You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • ولگردی Tramp 

  ولگرد به كسي اطلاق مي­شود كه داراي اقامتگاه مشخصي نيست و شغل و كار يا وسيله امرار معاش ندارد (1) وهمواره دراماکن و معابرعمومی به صورت بی هدف و سرگردان درحال پرسه زدن  است و غالباً مردم از حضور همیشگی آنها در خیابان­ها و معابر عمومی ناراحت هستند (2).

  از لحاظ اصطلاحی و لغوی، ولگردی گشتن بی‌هدف و پرسه زدن در معابر و اماکن است؛ اما هرگونه گشتن بی‌هدف در معابر و نداشتن پیشه معین را نمی‌توان بزه و مشمول حکم مقرر در ماده 712 قانون مجازات اسلامی دانست؛ همان‌گونه که قسمت اخیر بند 3 ماده 6 قانون اقدامات تأمینی، ولگرد را الزاماً فرد بدون شـغـل نـمـی‌دانـد: ... هرگاه در مدت آزادی مشروط، مجرم مجدداً به تکدی یا ولگردی یا فحشا پرداخته یا بیکار بماند... .

  از حیث ماهیت حقوقی به نظر می‌رسد که ولگردی از جرایم اعتباری است و از آنجا که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تری باشد، قانون‌گذار صرف ولگردی را جرم و مستوجب مجازات می‌داند. با توجه به مجموع مطالب عنوان شده، ولگردی را می‌توان آوارگی، هرزه‌گرایی، بیکارگی، لاابالی‌گری و امتناع از اشتغال به شغل معین با وجود فراهم بودن امکان اشتغال و اینکه از اوضاع و احوال شخص ولگرد می‌توان دریافت ظرفیت ارتکاب جرم را دارد  و عمل او از دیدگاه عرف نیز مذموم و قابل سرزنش است، تعریف کرد.

  مجازات اين جرم طبق قوانين جاري حبس از يك تا سه ماه است. طبق بند 6 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري ولگردي از زمره جرايم مشهود بوده و دولت مكلف است اشخاص مذكور را به كار مناسب وادار نمايد.

  در صورتي كه اين افراد از قبول كار امتناع نمايند يا براي طفره از كار فرار كنند به حبس جُنحه‌اي، از يازده روز تا سه ماه محكوم مي‌شوند. ولگردي علاوه بر اینکه جرمي مستقل است، در برخي از اوقات يكي از عناصر جرم است. راي وحدت رويه 14، سال 1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور به صراحت ماده 8‌ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي‌ايران، تعقيب كيفري را منوط به اين مي‌داند ‌كه متهم ولگرد باشد و اعتياد او مورد تأييد پزشكي قانوني قرار بگيرد و در صورتي كه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب كيفري او مخالف صريح‌اين ماده خواهد بود (3).

   

  کلید واژه­ها

   

  ولگردی، جرم، معتاد ولگرد.


  ارجاعات


  1-     حجازی، قدسیه. بررسی جرائم خیابانی درتهران.تهران: حقوقی،1386،ص96.

   

  2-     رضایی، امیر. ولگردی رشهر تهران. تهران: شهرداری تهران ،1387،ص12.

  3-     آرين‌پور، محمدرضا. بررسي جرايم تكدي، ولگردي و كلاشي در ايران. بیرجند: رازقي،1391،ص39.

   

نظر شما