You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • طراحی امنیتی    Security design

  یکی از عوامل مهمی که در ساخت اسناد امنیتی مد نظر قرار می­گیرد طراحی دقیق و کارشناسانه است که حتی الامکان غیر قابل جعل و چاپ باشد. در طراحی امنیتی به طور کلی به جای نقاط برای تشکیل تصاویر از خطوط در هم تنیده استفاده می­ شود، زیرا امکان کپی برداری از آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است (1).

  برای  پیشگیری وضعی از  از جعل اسناد، کارشناسان تولید اسناد امنیتی، اقداماتی را رعایت می کنند که در صنعت چاپ در سه مرحلۀ پیش از چاپ، چاپ و بعد از چاپ تقسیم بندی می­ شود. طراحی امنیتی در مرحلۀ اول  یعنی پیش از چاپ بایستی لحاظ گردد.

  در طراحی امنیتی نقطه ها به خط و خطوط به منحنی تبدیل می­ گردد و در نهایت با استفاده از بیت مپ­های  (0 1)  منحنی ­ها به اشکال هندسی تبدیل می شوند. هرچند  انسان­ها  از دیرباز با نکاتی بسیار حساس در عرصۀ طراحی گرافیک امنیتی مواجه بوده و تا به امروز آنرا دنبال کرده است، اما امروزه سامانه ­های نرم افزاری گرافیک امنیتی مجموعه­ ای از ابزارهای جامع را در اختیار طراحان گرافیک امنیتی قرار می­دهد تا بتوانند جلوه هایی متشکل از نقوش خاص، رنگ ها، حاشیه ­ها و پانتوگراف ­های پیشرفته، لوگوها و بارکدها و تایپوگرافی­ های فوق العاده دقیق و ظریف را طراحی کنند (2).

  این سامانه ­ها همچنین شامل مجموعه ای از ابزار آلات جامع تولید طراحی برای ایجاد امنیت نامحسوس گرافیکی در مقابل هرگونه  کپی برداری  از اسناد هستند.

  برای طراحی امنیتی الگوهای متنوعی وجود دارد که ممکن است بر حسب نوع سند امنیتی از یک یا چند نوع از این الگوها استفاده گردد. معروف­ترین الگوهای طراحی امنیتی عبارت ­اند از: الگوی تصاویر پنهان، الگوهای مدالین و الگوهای گیلوش، الگوهای هندسی سفارش، بر هم زنندۀ نقطه ای و...که میزان ضخامت این خطوط باعث کم یا زیاد کردن درجه نهفتگی پیام ها در الگوی پس زمینه می ­شود (3).

  کلید واژه ها

  اسناد امنیتی، طراحی،گرافیک امنیتی.

  ارجاعات

  1-   حمیدزاده اربابی، نجف. مقدمه ای بر جعل اسناد.فصلنامۀ کارآگاه، 1388، ص59.

  2- دهنادی، مریم. مقایسه طراحی اسکناس ­های قیل و بعد از انقلاب. پایان نامه کارشناسی ارشد،  تهران : دانشگاه الزهرا، 1385، ص56.

  3-   معاونت پژوهش دانشکده امام باقر. راهنمای بررسی اسناد. تهران: انتشارات دانشکده امام محمد باقر،1383، ص63.

   

   

   

نظر شما