You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • دستور آگهی Warning order     

  دستور آگهی اصطلاحی است که در ادبیات نظامی و انتظامی به کار می­رود و یگان­ها را از دستورها و عملیاتی که در شرف انجام است،از قبل آگاه می­سازند. این دستورها معمولاً به صورت پیام ­های کوتاه شفاهی یا کتبی صادر می­ شود (1).

  دستور آگهی، دستوری است که فرماندهان تابعه و پرسنل ستاد را از عملیاتی که باید در آینده انجام شود، آگاه می­ گرداند و منظور از صدور آن این است که فرماندهان تابعه و پرسنل ستاد از زمان موجود، حداکثر استفاده را نموده و خود را برای اجرای ماموریت آماده نمایند (2).

  دستور آگهی به منظور صرفه­جویی در وقت و آمادگی قبلی یگان­ها، برای تهیه طرح­های لازم صادر می­ شود. حداقل مطلبی که بایستی در یک دستور آگهی گنجانده شود، عبارت اند از:

  الف- گیرنده

  ب- ماهیت عملیات(اگر شرایط حفاظتی اجازه دهد، لااقل باید ماهیت کلی عملیات ابلاغ شود)

  پ- زمان عمل، چنانچه معلوم یا قابل برآورد باشد. دانستن این مطلب، به آمادگی یگان­ های زیردست کمک خواهد کرد.

  ت- زمان ومکان صدور دستور کامل(3).

  فرمانده دسته پس از دریافت دستور فرمانده گروهان، طرح ریزی عملیات را شروع کرده و یک دستور آگهی بلافاصله صادر می نماید و برای اجرای شناسایی از مدتی که از روشنایی روز باقی مانده، حداکثر استفاده را به عمل می آورد. فرمانده دسته منطقه تجمع دسته و راهی را که به منطقه تجمع گروهان می رود، شناسایی می نماید. مناطق تجمع گروه ها را انتخاب نموده و راه هایی را که به منطقه تجمع دسته منتهی می شود، تعیین می نماید.(4)

  کلیدواژه ها:

   دستور آگهی، پیام کوتاه، ماهیت عملیات، مکان صدور دستور.

  ارجاعات:

  1-      اداره کل پژوهش و تالیفات. متخصص ستادی. تهران: معاونت آموزش تربیت ناجا؛ 1383. ص 183.

  2-      کشاورزی تیمور. طرح ریزی عملیات. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1387. ص 17.

  3-      رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 412.

  4-      کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1384، ص 122

  سایر منابع:

  1-معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات برآورد وضعیت. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1383.

  2-    نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385.

نظر شما