You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • برجک مرزی     Border  tower

  برجک مرزی، اصطلاحی است که در ادبیات مرزی به کار برده می­شود و عبارت است از ساختمان­هایی که به صورت یک برج در بین پاسگاه ­های مرزی و در نقاط حساس یا در مداخل و محل­ هایی که بتوان معابر وصولی و نفوذی را کنترل کرد، پیش­بینی و مستقر می شوند و در صورت استقرار، وظایف تعیین شده­ای را انجام می­دهند (1).

  در نیروی انتظامی برای هر پاسگاه مرزی، یک برجک مرزی منظور و پیش بینی شده است، اما ممکن است در برخی از پاسگاه­ها به علت شرایط جغرافیایی، خصوصیات مرزنشینان و مسایل کشورهای همسایه، نزدیکی پاسگاه­ها به همدیگر و سایر ملاحظات، اصلاً به برجک مرزی نیاز نباشد. اما در محدوده پاسگاه دیگر به علت همان مسایل ذکر شده، یک یا چند برجک نیاز باشد. بنابراین با توجه به شرح فوق، برجک مجموعه ­ای کوچک از پاسگاه مرزی است که در محلی حساس، برای انجام وظایف صرفاً مرزی تشکیل می­شود و وظایف محوله مرزی را انجام می ­دهد (2).

   برجک­ها تابع پاسگاه های مرزی هستند و پشتیبانی آنها اعم از تهیه آب، غذا، اسلحه و مهمات و سایر اقلام آن، به عهده پاسگاه است. شایان ذکر است، تا سرحد امکان باید از انبار کردن و بکارگیری وسایل غیر ضروری که نیاز به گماردن نگهبانانی برای نگهداری از آنها در برجک است، خودداری کرد تا افراد برجک با حداقل وسایل، بیشترین زمان را در گشت و دیده­بانی و کمین سپری کنند و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند (3).

  ساختمان برجک باید شرایط زیر را داشته باشد:

  1-      حفاظت و پوشش لازم در مقابل تیراندازی توسط سلاح­ های مختلف؛

  2-      فضای کافی برای استقرار و استراحت افراد؛

  3-      راه ­های ورودی و خروجی ساختمان دور از دید و دیده­بانی(4) از طرف کشور مقابل باشد؛

  4-    در جاهای مرتفع قرار گرفته باشد تا دیده بانی از آن، بخوبی انجام شود (5). 

  کلید واژه ها

   برجک مرزی، پاسگاه­های مرزی، نقاط حساس، کنترل.

  ارجاعات:

  1-   گروه مولفان. فرماندهی در پاسگاه مرزی و ساحلی. تهران: معانت آموزش ناجا؛ 1376. ص 84.

  2-   رستمی فرامرز و اصانلو علی. روش­ها و تجهیزات کنترل مرز. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1391. ص 48.

  3-   فرماندهی در پاسگاه مرزی و ساحلی. 1376. ص 84.

  4-          Parkman, M. Building governance institutions across European borders, Regional Studies; 1999. Pp. 657 - 667,

  5-   صنایعی ابراهیم. فرماندهی پاسگاه مرزی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1386. ص 58.

  سایر منابع:

  1-   رحمتی راد، محمد حسین. مرزبانی،گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374.

  2-   ستاره، جلال. جغرافیای سیاسی مرزهای ایران. جلد اول. تهران: مرزبانی ناجا؛ 1388.


نظر شما