You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مسیر فرعی     by way 

  مسیر فرعی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و در مأموریت­های گشتی به کار برده می­ شود و منظور از آن، مسیر انتخاب شده و طرح­ریزی شده­ای است که اگر نتوان از مسیر اصلی به دلایلی استفاده نمود، از آن استفاده خواهد شد (1).

  در هنگام طرح ­ریزی برای انجام ماموریت گشتی، علاوه بر مسیر اصلی ورود و خروج گشتی، مسیر یا مسیرهای دیگری نیز طرح­ریزی می­شود تا در صورت عدم استفاده از مسیرهای اصلی، از مسیر فرعی استفاده شود. شرایط انتخاب و طرح­ریزی مسیرهای فرعی نیز همانند مسیرهای اصلی است و این مسیر ممکن است در قسمتی با مسیر اصلی مشترک یا کاملاٌ جداگانه انتخاب شود (2).

  انتخاب مسیر فرعی به منظور پیشگیری از صدمات و تلفات وارد آمده بر نیروهای گشتی، در صورت احتمال بروز حمله می­باشد. به همین دلیل فرمانده گشتی برای سرعت و اطمینان بیشتر و نجات دادن نیروهای گشتی از حمله چریک­های دشمن، مسیر فرعی را نیز در نظر می­گیرد تا عملیات با موفقیت انجام شود (3).

  انتخاب مسیر فرعی به منظور رعایت تامین و اختفا است. به تجربه ثابت شده است که اگر مسیر رفت و برگشت نیروها به طور جداگانه ای تعیین و مورد استفاده قرار گیرد، از خطر به کمین افتادن توسط مجرمان و نیروهای طرف مقابل در امان خواهند بود.

  کلیدواژه ها:

   مسیر فرعی، مأموریت گشتی، مسیر اصلی، ورود و خروج.

  ارجاعات:

  1-   پژوهش و تالیفات. مستندات آموزشی فرماندهان گردان عملیاتی. کرمان: قرارگاه عملیاتی مرصاد؛ 1384. ص 110.

  2-   احمدی بهروز. عملیات گشتی، کمین و ضد کمین. تهران: معاونت آموزش و تربیت ناجا؛ 1375.ص 10.

  3-  همان. ص10   

نظر شما