You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • راه پاک کن

  راه پاک کن اصطلاحی است که در ادبیات مرزی و انتظامی به کار برده می­شود و افرادی هستند با ظاهر موجه و عادی که با عبور از مسیرهایی که احتمال اختفای مأموران انتظامی باشد، حضور آنان را مشخص می­کنند، در نتیجه ناامن بودن مسیر برای اشرار و قاچاقچیان محرز می­گردد (1). اصطلاح راه پاک کن برای قاچاقچیان و اشرار کاربرد دارد.

  قاچاقچیان مواد مخدر برای عبور دادن محموله ­های خود از مسیرهایی که احتمال حضور مأموران را می­ دهند، از فرد یا افرادی با وسایل مناسب (خودرو، موتورسیکلت، تلفن همراه، بی سیم، دوربین، سلاح و...) به منظور کسب خبر از حضور و واکنش مأموران، استفاده می­کنند. عنصر هماهنگ کننده با فرد راه پاک کن، ممکن است خود مالک یا رابط مواد مخدر باشد. راه پاک کن در صورت احساس خطر، مراتب را در اولین فرصت با وسایلی که در اختیار دارد به نفری که با او هماهنگ کرده اطلاع می­دهد و آن شخص به شکل مناسب از نظر مکانی، ظاهری، وسیله نقلیه و ... تغییر وضعیت می ­دهد (2).

  کلیدواژه ­ها

   راه پاک کن، قاچاق چیان مواد مخدر، مسیر قاچاق، کمین مأموران.

  ارجاعات

  1-      رضایی، غلامرضا. پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی نقش واحدهای مرزی در جلوگیری از ورود مواد مخدر. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1387، ص 36.

  2-      غنجی، علی. فرهنگ آموزشی مبارزه با مواد مخدر. تهران: مع ناجا، 1379، ص 47.

  سایر منابع

  1-      احمدی، بهروز. تاکتیک اشرار. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1384.

نظر شما