You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • صورت جلسه كشف Detection Minute      

  صورتجلسه كشف كالا، صورتجلسه‌اي است كه حين كشف يا در اولين فرصت پس از كشف كالا توسط عوامل كشف تنظيم  و به امضاي مأموران ذي ربط (كاشفان)، صاحبان كالا يا حاملان آن رسيده وحاوي مشخصات زمان كشف، چگونگي كشف، محل كشف، نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق مكشوفه  و مشخصات وسيله نقليه است (1).

  صورتجلسۀ كشف از زمرۀ اسناد رسمي بوده كه توسط عوامل كشف در زمان كشف كالاي قاچاق و ارز تنظيم مي شود و شامل نوع، تعداد كالا يا مبلغ ارز قاچاق، مشخصات كالاهاي مكشوفه، تاریخ كشف، عمل كشف، اسامي كاشفان، مأموران و مشخصات متهمان، چگونگي كشف، عمليات منتهي به كشف و مشخصات وسيله حمل است (2).

  صورتجلسۀ كشف از مستدل­ترين اوراق پرونده است كه منجر به محكوميت متهم يا متهمان مي­شود. زيرا چگونگي كشف و نحوۀ اقدام توسط مأموران كاشف، صاحب يا صاحبان كالا، حامل كالا و شهود قضيه تأیید مي­شود و معمولاً مندرجات اين برگ پرونده در مراجع قضايي به آساني قابل انكار نيست. بر اين اساس در جهت ثبت دقيق كشف و نحوۀ انجام اقدامات مأموران و نيروهاي دخيل در كشف و درج مشخصات متهمان دستگير شده، فرم خاصي تحت عنوان «صورتجلسه بدوي كشف كالا»  تهيه و در اختيار مأموران قرار داده شده است (3).

  قانون مبارزه با كالا و ارز در ماده 41 تصريح دارد: به استثنای موارد منطبق با ماده(٢١) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطين مکلف­اند اموال مکشوفه ووسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقيف و پلمب کنند وصورتجلسۀ کشف را با ذکر دقيق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظيم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسۀ کشف قيد کنند. ضابطين مکلف اند بلافاصله و درصورت عدم دسترسی ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند (4).

  در خصوص تنظيم صورتجلسه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رعايت موارد زیر تأکید شده است:

  1)در صورتی که ارزش قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، يارانه­اي و ارز مکشوفه موضوع این قانون، برابر تشخیص اولیه سازمان کاشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد (ماده 21 ).

  2) در تنظیم صورتجلسه بازرسی محل، با ذکر جزییات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است (5).

  3) مشخصات كالاي مكشوفه از حيث نوع، مقدار، مارك تجارتي، مدل، كشور سازنده، مشخصۀ فني، رنگ، شماره سريال، درجۀ مرغوبيت و به طور كلي هر صفت و علامتي كه بيان کنندۀ كالاي مكشوفه بوده و از سوءاستفاده ­هاي بعدي مانند برداشت و تعويض جلوگيري کند، در صورتجلسه ذكر مي­ شود.

  4) صورتجلسۀ كشف، تحت نظر مستقيم فرمانده يگان كاشف ‌و با مسئوليت وي تنظيم می­ گردد.

   5) ذكر و اضافه کردن نام افراد غير مرتبط در صورتجلسه كشف كالا تخلف محسوب می­ شود و در صورت وجود سوء نيت موضوع قابل پيگرد خواهد بود.

  6) چنانچه در مأموريت­هاي مبارزه با قاچاق كالا برحسب ضرورت از نيروهاي ساير واحد­ها و يگان­ ها استفاده شده است؛ لازم است مشخصات هريك از نيروهاي مذكور در صورتجلسه كشف قيد گردد.

  8)  ملاك عمل براي پرداخت حق الكشف کارکنان ذي ربط، منحصراً صورتجلسه كشف است.

  9) مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتجلسه كشف قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوۀ وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه­ هاي آن، نحوۀ ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

  10) هرگونه حك و اصلاح در صورتجلسه كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضایي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي­شود.

  مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملزم هستند در حین کشف یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف کالای قاچاق نسبت به تنظیم صورتجلسه بدوی کشف اقدام نمایند و در صورت جلسه کشف باید زمان کشف، چگونگی کشف، محل کشف، نوع و مقدار کالا و مبلغ ارزقاچاق مکشوفه و مشخصات وسیله نقلیه را قید و به امضای کاشفان،  صاحبان کالا و عاملان  در محل برسانند

   کلید واژه ها

   صورتجلسه كشف كالای قاچاق،  قاچاق کالا،حق الكشف، كاشف.

  ارجاعات

  1-     شادنيا، هوشنگ. مبارزه با قاچاق كالا و ارز.  انتشارات معاونت آموزش ناجا 1375، ص 51.

  2-     همان، ص 52

  3-     بياباني، غلامحسين و نادعلي سلطاني. قاچاق كالا ، پرسش ها و پاسخ ها. انتشارات كارآگاه، 1387، 163 وآیین نامۀ اجرایی نحوۀ تعزیرات حکومتی، 1388، ص26.

  4-     قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب سال 1392.

  5-     قانون امورگمركي، مصوب سال1390، طبق ماده ۱۱۶.

   

نظر شما