You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دندانپزشکی جنایی     Forensic Odontology

   

  دندان­­پزشکی جنایی زیر­شاخه­ای از دندان­­پزشکی است که با مطالعه مشخصات دندان­ها، به شناسایی هویت اجساد ناشناخته و تخمین سن اجساد در صحنه های قتل و فوت مشکوک و حوادث غیر مترقبه و نیز شناسایی هویت مجرمان از روی علائم دندانی به جامانده بر روی بدن قربانی و چیزهای دیگر بر اثر گاز گرفتگی، به مراجع انتظامی و قضایی کمک می­کند (1).

  متن

  دندان پزشکی جنایی، استفاده و بهره برداری مناسب، بررسی و ارزیابی مدارک و شواهد دندان­پزشکی است که در پرونده های قضایی ارائه می شود. اطلاعاتی که ممکن است از دندان ها استنتاج شود، تخمین سن اشخاص (به ویژه در کودکان) و شناسایی هویت اشخاص از طریق مقایسه مشخصات دندانی اطلاعات دندان پزشکی و رادیوگرافی قبل از مرگ و عکس و DNA استخراج شده پس از مرگ اشخاص است. نوع دیگر اخذ کمک از این رشته، استفاده از علائم به جا مانده از گاز گرفتگی ها بر روی بدن قربانیان توسط مجرمان یا بدن مجرمان ناشی از گاز گرفتن آنها توسط قربانیان یا اشیا و میوه های به دست آمده از صحنةِ جرمِ جرائمی مثل قتل و تجاوز به عنف است. علائم گازگرفتگی، اغلب بر روی بدن بچه ­­هایی که مورد آزار و اذیت قرار می ­گیرند یافت می ­شود (شکل 1). در حین بررسی علائم دندان ها درگاز گرفتگی ها، دندان پزشک می تواند برای تعیین پروفایل DNA و مقایسه آن با مظنونان نسبت به جمع آوری نمونه بزاق، اقدام نماید(2).

   

  شکل1. آثار و علائم گازگرفتگی بر روی بدن را نشان می دهد

  شناسایی قربانیان سیل و زلزله و آتش سوزی و سقوط هواپیما، فعالیت های تروریستی، گمشدگان و افراد مجهول الهویه از دیگر وظایف دندان پزشکی جنایی است. در سال های اخیر با ایجاد بانک اطلاعات از سوابق دندان پزشکی افراد و مقایسه خودکار اطلاعات قبل از مرگ و بعد از مرگ، هویت اجساد شناسایی می شود. از دندان پزشکی جنایی در علوم پزشکی قانونی و پرونده های مطروحه در پزشکی قانونی استفاده می شود؛ یعنی دندان پزشکان جنایی در تعیین دیه وخسارت ناشی از آسیب به دندان ها در نزاع ها، تصادفات، خسارت های کارگری ناشی از کار و درمان اشتباه بیماران توسط دندان پزشکان، نظریه کارشناسی ارائه می کنند. دندان پزشک جنایی، مسئولیت پاسخ­گویی در شش موضوع زیر را دارد:

  1- شناسایی هویت از بقایای انسانی پیدا شده؛

  2- شناسایی هویت اجساد درحوادث بزرگ؛

  3- ارزیابی علائم گازگرفتگی روی بدن و میوه های نیم خورده؛

  4- ارزیابی موارد سوء استفاده از بچه ها و کهنسال ها؛

  5- پرونده های شخصی در معالجات اشتباه دندان پزشکان در صورت شکایت بیماران؛

  6- تخمین سن.

   دندان پزشکان جنایي دربقاياي به جا مانده از جسد با استفاده از زمان درآمدن دندان ها سن افراد را، می­توانند تخمین بزنند. اولين دندان شيري، دندان هاي پيشين مركزي پایيني هستند كه در حدود شش ماهگي در­مي­آيند. به دنبال آن دندان هاي پيشين مركزي بالایي و دندان هاي پيشين طرف ديگر، در مي آيند. به طوري كه معمولاً در پايان سال اول، تعداد هشت دندان پيشين، به چشم مي خورد. پس از آنها دندان نيش و سپس اولين دندان آسياب كوچك و بعد از آن دومين دندان آسياب كوچك در مي آيند و معمولاً تا سي ماهگي انتظار مي­رود كه بيست دندان شيري، درآمده باشند. اگرچه معمولاً گفته مي شود كه اولين دندان دائمي، اولين دندان آسياب است كه در حدود سن شش سالگي در مي­آيد و پشت سر دندان هاي شيري قرار مي­گيرد ولي بعضاً دندان هاي پيشين مركزي پایيني شيري افتاده و دندان پيشين مركزي پایيني دائمي، زودتر از اولين آسياب دائمي ظاهر مي­شود. از هفت تا دوازده سالگي دندان هاي شيري افتاده و دندان هاي دائمي جايگزين مي­گردند. هشت دندان پيشين درحدود هشت سالگي ديده مي­شوند و تا حدود دوازده سالگي در هر ربع محيط دهان و لثه ها، هفت­ دندان دائمي به نظر مي­رسد. سومين آسياب (دندان عقل) پس از هفده سالگي و معمولاً قبل از بيست و پنج سالگي در مي آيند (3).

  کلید واژه ها

   دندان پزشکی جنایی، علائم گازگرفتگی، تخمین سن.

  ارجاعات

   

  1-     Pretty IA, Sweet D. A look at forensic dentistry —Part 1: The role of teeth in the determination of human identity. Br Dent J 2001;190:35966.

  2-     Astekar M, Saawarn S, Ramesh G, Saawarn N. Maintaining dental records: Are we ready for forensic needs? J Forensic Dent Sci 2011;3:527.

  3-     Avon SL. Forensic Odontology: The roles and responsibilities of the dentist. J Can Dent Assoc 2004;707:4538.

   

نظر شما