You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • عکاسی از صحنه جرم crime scene photography

  استفاده از هر نوع دوربین (ثابت، فیلم برداری، ویدئویی یا دیجیتال) برای ثبت دقیق تصاویر انسان، اشیا، مکان­ها یا رویدادها است. عکاسی عنصر اصلی تهیه مدرک از صحنه­های جرم امروزی است که به ثبت محل قرار گرفتن اجساد و سایر موارد مهم می­پردازد و فاقد ابهاماتی است که در طرح­ها و یادداشت ها وجود دارد (1).

  عکاسی یکی از مهم­ترین عناصر مستند سازی صحنۀجرم است. این نکته که گفته می­شود یک عکس با ارزش­تر از هزاران کلمه است، در کار بررسی صحنۀ جرم بسیار درست است. تصاویر به منظور افزایش فهم و آگاهی از صحنۀجرم و گزارش تجسس، مورد استفاده قرار می­گیرند. این عکس­ ها باید به لحاظ تصویری ، جهت و موقعیت کلی صحنه و در صورت امکان، روابط خاص نواحی مختلف صحنه را با یکدیگر به همراه اشیای مختلف یافت شده، در برگرفته باشد.

  در نهایت، تصاویر باید برای بیننده جزییات لازم و ضروری از برخی اشیای خاص پیدا شده از صحنۀ جرم را فراهم آورند. تمام این موارد را می­توان در قالب سه نوع تصاویر تقسیم بندی کرد: تصاویر کلی، تصاویر موقعیت مکانی و تصاویر بسته یا کلوزآپ(2)

  امروزه عکاسی بصورت دیجیتالی انجام می­گیرد . امکان دیدن عکس­ها بلافاصله بعد از گرفتن عکس از ارزش فوق العاده­ای برخوردار است. عکاس می ­تواند روشنایی و سایه را تنظیم و اشتباهات رایج در اعمال فنون پیشرفته ­تر عکاسی را تصحیح کند. (3) البته دیجیتالی شدن یک تهدید هم ممکن است به دنبال داشته باشد و آن، امکان دستکاری جدی عکس و استفاده از نرم افزارهای گرافیکی همچون فتوشاپ و ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی مطابق دلخواه ، در عکس است.

  کلید واژه ها

   عکاسی صحنۀ جرم، تصاویر کلی، تصاویر موقعیت مکانی، تصاویر بسته یا کلوزآپ.

  ارجاعات

  1-  نیوتون، مایکل. دایره المعارف تحقیقات صحنۀ جرم. ترجمۀ سروش بهربر. تهران: نشر کارآگاه، 1389، ص539.

  2-   گاردنر، راس ام. بررسی کار بردی صحنۀ جرم. ترجمۀ علی شادکام. تهران:انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا،1385، ص187.

  3-  دانکن، کریستوفر. عکاسی جنایی پیشرفته. ترجمۀ سروش بهربر.تهران: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی وابسته به پلیس آگاهی ناجا، 1392، ص33. 

نظر شما