You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تن پیمایی یا برتیوناژ  Anthropometry – Berthionage

  سیستم اندازه گیری طول وعرض چندین قسمت مختلف بدن از جمله قد، اندازه بدن با دو دست باز، ارتفاع تنه، طول و عرض سر، گوش راست، پای چپ، انگشت وسط سمت چپ و ساعد چپ که تا سال 1903 قبل از فناوری انگشت نگاری جهت تشخیص هویت مجرمین به کارگیری می شده است را تن پیمایی یا برتیوناژ می نامند (1).

  متن:

  تاریخچه

  یکی از روش­های قدیمی تشخیص هویت، تن پیمایی است که بر اساس توصیف و اندازه گیری قسمت­هایی از بدن به منظور تشخیص هویت افراد در سال 1840 میلادی آدلف کتله منجم،ریاضی دان و آمار شناس بلژیکی با مطالعه روی اندام­های اشخاص و اندازه­گیری آنها این چنین نظر داد که در جهان نمی­توان 2 نفر را پیدا کرد که اندام­های آنها کاملاً به یک اندازه باشند. در سال 1860 فردی بنام استیوفن که در زندان سورن بلژیک بود، مبادرت به اندازه گیری بدن زندانیان نمود. ولی چون اصول مشخصی را برای کار خود ارائه نکرد، کار ایشان مورد توجه قرار نگرفت.(2) سیستم اندازه گیری مشخصات قسمت های مختلف بدن مجرمین برای ایجاد بانک اطلاعات و تشکیل بایگانی مجرمین از ویژگی های فیزیکی و بیومتریک تبهکاران که اولین بار به صورت تخصصی توسط آلفونس برتیلون کارمند دپارتمان پلیس فرانسه در پاریس در سال 1879 میلادی ابداع و به کارگیری شد و به همین مناسبت به سیستم برتیوناژ نیز معروف است.

  وی معتقد بودهر چه تعداد اندام­های مورد اندازه گیری بیشتر باشد، مشخصات تن پیمایی بین دو نفر بیشتر خواهد بود. برای کار خود اصولی را ارائه داد: 

  رشد طولی بدن انسان بعد از 20 سال متوقف می­شود

  اندازه اندام­های اشخاص مختلف با هم متفاوتند

  اندازه گیری ایشان در تن پیمایی شامل اندام­های خاص از بدن می­شد نه همه اندام­ها 

  اندازه گیری تن پیمایی با استفاده از ابزار ساده هم امکان پذیر است .

  در کشور ما تن پیمایی درسال 1295 شمسی توسط مستشاران سوئدی در تهران به راه انداخته شد که به آنتروپومتری هم معروف شد.


   

   (شکل1. اندازه گیری نه قسمت از بدن را در سیستم برتیوناژ نشان می­دهد.)

  این سیستم از نیمه دوم قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا در شناسایی مجرمین توسط پلیس جنایی به کارگیری شد. علاوه بر عکس هرشخص اندازه های تن پیمایی و ویژگی های تن و چهره فرد در یک کارت به عنوان کارت هویتی فرد در بایگانی مجرمین طبقه بندی می شد. شکل 1 اندازه گیری طول و عرض نه قسمت بدن از جمله قد، اندازه بدن با دو دست باز، ارتفاع تنه، طول و عرض سر، گوش راست، پای چپ، انگشت وسط سمت چپ و ساعد چپ را نشان می دهد. این سیستم تا سال1903 برای شناسایی صدها نفر از مجرمان سابقه دار مورد استفاده قرار گرفت، تا اینکه در آن سال دو اندازه گیری یکسان برای دو زندانی مختلف به نام های Will West و William Westدر بایگانی مجرمین ندامتگاه فورت ایالت لی ون ورث (Leavenworth) پیدا شد و برای شناسایی دقیق آنها مامورین ندامتگاه به مشخصات آثار انگشتان انها متوسل شدند. این اتفاق و همچنین پیچیدگی سیستم بایگانی برتیوناژ موجب شد که از اوایل قرن بیستم، سیستم انگشت نگاری هانری جایگزین سیستم برتیوناژ شود (2).

   از نقاط ضعف و مشکلات سیستم برتیوناژ، عدم استفاده از ابزارهای اندازه گیری یکسان در زندان ها و ندامتگاه های مختلف بوده و مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن ثبت مشخصات نژادی و ردیابی شناسه های فیزیکی در کیفرخواست براساس نژادپرستی بوده است. بزرگ ترین نمونه استفاده از این سیستم ردیابی مهاجران چینی در اقدامات نژاد پرستی کالیفرنیا بوده است. حتی آقای ویلیام مارو نماینده مردم کالیفرنیا در سخنرانی خود در سال 1886 این موضوع را که شباهت در اندازه، رنگ چهره، رنگ چشم و مو و ظاهر عمومی چینی های مقیم ایالت کالیفرنیا در ردیابی آنها استفاده می شود را قبول کرده است.

   برخلاف دیگر ویژگی های فیزیکی که با تغییر سن ممکن است تغییر کند، مشخصات آثار انگشتان انسان ها از بدو تولد تا پایان عمر تغییر نمی کند و حتی در دوقلوهای تک تخمی که پروفایل DNA یکسانی دارند مشابه نمی باشد. برهمین اساس با وجود توسعه  فناوری های مدرن، انگشت نگاری به عنوان شناسه اصلی در پزشکی قانونی و علوم جنایی حاکمیت دارد.

   گفتنی است با وجود منسوخ شدن سیستم برتیوناژ و رایج شدن فناوری های پیشرفته در کشف جرم و تشخیص هویت افراد، هنوز هم از بعضی مشخصه های فیزیکی اشخاص مثل اندازه قد، رنگ چشم ، رنگ پوست و مو در تعیین هویت و ثبت در مدارک هویتی و کارت شناسایی استفاده می شود (3).

  کلیدواژه­ ها:

   تن، برتیوناژ، مشخصه های فیزیکی، اندازه گیری اندام، تشخیص هویت.

  منابع:

  1-     Cheng, J., Leung, S., Chiu, B., Tse, P., Lee, C., Chan, A., Xia G., Guo., Leung,A., Xu, Y. Can We Predict Body Height from Segmental Bone Length Measurements? A Study of 3,647 Children. Journal of Pediatric Orthopaedics. 18(3);1998.pp.387-393.

  2-     نجابتی مهدی. پلیس علمی یا کشف علمی جرائم.تهران: انتشارات سمت؛1381، ص38        

  3-     Giles, E, & Vallandigham, P.H. Height estimation from foot and shoeprint length. Journal of Forensic Sciences 36(4);1991.pp. 1134-1151.

  4-     Sanli, S.G., Kizilkanat, E.D., Boyan, N., Ozsahin, E.T., Bozkir, M.G., Soames, R., Erol, H. & Oguz, O. Stature estimation based on hand length and foot length. Clinical Anatomy 19;2005.pp. 589-596.

نظر شما