You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ميله مرزي     Border  signes

  میله مرزی یکی از اصطلاحات رایج در ادبیات مرزبانی است که از دو قسمت میله و مرزی تشکیل شده است. در فرهنگ فارسی از میله به عنوان قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی تعریف شده است (1). میله مرزی در ادبیات مرزی به معنی ستون فلزی، سنگی یا سیمانی که به منظور نشان دادن خط سیر مرز از آن استفاده می شود، تعریف شده است.

  میله های مرزی نوعی از علائم مرزی می باشند که به صورت فلزی، سیمانی و یا سنگی ساخته شده اند و از لحاظ شکل، اندازه، رنگ، فاصله و تعداد با توافق دو کشور همسایه و به موجب قراردادهای مرزی در نقاط معین، روی خط مرز نصب می شوند. میله های مرزی به سه دسته تقسیم می شوند:

  1-    ميله مرزي اصلي به صورت فلزي يا سيماني يا سنگي طبق موافقت دو كشور در نقاط مشخص و معين روي خط مرز نصب مي گردد .میله های اصلی با اعداد متوالی مشخص و نامیده می شوند.

  2-    ميله مرزي فرعي به صورت فلزي يا سيماني يا سنگي در حدفاصل دو ميله اصلي نصب تا خط مرز بهتر و ساده تر قابل شناسائي باشد و معمولاً شكل و اندازه ميله هاي فرعي با ميله هاي اصلي متفاوت است. میله های فرعی با ترتیب اعداد متوالی بعد از شماره میله اصلی نامیده می شوند و در موقع نوشتن شماره عدد میله فرعی به صورت اعشاری و یا کسری بعد از میله اصلی نوشته می شود.

  3-    ميله مرزي متقاطع ميله­اي است كه فصل مشترك مرز 3 كشور نصب مي­گردد.این میله به شکل سه پهلو در مرز مشترک سه کشور همسایه نصب می شود به طوری که هر پهلو به سمت یک کشور باشد (2).

   میله های مرزی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به چهار طریق زیر نصب شده اند:

  میله های منفرد شامل یک میله که در مرزهای خشکی در نقاط توافق شده روی خط مرز تعبیه شده اند.

   میله های زوجی در نقاطی که مسیر رودخانه ها یا مسیل ها خط مرز را تشکیل می دهند، برای اینکه نشانه های مرزی بر اثر بارندگی و جریان آب از بین نرود، مرز توسط دو علامت مرزی در کرانه های رود یا مسیل مشخص می شود.

  شاخص با دو میله در طرفین: در مرزهای شمال کشور بر روی خط مرز خشکی، شاخص هایی نصب شده که در فاصله 2.5 متری از طرفین آن در داخل هر یک از دو کشور، میله مرزی تعبیه شده است.

  گوی شناور و کوپه های سنگی: به منظور نشان دادن مسیر عبور خط مرز در دریاچه سد ارس از گوی شناور و در مرز افغانستان برخی از میله های مرزی از کوپه های سنگی تشکیل شده است (3).

  کلید واژه ها

   میله مرزی، گوی شناور، کوپه سنگی، خط سیر مرز، میله فرعی، میله اصلی.

  ارجاعات

  1-      معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد چهارم. تهران: سپهر؛1360. ص 4506.

  2-      صنایعی، ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. تهران: جهان جام جم؛1384. ص 37.

  3-      رحمتی راد، محمد حسین. مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛1374. ص 179.

   

نظر شما