You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • پیکره‌سازی جنایی (بازسازی) criminai sculpture   

  پیکره‌سازی جنایی یا ساختن چهره افراد از روی بقایای استخوانی یا اسکلت، فنی است مرکب از هنر و علم، از این روش تنها زمانی که سایر روش‌های تشخیص هویت موجود منجر به نتیجه نشده باشد، استفاده می‌شود (بیابانی و هادیانفر،1384: 166).

  متن

  پیکره‌سازی جنایی روشی است که به عنوان آخرین راه چاره در تشخیص هویت افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همکاری پیکره‌تراشی جنایی و استخوان‌شناسی در آفرینش شکل چهره اسکلت‌های ناشناسی بر اصول ساختمان بنیاد نهاد شده است. پیکره‌ساز جنایی در بازسازی چهره، از اطلاعات مربوط به بافت‌های نرم استفاده می‌کنند، اندازه‌گیری دقیق این بافت‌ها بستگی به گروه‌های نژادی، جنسیت و سن افراد دارد و اطلاعات مناسبی را برای بازسازی ارائه می‌دهد (تامسون و بلک،1392 :468). به‌بیان دیگر پیکره‌سازی (چهره‌سازی) شامل تجزیه و تحلیل جزییات اسکلتی جهت ریخت‌شناسی چهره است.

  در مواردی که بقایای اسکلتی وجود دارد، به‌طور معمول یک انسان‌شناس جنایی با تجربه در زمینه چهره با پیکره‌ساز همکاری می‌کند. قبل از هر اقدامی برای بازسازی چهره، شناسایی کاملی از جمجمه شامل جنسیت، سن، نژاد و ریخت‌شناسی چهره انجام می‌شود؛ سپس استخوان‌شناس با بررسی جمجمه، جنس، نژاد و سن تقریبی آن را تعیین می‌کند. این اطلاعات از اهمیت فراوانی در بازسازی چهره برخوردار است، زیرا عمق بافت‌های نرم صورت در افراد مؤنث و مذکر در انواع مختلف نژادها از قبیل مغولی، قفقازی و آفریقایی متفاوت است (بیابانی و هادیانفر،1384: 166). همچنین در مواردی که بافت‌های نرم چهره به‌صورت جزیی تجزیه، آسیب‌دیده یا تخریب شده باشد، کارشناسان بافت‌های نرم را با توجه به استخوان‌بندی تجزیه و تحلیل می‌کنند. به‌طور‌کلی از یک گروه کارشناسی شامل انسان‌شناس جنایی، آسیب‌شناس جنایی، دندان‌شناس جنایی برای فراهم کردن بیشترین میزان اطلاعات قبل از بازسازی چهره استفاده می‌شود (ویلکینسون،2003 :12ـ 16).

  استخوان‌شناس و پیکر‌تراش در تکمیل ویژگی‌های دیگر مانند مو، رنگ مو و غیره ـ بسته به میزان کامل بودن اسکلت ـ از روی لباس یا هر‌وسیله دیگری که همراه اسکلت باشد، به‌دنبال سرنخی برای دانستن نوع و رنگ موی متوفی هستند. همچنین استخوان‌شناس جنایی به دنبال یافتن مدارکی دال بر وجود خصوصیات آناموکیلی، بیماری‌های با زخم‌هایی که می‌توانند بر ترکیب صورت فرد به هنگامی که زنده بوده، تأثیر بگذارند. استخوان‌شناس جنایی به پیکرساز در بازسازی چهره براساس ویژگی‌های مذکور کمک می‌کند. پیکرتراش براساس اطلاعاتی که استخوان شناس ارائه می‌دهد، با قرار دادن قطعات کوچک یا استوانه‌هایی که برابر با میانگین ضخامت بافت های نرم است، بر روی صورت اسکلت، کار بازسازی چهره را آغاز می‌کند؛ سپس قالب‌ها بر روی جمجمه چسبانده می‌شود و با استفاده از قالب‌هایی مخصوص، مشخص‌کننده‌های چهره با استفاده از گل رس ساخته می‌شود (بیابانی و هادیانفر،1384: 166).

  به‌طور کلی پیکرتراش در بازسازی چهره از متخصصان علوم مختلفی شامل انسان‌شناس جنایی، آناتومی، پزشکی و علوم کامپیوتری استفاده می‌کنند (استفان، 2004 :423ـ44).

  در پیکره‌سازی بازسازی چهره به دو روش اصلی تقسیم می‌شود: روش دو‌بعدی (دستی و رایانه‌ای) و روش سه‌بعدی (دستی و رایانه‌ای). در روش دستی، بازسازی دوبعدی چهره از طریق به تصویر کشیدن و طراحی و با استفاده از روی هم قراردادن تصاویر جمجمه انجام می‌شود. از این روش برای طراحی و ایجاد نمادهای جانبی و روبه‌روی چهره نیز استفاده می‌شود (تایلور،2001). بازسازی دوبعدی دستی عبارت است از اندازه‌گیری عمق بافت‌ها و ساختارهای آناتومی براساس یک عکس از جمجمه، رسم ویژگی‌های صورت از روی ساختار عضلانی، استفاده از ویژگی‌های صورت و ریخت‌شناسی چهره به عنوان یک الگو.

