You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • شبكه قاچاق           Smuggline Network

  شبكه قاچاق عبارت است از همكاري و مشاركت عامدانه و عالمانه افرادي در يك سازمان منسجم ومتشكل، كه در مكان­ هاي مختلف با همكاري يكديگر اقدام به  قاچاق مي­ نمايند، يا در مناطق و مراحل مختلف فعاليت قاچاقچيان را پوشش مي­ دهند (1).

  شبکه در معنای لغوی به چند مؤسسه یا دستگاه وابسته به هم یا چند نفر گفته می‌شود که در یک رشته کار می‌کنند. (2). شبكۀ قاچاق، سازمانی منظم، هدف دار و متشکل از نیروی انسانی است كه براي فعاليت هاي قاچاق ايجاد شده است. شبكۀ قاچاق عرفاً متشکل از نهادها و بخش‌هايی است که این نهادها و بخش‌ها،خود از اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند.

  ارتکاب قاچاق از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه قاچاق عبارت است از همکاری و مشارکت عامدانه و عالمانه چند نفر در ارتکاب قاچاق که مسبوق به داشتن هماهنگی و نقشه و طرح قبلی و منتج به هدف واحد و نفع مشترک است. رهبری شبکه قاچاق نيز عبارت است از سازماندهی و هدایت اعضای شبکه به نحوی که اعضای شبکه با توجه به طرح‌ها و دستورهای رهبر یا کادر رهبری، مبادرت به قاچاق کالا می­ کنند.

  سازمان ودست اندرکاران شبكۀ قاچاق کالا، صرف نظر از بهره­گیری و استفاده از ابزار وتجهیزات، شيوه  فعالیت، سکونت در داخل یا خارج از کشور، میزان اشتغال، بیکاری، نوع و ميزان کالاهای مورد قاچاق، سختی و سهولت ترددهای مرزی وغيره، معمولاً باتشکیلاتی سازمان­یافته، منسجم وباهدف مشخص وباهماهنگی وبرنامه ریزی و درپوشش مناسب و سازماندهی شده (به ویژه در محموله ­های کلان) به فعالیت گستردۀ قاچاق می­ پردازند.

  مشخصه­ های شبکۀ قاچاق کالا از نگاه پلیس آگاهی شامل اعضای شبکه ای است  که حداقل از سه نفر تشکیل شده باشد (عوامل تهیه، انتقال، انبار و توزیع)؛ دارای تشکیلات سازماندهی است و با اهدافی مشخص، مشترک و ازپیش تعیین شده گرد هم می ­آیند.

  رییس باند (شبکه) معمولاً در صحنۀ جرم غایب است لیکن در داخل کشور یا خارج از کشور هدایت اعضا را به عهده دارد. شبکه دارای یک رییس است و سایر اعضا اهداف مورد نظر رییس را دنبال می­کنند؛ حوزۀ فعالیت شبکه محدود نبوده و ممکن است از سطح کشور نیز فراتر رود ؛ فعالیت شبکه نیازمند امکانات و تجهیزات اعم از مالی ، انسانی ، خودرویی و ... است(8)

  تشکیلات شبکه­ ای قاچاق به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند وساختاری را به شرح زیر تشکیل می­دهند:

  1- شبكۀ تهيه قاچاق: كار اين شبكه فراهم ­كردن كالاهايي در داخل كشور است كه قرار است از كشور خارج شود (قاچاق صادراتي) يا فراهم كردن كالاهايي از خارج از كشور است كه قرار است به كشور وارد شود ( قاچاق وارداتي).

  2- شبكۀ عبور مرزي قاچاق: اين شبكه همان طور كه از نام آن پيداست، كارهاي مربوط به ورود يا خروج كالاهاي قاچاق را بر عهده دارد. اين شبكه، با بررسي راه هاي موجود براي قاچاق، يكي از دو راه قاچاق گمركي، يا قاچاق غير گمركی (يا هر دو) را براي عبور كالاي قاچاق بر مي­ گزيند.(3)

  4- شبكۀ توزيع قاچاق: كار اين شبكه توزيع و فروش كالاهاي قاچاق است كه به كشور وارد مي­شود( قاچاق وارداتي ) يا توزيع و فروش كالاهاي قاچاقي است كه از كشور خارج مي­ شود (قاچاق صادراتي). (4).

  5- شبکه های حمل و نقل کالای قاچاق:  در مسير انتقال كالاي قاچاق از مبدأ تا مقصد و به داخل كشور و مراكز استان و شهرهاي داخلي كشور،افرادي شامل روستایيان، ساكنان بومي ومحلي، رانندگان خودروهای سبک و سنگین، کارکنان وسایط نقلیه عمومی هوایی، دریایی وزمینی  هستند که به عنوان شبكۀ حمل و نقل، انتقال كالاي قاچاق را سهولت بخشيده و امنيت آن را تأمين مي­ نمايند (5).

  6- شبکه ذخیره ونگهداری کالای قاچاق: که این افراد، صاحبان کالاها، انبارها و مغازهای بزرگ هستند كه درنگهداری کالاهای قاچاق نقش ﻣﺆثری دارند. کالاهای قاچاق پس از ورود در محل­ه ای از پیش تعیین شده ( بارانداز) توسط عوامل قاچاق در حاشیه مرز برای مدت کوتاهی نگهداری و سپس با وسایط نقلیه به مراکز استان­ها و شهر­های بزرگ كه بيشترين انباشت سرمايه و ميزان مصرف وجود دارد انتقال داده می شود. در بعضی از مرزهای ورودی، کالای قاچاق پس از ورود بدون اینکه در محل تخلیه انبار گردد بارگیری و مستقیما ً به شهرهای بزرگ انتقال داده می ­شود (6).

  7- توزیع کنندگان وفروشندگان:  آخرين گروه از شبكۀ قاچاق ، توزیع کنندگان و فروشندگان كالاي قاچاق هستند.اين عناصر كالاي قاچاق را از عاملان، خريداري و به تقاضا كنندگان عرضه مي­ کنند؛  خريداران نيز عمدتاً از طريق واسطه ­ها با عاملان آشنا مي­شوند، و نقش اصلي در مبادلات را واسطه ها برعهده دارند(7).

  کلید واژه ها 

  قاچاق، شبكه حمل و نقل قاچاق ، عاملان قاچاق، حاملين قاچاق، توزيع قاچاق.

  ارجاعات

  1- واژه نامۀ اقتصاد پنهان. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات،1388،ص76.

  2- جر،خلیل. فرهنگ لاروس. ترجمۀ سید حمید طبیبیان، ج2، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1375، ص 1246.

  3- اله مراد، سيف. قاچاق كالا در ايران. مركز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ نگار شهر، 1387. ص25.

  4- گمرک جمهوري اسلامي ايران «تأملی بر قاچاق کالا و مواد مخدر،ص12-9».

  5- اكبري، اسدا...؛ ماندانا زنگنه سروش. اقتصاد پنهان. مجموعه مقالات، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شماره 5، 1388،ص233.

  6- محمودي، حسين. مبارزه با جرايم اقتصادي. معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامي، انتشارات جام جم، 1384،ص59-50

  7- اقتصاد پنهان. معاونت پژوهش و آماراطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1388، ص234.

  8- بیابانی،  غلامحسن و نادعلی سلطانی. قاچاق کالا.  نشر کارآگاه، 1386، ص 47

   

نظر شما