You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تعاقب Pursuing      

  تعاقب، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از عملی آفندی که معمولاً بلافاصله و بدون توقف، به دنبال استفاده از موفقیت و بر علیه دشمن شکست خورده که در حال عقب نشینی نامنظم و فرار است، انجام می گردد (1).

  تعاقب، عمل آفندی است که بر علیه دشمن در حال عقب نشینی، اجرا می گردد. این عمل، آخرین مرحله استفاده از موفقیت بوده و زمانی اجرا می گردد که دشمن قادر نباشد به طور مؤثر وارد عمل شود. منظور از تعاقب، به طور کلی در هم شکستن نیروهای تجزیه شده دشمن است و هدف اصلی، خود نیروهای دشمن می باشد (2).

   تعاقب، بعد از تک یا استفاده از موفقیت اجرا می شود، و زمان آن هنگامی است که دشمن توان تشکیل پدافند سازمان یافته دیگر را از دست داده و درصدد قطع تماس و عقب نشینی است. هدف مرحله تعاقب، انهدام کامل نیروهای دشمن است. در صورتی که آشکار شود که دشمن تمام مقاومت خود را ازدست داده و در حال فرار از میدان نبرد است، هر نوع عمل آفندی در جهت رسیدن به هدف تعاقب، آزاد و قابل اجرا است.

   در تعاقب، نیروها به دلیل اینکه در تعقیب دشمن هستند، بایستی با آزادی عمل و غیر تمرکزی اقدام نموده و حرکات آنها باید بسیار سریع باشد. برای تشخیص زمان اجرای تعاقب، علایم و نشانه های زیادی وجود ندارد، و روی این اصل برای فرماندهان پیش بینی آن بسیار مشکل خواهد بود. فرماندهان معمولاً نیروی احتیاطی برای به کار گیری در این مرحله از عملیات، ذخیره نمی کنند. لذا فرماندهان بایستی آنچنان بینش و سرعت عملیاتی داشته باشند، تا به محض مشاهده کوچک ترین علامت فرصت را از دست نداده و وارد عمل شوند (3).

  کلید واژه ها

   تعاقب، عمل آفندی، انهدام کامل، نیروهای دشمن.

  ارجاعات

  1-     سنبلی، محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389. ص 47.

  2-     رستمی، محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 271.

  3-     معاونت تحقیق و پژوهش. دکترین عملیات نیروی زمینی. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1385. ص 24-7.

  سایر منابع

  1-     کشاورزی، تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  2-     معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386.

  3-     نوروزی، محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

   

نظر شما