم که کاربردهای مختلف و فراوان اطلاعات در جامعه سبب شده که استفاده پلیسی از آن در مقایسه با سایر روش ­های استفاده از اطلاعات سهم کمتری را به خود اختصاص دهد و شاید بتوان گفت استفاده پلیسی از اطلاعات به عنوان آخرین روش مورد توجه قرار می­ گیرد.

  کلید واژه­ها

  محیط اطلاعاتی، انتشار اطلاعات، حوزۀ استحفاظی.

  ارجاعات

  1-     پژوهشکده اطلاعات. دکترین اطلاعات مشترک. دانشگاه امام باقر ( ع )، چاپ اول، تهران: 1385، ص 19 و 22-21.

  2-     ناصحی، داود. جمع آوری و پرورش اخبار. تهران: معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، 1388، ص62.

  3-     بختیاری، تقی. اصول مبانی اطلاعات. دانشگاه علوم انتظامی، 1387، ص61.

  4-گروه مترجمین مرکز، اطلاعات. مرکز آموزشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1387،ص257

  5-علمایی، داود و سید فرزین زارع. آیین نامۀ نظامی اطلاعات. دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، 1387، ص250.

نظر شما