You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • قوادی                                  pimp , procurer

   

   قیادت در لغت به معنای رهبری، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می­دهد قواد نامند. قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است (1) معنی لغوی «قواد» ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین این­گونه تعریف شده است: « قواد کسی است که واسطۀ شهوترانی دیگران است.» در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعریف می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا یا لواط (2).

   

   

   مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست و دارای مراتب زیر است:


  شروع به جرم: شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از ارادۀ مجرم باشد. که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت. در قانون شروع به جرم، جرم تلقی نمی­ شود و عنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی­ شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد.

  فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسدهای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانون­گذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحلۀ شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم است.

   

   معاونت در جرم: مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط وامکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود.


  مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می­شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می­شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می­ شود. بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل و مطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است.

   مباشر: همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین کرده است. همچنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان می‌دارد:


  «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعدۀ «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی، معلوم می‌شود جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانون­گذار به آن توجه نماید (3).


   تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی

  الف -تعدد مادی: چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می­شود یا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می­شود .

   ب- تعدد معنوی: تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعدۀ جمع مجازات حاکم می ­شود؛ بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می ­رسد دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد (4).

  عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست؛ لذا ممکن است دو یا چند نفر با اتومبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن نشانی مرد به زن یا برعکس، آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می­شوند و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می­ گیرند.

   


  یعنی با به کار گیری وسایل و عناصر مختلف دامنۀ جرم را توسعه می­ بخشند؛ به طور مثال در آرایشگاه­ ها، ویدیوکلوپ­ها، سفارت خانه­ های خارجی، جلوی مدارس و پارک­ها به فریب واغفال زنان و دختران جوان می­ پردازند. لذا عناصری که در ارتکاب جرم مؤثر هستند عبارت­اند از: تلفن، رایانه (اینترنت)، روزنامه، مراکز تفریحی و…که همگی راهی برای اغفال زنان و دختران ناآگاه وساده لوح می­ باشد (5).


  در قانون به آنچه که توجه نشده است و فقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان  است که همان قوادی به شکل سازمان یافته می ­باشد. قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می ­آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست (6).

  انگيزه قاچاق:انگيزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك، ايتاليا و هلند اين­گونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود (7).

  کلید واژه­ ها

   قوادی، فحشا، قاچاق زنان، دلالی.

  ارجاعات

  1-   دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه دهخدا. تهران: مؤسسه لغت‌نامه دهخدا،1382،ص352.

  2-   مصلحی،احمد. فرهنگ حقوقی. تهران: طهوری،1387،ص ۳۴۹.

  3-   مرعشی شوشتری، سید حسن. «محاربه و افساد فی الارض.» مجلۀ دادرسی، شماره9،ص52.

  4-   الهام، غلامحسین. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم.تهران: انتشارات مجد،1372،ص95.

  5-   سازمان بهزیستی. نقش آموزش­ هاي مهارتي فني وحرفه­ اي در كاهش آسيب ­هاي اجتماعي.معاونت آموزش، دفتر كاهش آسيب­­ هاي اجتماعي، تابستان1391،ص77.

  6-   اشتری، بهناز. قاچاق زنان و بردگی معاصر.تهران:انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380، ص124.

  7-   امین صارمی، نوذر.انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ های معارض.چاپ اول،1380، ص39.

   

   

   

   

نظر شما