You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • تجاوز مرزی            Border  invasion

  تجاوز مرزی اصطلاحی است که در ادبیات مرزی به کار برده می­شود و عبارت است از هر گونه عملی که توسط اتباع کشور همسایه و یا سایر اتباع ساکن در کشور همسایه، با عبور از خط مرز انجام گیرد و باعث تجاوز به حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و محدوده انحصاری و اقتصادی دریاها شود (1).

  در جهان امروز تمام کشورها نیازمند به برقراری ارتباط با سایر کشورهای جهان هستند و به طور مرتب در تلاش هستند تا روابط خود را با سایر کشورها توسعه دهند (2). به همین دلیل در دنیای امروز هیچ کشوری قادر نیست با محصور کردن خود در محدوده جغرافیایی مرزهایش، با سایر کشورها قطع رابطه کند.بر این اساس و به منظور ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات لازم و نیز جلوگیری از هر گونه نابسامانی و سوء استفاده اشخاص، مرزها باید توسط مرزبانان به دقت کنترل و تردد در مرزها قانونمند شود (3).

   ترددهای مرزی همیشه به صورت قانونی و با در دست داشتن مجوز و رعایت مقررات مرزی انجام نمی­ شود که از جمله این ترددها، تجاوزهای مرزی می­باشد. تجاوز مرزی، به هر گونه اقدامی اطلاق می­شود که از طرف اتباع کشور همسایه و یا اتباع کشور ثالث، با عبور از خط مرز و بر علیه منافع کشور در منطقه مرزی انجام گیرد و باعث نقض قوانین و مقررات مرزی و تضیع حقوق دولت و اتباع مرزنشین شود (4).

   بر اساس تعریف فوق، به نقض حریم زمینی، هوایی یا دریایی کشور(اعم از مسلح یا غیر مسلح)،بدون اطلاع و کسب مجوز قبلی، تجاوز اطلاق می ­شود (5). به مفهوم دیگر، عبور و ورود اتباع بیگانه به صورت پیاده یا سواره بدون در دست داشتن مجوز از نوار مرز، ورود بدون مجوز هر گونه وسایل پرنده و شناور بیگانه به حریم هوایی و دریایی و ساحلی کشور، مراقبت بصری و الکترونیکی از خاک کشور، هر گونه استفاده غیر مجاز از منابع سطحی، دریایی و زیرزمینی کشور توسط کشور بیگانه، تجاوز نامیده می ­شود.

   مرزبانان با توجه به معاهدات مشترک مرزی با کشورهای همسایه (6) و ساختار سازمانی و مأموریت های ذاتی و قانونی که به آنها محول شده، وظیفه دارند، علاوه بر اعمال فرماندهی بر نیروهای تحت فرمان، با گماردن مأمورین در پاسگاه های مرزی، نسبت به مراقبت و کنترل مرز و جلوگیری از تجاوزهای مرزی احتمالی و .... اقدام نمایند (7).

  کلید واژه ها

  تجاوز مرزی، قوانین مرزی، حریم زمینی، کشور بیگانه.

  ارجاعات

  1- زرقانی، سید هادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین الملل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386. ص 42.

  2-   Broman john. Popular development .London, Blackwell publisher;1996.p.18

  3- صنایعی ابراهیم.اصول و مبانی مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1392. ص 68.

  4-   رضایی غلامرضا. رسیدگی به مسایل مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص34.

       

  5-   Woodley, Daniel. Fascism and political theory critical perspectives on fascist ideology. London: Rutledge; 2010. p. 276

  6-Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books;1984.pp.62-68

  7-  رحمتی راد محمد حسین. مرزبانی،گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374. ص 20.

  سایر منابع:

  1-  رستمی، فرامرز و علی، اصانلو. روش ها و تجهیزات کنترل مرز. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1391.

  2-   صنایعی، ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

   

نظر شما