You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تردد کنندگان مرزی    Border  traffickers

  تردد کنندگان مرزی، اصطلاحی است که در ادبیات مرزی به کار برده می شود و مفهوم آن عبارت است از افرادی که از مناطق مرزی تردد نموده و به آن سوی مرز عبور می­کنند (1).

  هر گونه عبور از مرز به قصد ورود به کشور و یا خروج از کشور را تردد مرزی می­ گویند که به دو صورت می­ باشد: تردد مجاز و تردد غیرمجاز.

  شرایط لازم برای مجاز بودن تردد مرزی عبارتند از:

  ترددکننده دارای گذرنامه یا سند دیگری در حکم گذرنامه باشد.

  ترددکننده قوانین و مقررات عبور از مرز را رعایت کند.

  ترددکننده از دروازه های مجاز مرزی تردد کند (2).

  مترددین مرزی به شرح زیر می باشند:

  1-      مسافر: اشخاصی هستند که با داشتن گذرنامه یا سند دیگری در حکم گذرنامه، با رعایت قوانین و مقررات از دروازه های مجاز کشور تردد می نمایند.

  2-      عابر غیر مجاز : به اشخاصی گفته می­ شود که اغلب سهوی و به علت مشخص نبودن خط مرز و یا عدم اطلاع از نحوه عبور ازخط مرز (3)، وارد خاک کشور همسایه گردند و معمولاً فاقد مدارک و اسناد معتبر جهت ورود به آن کشور می­ باشند.

  3-      متجاوز مرزی: اشخاصی هستند که به طور عمد، با قصد و هدف و با داشتن برنامه ریزی قبلی، بدون داشتن مدارک قانونی و یا حتی با داشتن اسناد و مدارک قانونی ولی به طور غیر مجاز از مرز عبور نموده و وارد کشور ایران شده باشند.

  4-      مهاجر: مهاجرین اشخاصی هستند از اتباع بیگانه، که طبق مقررات قانون مهاجرین، از کشور متبوع خود مهاجرت و در کشور دیگر تابعیت قبول نموده و مشغول کسب و کار می گردند (4).

  5-      معاود: فرد ایرانی است که قبلاً با داشتن گذرنامه و یا بدون گذرنامه، از کشور ایران خارج شده و مدتی در کشور بیگانه اقامت داشته ولی آن کشور به جهات سیاسی و یا جهات دیگر، به طور انفرادی یا دسته جمعی با اطلاع قبلی و یا بدون اطلاع ماموران ایرانی، او را از کشور بیگانه اخراج و به کشور ایران عودت داده و مجبور به بازگشت نمایند.

  6-      پناهنده: پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت،عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى، تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى(کشور اصلى خود) به سر مى­برد و نمى­تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى­خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى­برد، نمى­تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد (5).

  7-      آواره یا افراد بدون تابعیت: چنانچه اتباع یک کشور به دلایل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، عضویت در گروه های خاص و یا جنگ و درگیری، شیوع بیماری مسری، قحطی و بلایای طبیعی و مانند آن امکان ادامه سکونت در موطن خود را به سبب خطرات جانی از دست بدهند و به کشورهای دیگر کوچ نمایند، به این گونه اشخاص آواره گفته می شود (6).ژ

  کلید واژه ها

   ترددکنندگان مرزی، ترددکنندگان مجاز، ترددکنندگان غیرمجاز، مدارک قانونی، پناهنده.

     ارجاعات

  1-    رحمتی راد محمد حسین. مرزبانی،گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374. ص 207.

  2-    صنایعی ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1392. ص 69

  3-    Seon, Brown. New forces in world politics. Washington: Brooking;1990.p.112

  4-    Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations;2011.p.42

  5-    زرقانی سید هادی. مقدمه­ای بر شناخت مرزهای بین الملل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386. ص 30.

  6-    احمدی عید محمد. حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی. تهران: ماهنامه معرفت، شماره 49؛ 1380. ص 54

  سایر منابع:

  1-    صنایعی، ابراهیم. آشنایی با مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384.

  2-    سلیمانی، مهدی. مجموعه قوانین و مقررات مرزی و امنیتی. تهران: وزارت کشور معاونت امنیتی و انتظامی؛ 1381.

  3-    ستاره، جلال. جغرافیای سیاسی مرزهای ایران. جلد اول. تهران: مرزبانی ناجا؛ 1388.

   

نظر شما