You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • طرح     Plan

  طرح، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و عبارت است از مجموعه شیوه ­ها و روش ­های کلی که برای رسیدن به هدف و انجام امور انتخاب می ­شود و یا پیشنهادی که به منظور اجرای تصمیم فرمانده، تهیه می ­گردد. طرح در واقع، آمادگی یگان را در منطقه مورد نظر نشان مي ­دهد و تعیین می­کند در صورت بروز حادثه در آن منطقه، واکنش یگان در برابر آن چه می­ باشد (1).

  طرح عبارت از روش و تدبیری است برای انجام یک عمل نظامی یا انتظامی. به تعبیر دیگر،طریقه­ای است که به منظور اجرای تصمیم فرمانده، در نظر گرفته شده است. یک طرح معمولاٌ شامل وضعیت، ماموریت، وظایف یگان­ های زیر دست، موضوعات اداری و لجستیکی و ارتباط و مخابرات می ­باشد (2).

  طرح، آمادگی یگان را برای روبه رو شدن با یک پیش آمد، در یک منطقه معین، نشان می­ دهد. طرح ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. با اینکه طرح ­ها بر مبنای شرایط با فرضیه های ویژه ­ای تهیه می­ شوند، نباید آنها را ثابت و تغییر ناپذیر دانست؛ بلکه با برآوردها، تجزیه و تحلیل­ ها و بررسی ­های مداومی که در جریان طرح­ ریزی کلی صورت می­ گیرد، طرح­ ها تغییر یافته و تصحیح می­ گردند و با نیازمندی­ های روز، تطبیق داده می­ شوند (3).

  از سال 85 یكی از مهم ترین طرح‌های نیروی انتظامی تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح كشور به مرحله اجرا درآمده است. این طرح دارای چهار بعداست و در حال حاضر نیز استمرار دارد.ابعاد چهارگانه این طرح عبارتند از:  

  • برخورد با بدپوششی(بدحجابی، بی حجابی و...)
  • برخورد با اوباشگری و شرارت:
  • مبارزه با تجهیزات دریافت امواج  ماهواره‌ای
  • برخورد با متجاوزین به حریم خصوصی افراد ـ توزیع کنندگان فیلم مستهجن و مبتذل و فضای مجازی

  کلیدواژه ها:

   طرح، پیشنهاد، آمادگی یگان، عمل نظامی.

  ارجاعات

  1-      نوروزی محمد تقی. فرهنگ دفاعی امنیتی. تهران: انتشارات سنا؛ 1385. ص 457.

  2-      کشاورزی تیمور. طرح ریزی عملیات. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1387. ص 16.

  3-      اداره کل پژوهش و تالیفات. متخصص ستادی. تهران: معاونت آموزش تربیت ناجا؛ 1383. ص 180.

  سایر منابع:

  1-      روشن علی اصغر و فرهادیان نورالله. فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی- نظامی. تهران: دانشگاه امام حسین(ع)؛ 1385.

  2-      معاونت تحقیق و پژوهش. عملیات برآورد وضعیت. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1383.

  3-      رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386.

   

نظر شما