You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • سوپر قلو فیوم Super Glue Fuming      

  روش سوپرقلو یا سیانوآکریلات، يكي از فنون علوم جنایی است که از بخارات سوپرقلو برای آشکارسازی آثارانگشتان پنهان استفاده می­کند. آثارانگشتان پنهان، آثاری است که در اثر روغن و عرق منافذ پوست سرانگشتان، در سطوح باقی می­ ماند (1).

  متن

  فرمول پایه ای که اغلب مردم به عنوان سوپرقلو می­شناسند، در سال1942حین تحقیقات توسط دکتر کوور بدست آمد. در ابتدا از استرسیانوآکریلات به عنوان چسب برای چسباندن چیزی به چیز دیگر و گروه­های جراحی از آن به عنوان باندی موقت برای چسباندن زخم ها و بستن محل تیغ جراحی، استفاده می­شد. سیانوآکریلات یا بخارات سوپرقلو، برای پردازش آثارانگشتان پنهان و آشکارسازی آنها استفاده می­كردند. عرق روی اثر انگشت، به سرعت تبخیر شده و سایر ترکیبات در یک دوره زمانی بلند در روی اثر باقی می­مانند. روش سوپرقلو عالی ترین راه برای آشکارسازی آثارانگشتان قدیمی است، چونکه عرق تبخیر شده و بخارات سوپرقلو برای آشکارسازی فقط به اسیدهای آمینه، پروتئین ها و اسیدهای چرب نیاز دارد. پودرهای انگشت نگاری، به عرق به جا مانده از اثر انگشت متصل می­شوند بنابراین برای ظهور آثارانگشتان قدیمی، مشکل دارند(شکل1).

   

   شکل1. اثر انگشت مريی شده توسط روش سوپرقلو

  با استفاده از روش سوپرقلو، امکان تهیه آثارانگشتان از سطوح ناهموار و خشن و گرد و خاک دار مانند بطری ها، چاقوها، تفنگ ها و بدن مرده ها فراهم می­شود. آثارانگشتان پنهان، به طور قابل توجهی آشکار شده و می تواند پس از پودر زنی با ژلاتین، برداشته شود. صحنه ­های جرم، مختلف ­است و مدارک جنایی از موردی به مورد دیگری، متفاوت است. گاهی قابل مشاهده کردن آثار انگشتان در سطوحی که چند رنگی باشد با روش های عادی مثل پودر انگشت نگاری سخت است، چون که این روش ها نمی توانند تباین و کنتراست مناسب ایجاد کنند و این یکی از مواردی است که سیانوآکریلات یا سوپرقلو، باید استفاده شود.

  آثار در سطوحی که از چند رنگ تشکیل شده اند و سطح کاغذ براق، توسط بخارات سوپرقلو به آسانی قابل مشاهده هستند وکیفیت آثار، می­ تواند توسط رنگ های فلورسنت یا پودرهای انگشت نگاری افزایش یابد. پودرهای انگشت نگاری، دارای رنگ های مختلف سیاه، سفید، آبی و طلایی است و متناسب با پس زمینه سطح مورد بررسی، از پودرهای مذکور استفاده می شود. رنگ های فلورسنت با استفاده از نور آشکار می ­شوند، که این نور توسط دستگاه تابیده می شود. دستگاه پولی لایت، فیلترهای متعدد با طول موج های مختلف دارد (2).

  مراحل انجام روش سوپرقلو

  بخاردهی در یک کابینت یا محفظه، با استفاده از سوپرقلو و آب انجام می شود، که زمینه اتصال بخارات را به اثر انگشت فراهم کرده و آنها را قابل مشاهده می­کند. به محض قابل مشاهده شدن، می ­توان با استفاده از پودر و رنگ ظهور، آثار را تقویت کرد(شکل2). بخارات سوپرقلو، اثرانگشت را به صورت موقت آشکار می­کند که با استفاده از پودر انگشت نگاری، می­ شود آنها را برای مدت طولانی آشکار ساخته و با ژلاتین، آثار را برداشت. مراحل بخاردهی اثرانگشت عبارت اند از:

  1- گذاشتن سوپرقلو و آب در کابینت آماده شده در یک پلیت گرم؛

  2- قرار دادن قطعه ای از مدرک در کابینت آماده شده؛

  3- دادن زمان برای ظهور اثرانگشت.

  در واقع برای تعیین مدت زمان آشکارسازی اثر انگشت، یک اثر کنترل می­تواند استفاده شود. در زمان انجام آزمایش، فقط یک اثر انگشت می­ تواند در کیسه پلاستیک یا فویل آلومینیومی، قرار داده شود. سپس در حین آشکارسازی اثر انگشت، با مشاهدة نمونه کنترل، مدت زمانی که برای آشکارسازی نمونه جنایی لازم است، مشخص می­ شود. آزمایش کننده با تکرار آزمایش سوپرقلو، به تدریج کار پخته­ تر می ­شود.

   

  شکل 2. یک کابینت که آزمایش سوپرقلو در داخل آن انجام می­شود.


  کلید واژه ها

   روش سوپرقلو، سیانوآکریلات، بخاردهی، رنگ های فلورسنت.

   

  ارجاعات

  1-     Scott Settembre ,Using the Cyanoacrylate or “Super Glue” Fuming Method to Develop Latent Palm and Fingerprints March 25, 2007 , pp1-8

  2-     Gary Gulick , Evaluation of SuperGlue Fuming , Evidence Technology Magazine , March-April 2005, pp14-15

   

   

   

نظر شما