You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تفنگ ساچمه‌اي             shotgun

  تفنگ ساچمه‌اي ضد شورش، سلاحی است که ظاهر و توانایي‌هاي آن تأثير شديد رواني بر شورشيان و کنترل و متفرق بودن اغتشاش دارد و در تظاهرات آرام به ندرت از آن استفاده می­شود.  بازدارندگی ظاهری این سلاح به علت کالیبر بالای آن است اما توانایی پراکندگی آن به خاطر نوع مهمات مورد استفاده است (1)

  تفنگ ساچمه‌اي ضد شورش، يك سلاح جنگي چند منظوره است. ظاهر و توانایي‌هاي آن، تأثير شديد رواني بر شورشيان دارد. مخصوصاً كاربرد آن در عمليات ضدشورش، بسيار مناسب است (2).  این سلاح جنگ افزاری جنگ‌افزاری که انعطاف‌پذیری زیادی دارد و وضعیت، شکل ظاهری و مقدورات آن، آثار روانی زیادی بر اغتشاشگران می­گذارد؛ به دلیل برد  کوتاه این سلاح (برد مفید: 50 متر، برد مؤثر: 80 تا 100 متر و برد نهایی: 150 متر)  خطر ایجاد تلفات  احتمالی و تصادفی در 60 یا بالای 70 متری بسیار کمتر از سلاح-های همتای خودش است. به هرحال، هرچقدر که قدرت کشندگی و مرگباری آین سلاح در برد کوتاه بیشتر باشد؛ مسلماً محدودیت بیشتری برای آن در عملیات شهری و کنترل اغتشاشات دیده می­شود. البته کشنده بودن یا نبودن این سلاح با نوع مهمات مورد استفاده ارتباط مستقیم دارد(4)

  هنگامي كه از ساچمه‌اي بزرگ سربي شماره دو صفر استفاده مي‌شود، اين سلاح در برد محدود خود بسيار مؤثر است. به عنوان مثال اين سلاح در برابر تيراندازاني كه در كمين پنهان شده‌اند و نيز جستجوي اتاق به اتاق و پست‌هاي ثابت ایست و بازرسی مهم و حياتي كه توسط خودروهاي بسيار سريع قابل نفوذ هستند، بسيار مناسب است (4)

  در مواقعی که تعداد زیادی از افراد اغتشاشگر در برد تقریبی تا 50 متر هجوم می‌آورند، استفاده از تفنگ شات گان مناسب است. در ضمن، توان تفنگ ساچمه‌ای برای مورد اصابت قراردادن هدف‌های نقطه‌ای توسط کارکنان ورزیده، مناسب است. برای تیراندازی به طرف انبوه جمعیت توسط این سلاح باید از ساچمه‌های مخصوص نمره 7 تا 12 استفاده کرد و آن را به طرف قسمت‌های پایین بدن و پاها، شلیک کرد. این كار ممکن است باعث خاتمه شورش شود و از جراحات و آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند (5). بدون توجه به نوع ساچمۀ استفاده شده، اين سلاح نيز همانند سلاح‌هاي ديگر مي‌تواند مرگ‌آور باشد. كنترل و سنجش‌هاي بايد براي استفاده از اين نوع سلاح در نظر گرفته شود و مطمئن شويم كه هنگامي كه فرمانده‌اي دستور استفاده از اين نوع سلاح را مي‌دهد، نوع مهمات مناسب  برای استفاده را ابلاغ و کنترل کرده تا از بروز حوادث جلوگیری کند. مهمات این سلاح از نمره 1تا  است 6 که ساچمه‌های آن درشت و بیشتر برای شکار استفاده می‌شود و از نمره 6 تا 12 که ساچمه‌های آن ریز و برای کنترل اجتماعات مورد استفاده قرار می‌گیرد (6)

  این سلاح دارای دو ضامن است:

  1-     ضامن گلندن که در زیر حافظ ماشه به‌وسیله انگشت سبابه براي مسلح‌کردن سلاح نگه‌داشته می‌شود؛

  2-     ضامن ماشه بالای سلاح

  کلید واژه ها

  تفنگ ساچمه زن، شات گان، سلاح ضد شورش.

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. سلاح‌های پلیسی غیرکشنده. معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393،ص195.

  2-     کتاب اغتشاشات شهري (جنگ شهري (FM 19-15 ارتش و پلیس آمریکا، ترجمه عین القضات، علیرضا، زمستان 88.

  3-     مودتی، علی. سلاح‌های سازمانی ناجا.معاونت تربیت و آموزش ناجا، 1391، ص248.

  4-     کتاب اغتشاشات شهري (جنگ شهري). همان.

  5-     محسنان، احمد. جنگ‌افزارشناسی نیمه‌سنگین. دانشگاه علوم انتظامی امین، 1388،ص103.

  6-     police and security equipment 2011-1012 page733

  7-     حسینی مقدم، سید علی، شهریار بهزاد بصیرت، علی مودتی. جنگ افزار شناسی(2) نیمه سنگین. معاونت تربیت و آموزش ناجا، 1393، ص177.

نظر شما