  روش دوبعدی رایانه فرایندی برای ایجاد یک چهره با استفاده از عکاسی یا طراحی است و می‌تواند با طراحی نرم‌افزار رایانه‌ای به‌ویژه برای بازسازی ظاهری چهره، از بقایای اسکلتی استفاده کند. زمانی که تصاویر جمجمه مناسب و مؤثر باشند، بازسازی دو چهره انجام می‌شود (تامسون و بلک،1392 :480).

  در روش بازسازی سه‌بعدی به روش دستی، پیکرتراشی‌های مربوط به چهره بر روی جمجمه یا رونوشتی از جمجمه ایجاد می‌شود. ساختار عضلانی چهره قبل از به‌کاربردن یک لایه پوستی برای نشان دادن چهره ظاهری، مدل‌سازی و با استفاده از اطلاعات مربوط به عمق بافت‌ها به منظور ایجاد یک طرح برجسته ازسطح چهره، انجام می‌شود.

  روش رایانه‌ای سه‌بعدی، اولین روش رایانه‌ای توسعه‌یافته برای اهداف جنایی است که موس و همکارانش آن را در کالج لندن ارائه کردند. این روش برای بازسازی جراحی جمجمه استفاده می‌شد (تامسون و بلک،1392 :490).

  سیستم بازسازی رایانه‌ای چهره، به دو گروه سیستم‌های خودکار و سیستم‌های مدل‌ساز سه‌بعدی تقسیم می‌شود. سیستم‌های خودکار براساس اطلاعات مربوط به انسان‌شناسی و یا الگوهای اسکلتی و ریخت‌شناسی چهره است. این سیستم‌ها، متغیرهای چندگانه را برای هرجمجمه ایجاد می‌کند و یک گروه بسیار ویژه از مشخصه‌های چهره را برای چهره‌سازی ارائه می‌دهد. در این روش از نرم‌افزارهای سه‌بعدی متحرک‌سازی (انیمیشن) جهت مدل‌سازی چهره براساس جمجمه استفاده می‌شود (کالر :2003).

  در مواردی که بافت‌های نرم وجود داشته باشد، دسترسی به نمونة اصلی محدود است و بازسازی و یا شبیه‌سازی بر پایة نرم‌افزارهای رایانه‌ای، برنامه‌ریزی می‌شود. در مدل سه‌بعدی اطلاعات حاصل از برش‌های عرضی ایجاد شده در پرتونگاری مقطعی تخمینی x-ray(CT) یا اسکن‌های سطحی می‌تواند برای ایجاد یک مدل دیجیتالی سه بعدی از جمجمه استفاده ‌شود (اسپور،2000). ضخامت برش، صفحه اسکن، تفکیک‌پذیری فضایی، صافی‌ها و زاویة چرخش، همگی در مدل سه‌بعدی مؤثر است (تامسون و بلک،1392 :474). بازسازی دستی سه‌بعدی چهره عبارت است از مدل‌سازی عضلات چهره بر روی جمجمه مرحله به مرحله بر روی گل، ایجاد چهرة نهایی، لایه پوستی به‌روی ساختار عضلانی، نقاشی رنگ پوست و اتصال مو.

  در مواردی که جمجمه قطعه قطعه شده باشد، هرقطعه از جمجمه اسکن شده و دوباره با استفاده برخی ازسیستم‌های رایانه‌ای بازسازی می‌شود. سیستم بازسازی رایانه‌ای باعث می‌شود که جمجمه دوباره به صورت دستی و براساس رایانه، بازسازی و شبیه‌سازی شود. براساس این روش بازسازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای اجزای گمشده آسان‌تر است و زمان کمتری نیاز دارد (سانگرا،2002: 19)

  به‌طور‌کلی در روش شبیه‌سازی و بازسازی چهره رایانه‌ای، در مواردی که بافت‌های نرم، جمجمه حتی قطعه‌قطعه شده وجود داشته باشد و یا دسترسی به نمونه اصلی محدود باشد، شبیه‌سازی چهره بر پایة نرم‌افزارهای رایانه‌ای در مدل‌های دوبعدی و سه‌بعدی برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. امروزه دانش پیکرتراش جنایی یکی از روش‌های تشخیص هویت در بازسازی چهره از روی جمجمه‌های است که به ماموران تحقیق در شناسایی اسکلت جمجمه‌ها که در صحنه‌های جرم یافت می‌شود، کمک فراوان می‌کند.

  کلیدواژه‌ها

  پیکره‌تراش، استخوان‌شناس، تشخیص هویت، بقایای اسکلت

  ارجاعات

  1. بیابانی، غلامحسین و هادیانفر، سید کمال (1384) فرهنگ توصیفی علوم جنایی، نشر تأویل.

  2. تامسون، تیم و بلک، سو (1392) مقدمه‌ای برتشخیص هویت جنایی انسان، ترجمه احمد جمشیدی، نشرکارآگاه.

  ارجاعات انگلیسی

  1.Kahler,k,haber,j,and seidel,H,P,2003Reanimating the dead of expressive faces from skull data computer graphice proceeding

  2.Wilkinson,c.m.and mautner,s,a,2003measurement of eyeball protrusion and its application in facial reconstruction, journal of forensic science,48

  3.Stephan,c,2004anthropological facial reconstruction – recognizing the fallacies unembracing the errors realizing method limitations science and justice

  4.Sanghera,B,Amis,a,and..2002 preliminary study of potential forrapidprototypy and surface scannedradiotherapy facemask production technique

نظر شما