You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • گلوله توپي‌شكل فلفل        PepperBall

  این گلوله سه گرمی به شکل تیله را می­ توان توسط تفنگ خودکار ونیمه خودکار پینت بال شلیک نمود که علاوه بر ضربه دردناکی که به هدف وارد می ­کند، توده ای از گاز فلفل(OC) را در سطح هدف منتشر می ­کنند(1)

  توپ فلفلی  گلوله ای تیله شکل است که  برای اولین بار در ایالات متحده از آن برای کنترل اغتشاشات و دستگیری مجرمان استفاده شد و به بهترین شکل کارآیی خود را درکنترل ناآرامی اثبات کرد. این گلوله و سلاح آن که همان سلاح پینت بال است در حال حاضر در بیش از دوهزار مرکز پلیس در سرتاسر جهان، استفاده می شود. حفظ جان افراد مهم‌ترین مزیّت دستگاه Pepperball است. با آنکه این مزیت از لحاظ انسانی بسیار با ارزش است،

  اما هزینۀ مالی، آسیب‌ها و جراحات روحی روانی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا محاسبه و کنترل هزینۀ این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاه ها و سلاح‌های موجود، از جنبه‌های انسانی و مالی پايین‌تر است و این خود یک عامل مهم در برتری این دستگاه نسبت به سایر انواع سلاح‌ها است (2)

  دستگاه Pepperball راه‌حل‌های مؤثر و کارآمدی را برای دامنه وسیعی از مسائل پلیسی، نظامی و امنیّتی به وجود می‌آورد که عبارت اند از:

  • ایمنی مأموران؛
  • کارآیی سلاح؛
  • صرفه جویی؛
  • رفع آسیب‌های جانبی؛
  • سهولت و راحتی کار با سلاح؛
  • مقبولیت عمومی و بی‌خطربودن آن برای افراد؛
  • عدم منافات آن با مسائل حقوقی و آزادی‌های اجتماعی (3)

  از مزیّت‌های مهم این گلوله برای غیرنظامیان و نیروهای انتظامی، کاهش زمان و مخارج بستری‌شدن افراد در مراکز درمانی است به واسطۀ استفاده از عنصر طبیعی فلفل در این سلاح، استفاده از آن برای افراد، خطر چندانی به همراه ندارد و فرد پس از یک دورۀ کوتاه چند ساعته می‌تواند سلامتی خودرا به طور کامل باز یابد (4) 

  کاهش چشم‌گیر آسیب‌ها و اعتراضات مردمی و عواقب جزایی مربوط به آن، در برخی موارد مشاهده شده است که به واسطۀ واردآمدن لطمات جانی به افراد، از افسران پلیس شکایت می‌شود؛ اما با استفاده از این دستگاه که آسیب جانی برای افراد در بر ندارد و تأثیر آن بر بدن موقت است،

  نیروهای پلیس با مشکلات قانونی در کنترل آشوب‌ها مواجه نمی‌شوند. قابلیت استفاده از دستگاه در شرایط مختلف و هزینه پایین آموزش باعث مقرون به صرفه‌بودن دستگاه  Pepperball نسبت به سایر سلاح‌هاست (5)

  کلید واژه ­ها

   کنترل اغتشاشات،  گلوله توپی شکل فلفل، دستگاه pepperball

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. سلاح‌های پلیسی غیرکشنده. معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393، ص172.

  2-     آشنایی با تجهیزات جدید (توپ فلفلی). نشریه ج-207، مرکز مطالعات و پژوهش‌های پشتیبانی و مهندسی ناجا، ص 3.

  3-     مودتی، علی. سلاح‌های غیرکشنده. معاونت تربیت و آموزش ناجا، 1390 ، ص85.

  4-       مودتی، علی. سلاح‌های پلیسی غیرکشنده. همان. ص 171.

  5-     آشنایی با تجهیزات جدید (توپ فلفلی). همان، ص 4.

نظر شما