You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حمل و تحویل تحت نظارت     Controlled Delivery

  روشی که به محموله‌هاي قاچاق يا مشكوك مواد مخدر و داروهاي روان گردان اجازه داده می‌شود از مجاورت يا داخل سرزمين يك كشور با اطلاع و تحت نظارت مقامات صالحه آن عبور کند تا منجر به شناسایي همۀ دست اندركاران  در ارتكاب جرائم مقرر شود. (1 )

  با توجه به تعریف موجود در بند «چ» ماده 1 کنوانسیون سال  1988 سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و روان-گردان، حمل و تحویل مواد مخدر تحت نظارت، تحت نظر قرار دادن محموله‌های قاچاق مواد مخدر بدون مصادره آن‌ تا رسیدن به مقصد و مبادله اسناد با کشورهای مبدأ و مقصد در صورت نیاز است.

  ماده 11 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدرو داروهاي روان­گردان، مصوب كنفرانس مصوب 20 دسامبر 1988 سازمان ملل متحد، مقرر می‌دارد: «1- در صورتي‌كه اصول اساسي سيستم‌هاي حقوقي داخلي تجويز نمايند، اعضا تدابير لازم را در حدود امكانات خود، براي امكان استفاده مناسب از محموله‌هاي تحت كنترل در سطح بين‌الملل، بر مبناي قراردادها و ترتيبات مرضي الاطراف، به‌منظور شناسایي دست‌اندركاران جرايم موضوع بند 1 ماده 3 و انجام اقدامات قانوني عليه آنها، اتخاذ خواهند نمود. 2- تصميمات براي استفاده از محموله‌هاي تحت كنترل، به طور جدي اتخاذ شده و در صورت لزوم، ترتيبات و تفاهمات مالي، را در رابطه با اعمال صلاحيت توسط اعضاي ذي‌ربط، مطمح نظر خواهد داد. 3- محموله هاي قاچاق كه اعمال كنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار گرفته است ممكن است با موافقت اعضاي ذي‌ربط بازداشت گرديده و بدون آنكه در مواد مخدر و يا داروهاي روان¬گردان موجود در آنها دخل و تصرفي شده باشد، به آنها اجازه ادامه عبور داده شود و يا آنكه مواد مزبور از آن، كلاً و يا بعضاً منتقل و يا جايگزين گردند.» (2 )

  جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ 3/9/1370 با تصویب قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان در شورای تشخیص مصلحت نظام، مشروط برآنكه مفاد كنوانسيون در مواردي كه با قوانين داخلي و موازين اسلام معارض گردد از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد، به کنوانسیون ملحق و مقرر داشت که اسناد آن را مبادله نمايد. (3 )

  بر اساس این ماده، محموله‌های قاچاق مواد مخدر در صورت تشخیص ارتباط با گروه‌ها و دسته‌های فراملی پس از شناسایی توسط مأموران انتظامی مصادره نخواهند شد و اجازه عبور به آنها داده می‌شود ولی مأموران بر حمل آن کنترل و نظارت کامل خواهند نمود تا کل اعضای باند مرتبط با محموله را شناسایی و دستگیر نمایند.

  در صورت خروج مجدد ماده از کشور نیز اسناد مربوط و اطلاعات لازم به مأموران انتظامی در کشور مقصد تسلیم خواهد شد. این همکاری دو یا چند جانبه با هدف شناسایی کامل اعضای گروه یا باند انجام می‌شود.

  علی‌رغم تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون  مذکور،این موضوع به دلیل وجود برخی از موانع موجود تا تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 عملیاتی نشد. در ماده 43 قانون اخیر به صراحت به نیروی انتظامی اجازه داده شد که با تنظیم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار دهد. (4 )

  کلید واژه‌ها

  تحویل تحت نظارت، کنترل دلیوری، کنوانسیون 1988، قانون مبارزه با مواد مخدر

  ارجاعات

  1-     بند «چ» ماده «1» کنوانسیون  سا ل1988 سازمان ملل در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدرو داروهاي روان­گردان، موجود در وبگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نشانی:

  http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=23bea1b5-1fd7-4d9a-b6f9-2318ceed3925

  2-     همان (1)، ماده 11.

  3-     قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان موجود در وبگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نشانی:

  http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=23bea1b5-1fd7-4d9a-b6f9-2318ceed3925

  4-     قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه ملحقات مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود در وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نشانی:

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789916

  منابع برای مطالعه بیشتر:

  اردبیلی، محمد علی. حمل و تحویل تحت کنترل. تهران: میزان، 1383.

نظر شما