You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جاده مرزی Border road

  جاده مرزی، به معنی راهی است که به موازات خط مرز ایجاد شده و جهت استفاده نیروهای مرزی و نظامی بکار برده می­شود (1).

  جاده مرزی جاده­ای است که به منظور استفاده نیروهای مرزی به موازات خط مرز یا سواحل در محدوده 500 متری از خط مرز یا سواحل به طریقی احداث می­شود که کلیه پاسگاه­های مرزی یا ساحلی در حاشیه آن قرار می­ گیرند. در بعضی از نقاط کوهستانی و صعب العبور فاقد سکونت و یا مناطق باتلاقی که امکان احداث جاده در محدوده تعیین شده وجود نداشته باشد، تحت شرایط خاصی با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین، فاصله جاده نسبت به خط مرز افزایش یابد (2).

   ایجاد جاده ­های مرزی برای مراقبت از مرز و جلوگیری از ترددهای غیر مجاز مرزی بسیار مفید و مؤثر است. در قسمت­هایی از مرز از قبیل مرزهای شمال کشور، در ساحل دریای خزر و مرزهای شهرستان­ ارومیه که اغلب جاده موازی با مرز، وجود ندارد، دسترسی به نقاط مرزی فقط با استفاده از جاده­ های آنتی(جاده ­های عمود بر مرز) مقدور است (3).

  کلیدواژه ­ها:

   جاده مرزی، نیروی مرزی، خط مرز، پاسگاه مرزی.

   ارجاعات:

  1-    رستمی فرامرز و اصانلو علی. روش ­ها و تجهیزات کنترل مرز. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1391. ص 50.

  2-    رضایی غلامرضا. رسیدگی به مسایل مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 41.

  3-    صنایعی ابراهیم. فرماندهی پاسگاه مرزی. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1386. ص 105.

  سایر منابع:

  1-    ستاره، جلال. جغرافیای سیاسی مرزهای ایران. جلد اول. تهران: مرزبانی ناجا؛ 1388.

  2-    زرقانی، سید هادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین الملل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386.

   

نظر شما