You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تک شبانه Night attack    

  تک شبانه، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و عبارت است از تکی که در تاریکی شب به منظور غافلگیری و فریب دشمن و اجتناب از تلفات زیاد، اجرا می­گردد. تک شبانه، در برخی اوقات در ادامه تک روزانه و به منظور بهره برداری از موفقیت حاصل شده در روز، انجام می­شود. امکان محروم شدن از استحکام بخشی به مواضع پدافندی و اشغال منطقه حساس از زمین جهت تسهیل عملیات آتی، از ملاحظاتی است که امکان دارد یک فرمانده به خاطر آن مبادرت به تک شبانه نماید (1).

  اجرای عملیات آفندی در زمان­ هایی که قابلیت دید محدود است، ضرورت مداوم دارد و باید به صورت جزء لاینفکی از تمام عملیات، پیش­بینی شود. محدودیت­ هایی که تاریکی شب، دود، مه و غبار برای دید دشمن به وجود می­آورد، قابلیت پدافند دشمن را کاهش می­دهد و در عوض، اغلب، امتیاز روانی فوق العاده­ای برای نیروی تک ور ایجاد می­کند. غالباً تحت چنین شرایطی، می­توان با بهره ­برداری از وسایل دید در شب، میزان احتمال غافلگیری را نسبت به عملیات روزانه افزایش داد و امکان موفقیت را، بیشتر کرد (2).

  دلایل اجرای تک شبانه

  • ادامه فشار به دشمن به منظور بهره برداری از موفقیت تک روزانه؛
  • تصرف و اشغال عارضه حساسی از زمین به منظور ادامه عملیات؛
  • استفاده از مزایای تاریکی به منظور ادامه عملیات؛
  • اجتناب از تلفات بسیار، هنگامی که تک در روز، امکان پذیر نباشد؛
  • ممانعت از مستحکم کردن مواضع توسط دشمن.

  اشکالات موجود در عملیات شبانه

  • افزایش اهمیت رزم نزدیک
  • افزایش اهمیت جنگ افزارهای ثابتی که در روز، روی هدف یا مناطق معینی روانه می شوند.
  • مشکل بودن کنترل یگان و رهبری عده ها
  • کاهش اثر آتش های نشان شده
  • اشکال در حفظ سمت
  • روحیه نفرات
  • خستگی نفرات (3).

  کلید واژه ها

   تک شبانه، تاریکی شب، غافلگیری دشمن، اشغال منطقه حساس، عملیات آفندی.

  ارجاعات:

  1-     روشن علی اصغر و فرهادیان نوراله. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین(ع)؛ 1385. ص 58.

  2-     کشاورزی تیمور. فرماندهی گردان رزمی. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1385. ص 61.

  3-     همان. ص 63

  سایر منابع:

  1-     معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386.

  2-     سنبلی محمد رسول. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1389.

  3-     نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

  4-     احمدی بهروز. تاکتیک گردان. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1380.

   

نظر شما