You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دانشگاه پليس                      university  police

   دانشگاه علوم انتظامی، یکى از مهم­ترین واحدهاى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران است كه در سال 1323 تأسيس و از اواخر سال 1379 با نظام نوين آموزشي با  15 رشته و 26 گرايش مختلف، منطبق با نیازهاى تخصصى ناجا برای جذب و به کارگیرى جوانان شایسته و تربیت و آموزش افسران مجرب، آغاز  به كار نموده است (1).

  دانشگاه علوم انتظامي، با هدف تربیت و تعلیم افسران با ایمان، شجاع، آگاه و توانا در راستاى اجراى مأموریت‏ها و وظایف متنوع و دشوارى که از سوى قانونگذار بر عهدۀ نیروى انتظامى نهاده شده است داراى جایگاهى ممتاز بوده و از سابقه و قدمت طولانى در نظام دانشگاهى کشور برخوردار است. دانشگاه علوم انتظامى از زمان تأسیس تاکنون، همگام با تحولاتى که در دوره‏ هاى مختلف تاریخی، جامعه و پلیس ایران با آن روبه رو بوده، دگرگونی‏ها و فراز و نشیب‏هایى را براى رسیدن به نقطۀ مطلوب شاهد بوده است. این دانشگاه در سال1323 هجرى خورشیدى با عنوان «آموزشگاه عالى شهربانی» رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

  مدت زمان تحصیلى آموزشگاه عالى شهربانی که در واقع نخستین نام این دانشگاه محسوب می‏شود – دو سال بوده و هدف از تشکیل آن پرورش افسرانى بوده است که به وجه احسن بتوانند از عهدۀ انجام وظایف مربوط به شهربانى برآیند. «آموزشگاه عالى شهربانی» از دى ماه 1338 به «دانشکدۀ افسرى شهربانی» تغییر نام یافت و طول مدت تحصیلى آن به سه سال افزایش پیدا کرد (2).

  پس از تصویب و ابلاغ قانون دانشکده افسرى شهربانی، نظر به اهمیت آموزش‏هاى ضمن خدمت، مقرر گردید دانشکده ضمن خدمت مشتمل بر دوره‏هاى نهایی، عالى و تخصصى دایر گردد. چون به هر یک از این دوره‏ها در مؤسسات فرهنگى مشابه «دانشکده» اطلاق می‏گردید مستند به اجازه نامه وزارت کشور و موافقت شوراى عالى فرهنگ، نام دانشکده افسرى شهربانى در همین سال به دانشگاه پلیس تبدیل گردید.

  به دنبال طرح ادغام شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامى و پلیس قضایی، مراکز آموزش عالی این نیروها در دانشگاه پلیس ادغام شد و نام «دانشگاه علوم انتظامی» با سازمان و ساختارى جدید مصوب گردید. در اواخر سال 1379 نظام نوین دانشگاه، با هویت دانشگاهى علمى و تخصصى با 9 دانشکده تخصصى و مرکز آموزشى تدوین گردید.

  عناوین دانشکده‏هاى تخصصى دانشگاه بدین شرح است:

   1- دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهی؛

   2- دانشکده علوم وفنون پلیس انتظامی؛

   3 - دانشکده علوم وفنون پلیس مرزی؛

   4- دانشکده علوم وفنون پلیس راهنمایى و رانندگى (راهور)؛

  5- دانشکده علوم وفنون پلیس ادارى و فنی؛

  6- دانشکده فرماندهى و ستاد (دافوس)؛

   7- مجتمع آموزش عالى کوثر؛

   8- مرکز آموزش عالى نصر.

  در نظام جدید آموزشى تعداد 15 رشته با 26 گرایش مختلف در مقاطع دانشگاه منطبق با نیازهاى تخصصى ناجا طراحى گردیده است (3).

  کلید واژه­ها

  دانشگاه علوم انتظامی، نیروی انتظامی، دانشکده­های تخصصی دانشگاه پلیس.

  ارجاعات

  1- معتضد،خسرو. کتاب یکصد سال فرازو فرود نیروی انتظامی. تهران: انتشارات عقیدتی-سیاسی،1385، ص71.

  2- کتاب ماهنامۀ شهربانی،تهران :چاپ شهربانی، 1346، ص22.

  3- آشنایی بادانشگاه علوم انتظامی،تهران: معاونت آموزش دانشگاه،1387،ص12.

   

   

نظر شما