You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • منطقه تجمع Assembly are     

  منطقه تجمع، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می­رود و عبارت است از منطقه­ ای که یک یگان، جهت آماده شدن برای اجرای عملیات و مأموریت، در آنجا مستقر می­شوند (1).

  منطقه تجمع، یکی از اقدامات کنترلی تک می­باشد و منطقه­ای است که یگان قبل از آغاز تک، تهیه ­های لازم را در آنجا انجام می­ دهد (2). این منطقه بایستی برای یگان­ های اشغال کننده آن، اختفاء و پراکندگی را فراهم نموده و ضمن داشتن راه ­های ورودی و خروجی مناسب، از تک­های زمینی و هوایی، هم پوشیده باشد. در منطقه تجمع، دستورات صادر، و نگهداری و تجدید آماد، تا حدی که زمان اجازه دهد، انجام می­شود (3).

  در این منطقه برای حفاظت نیروها در مقابل تیرهای مستقیم و منحنی، سنگرهای درازکش تهیه می شود و توسط فرماندهان، دستور آگهی به نیروها صادر می شود. این دستور بسیار مختصر می باشد و شامل ساعت تک و مأموریت نیروها، تجهیزات و مهمات و یا مقدار جیره مورد نیاز برای حمل و همچنین تجهیزاتی می­باشد که بایستی تحویل داده شود.

  کلید واژه ها

   منطقه تجمع، اجرای عملیات، مأموریت، یگان های اشغال کننده.

  ارجاعات

  1- کریمی داریوش. تاکتیک تیم، گروه، دسته. تهران: دانشگاه امام علی (ع)؛ 1387. ص 97.

  2-   رستمی محمود. فرهنگ واژه های نظامی. تهران: ایران سبز؛ 1386. ص 764.

  3-    کشاورزی تیمور. کلیات تاکتیک و هدایت دسته. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.ص 25

  سایر منابع:

  1-    معاونت تحقیق و پژوهش. اصول و قواعد اساسی در رزم. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1386.

   

   

نظر شما