You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • از طبقه بندی خارج کردن    Declassify

  تعریف

  از طبقه­ بندی خارج کردن، لغو نمودن طبقه ­بندی حفاظتی یک موضوع یا وسیله طبقه بندی شده (تجهیزات و اسناد) می­باشد (1).

  متن

  طبقه بندی اسناد و مدارک و اقلام ، یعنی تعیین ارزش آنها بر اساس اهمیت و خطر افشای غیر مجاز آنها . با تعیین طبقه بندی ، باید مطابق ارزش امنیتی اسناد و مدارک و اقلام برای نگهداری آنها هزینه مقتضی انجام گردد . به عبارت دیگر ، اسناد ومدارک واقلام طبقه بندی شده سری به کلی سری دردخمه های حفاظتی باید نگهداری شوند و به همین دلیل دسترسی ها به آنها کاملا محدود می باشد .

  بدیهی است ، اسناد ومدارک و اقلام در طول زمان بخشی از اهمیت و یا کاملا اهمیت خود را از دست می دهند . بنابراین ، ایجاب می نماید برای کاهش هزینه های امنیتی دراین زمینه با توجه به دستورالعمل های موجود، مبادرت به تقلیل طبقه بندی و یا خارج نمودن آنها از طبقه بندی نمود .

  تنزل سطح طبقه­بندی اسناد، فرایندی است که به موجب آن، طبقه­بندی امنیتی از سطح بالاتر به سطحی پایین­تر تغییر داده می­شود. دستورالعمل­های مربوط به خارج کردن یا تنزل سطح طبقه ­بندی، باید تعیین نماید که چه موقع یک سند طبقه ­بندی ،می­تواند به طبقه­ بندی پایین­تری تنزل سطح دهد و چه موقع می­تواند از طبقه ­بندی خارج گردد. در بسیاری از موارد، یک سیستم تنزل سطح خودکار، برای تنزل سطح و از طبقه­بندی خارج کردن  اسناد طبقه بندی شده، پس از گذشت فاصله زمانی معین به کار گرفته می­شود.

  با گذشت زمان، اطلاعات یک سند ممکن است قدیمی شود. این امر بدین معنی است که:

  1-    اطلاعات ممکن است از حساسیت کمتری برخوردار شوند؛

  2-   دیگر به سند مورد نظر  نیازی نیست، حتی اگر هنوز طبقه­بندی شده باشد.

  بررسی طبقه­ بندی یک سند، معین می­کند که آیا می­تواند تنزل سطح یافته و یا از حالت طبقه­بندی خارج شود. این بررسی می­تواند در هر زمان پس از طبقه­ بندی شدن سند انجام گیرد. نتیجه تصمیم، به اعلام رسمی از طبقه­ بندی خارج شدن اطلاعات، بر این اساس است که افشای آن­ها، دیگر ضرری متوجه امنیت ملی نمی ­سازد. سند مزبور، آن گاه از سیستم طبقه­ بندی امنیتی خارج می­شود (2).

  طبق قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح ج.ا.ا. طبقه ­بندی و تغییر طبقه ­بندی اسناد و مدارک ،مذاکرات،تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری  اسناد طبقه­ بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای  مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می گردد (3).

  واژه­ های کلیدی:

  سند، تنزل سطح طبقه ­بندی سند، خارج کردن سند از طبقه ­بندی.

  ارجاعات:

  1- رستمی، محمود. فرهنگ واژه­ های نظامی. تهران: انتشارات ایران سبز؛ 1386. صفحه 76.

  2- دوپویی، ترورنویت. اطلاعات نظامی. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: مرکز چاپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 1379. صفحات 366 362.

  3-  تبصره 3 ماده 26قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح.

نظر شما