You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آرام‌كننده‌ها        Calmatives

  مواد شيميايي غيركشنده که استفاده از آنها سبب خواب آلودگی شدید افراد شده و دارای نقش آرام بخشی، بازدارندگی عصبی، محرک یا تولیدکنندۀ بوی نامطلوب است(1).

  ممنوعیت اعمال شده از طرف کنوانسیون منع توسعه، تکثیر و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی و نیز آثاری که کاربرد این نوع سلاح‌ها بر افکار عمومی دنیا می‌گذارد، موجب شده است که کشورهای پیشرفته اقدامات مؤثری در دهۀ 70 به بعد در جهت توسعۀ انواع سلاح‌های غیرکشنده انجام دهند و نتایج حاصل از تحقیقات خود را در منازعات منطقه‌ای به‌کار گیرند. در این میان سلاح‌های شیمیایی غیرکشنده  نیز توسعه یافته؛ که یکی از انواع پرکاربرد آن آرام‌کننده‌ها است (2).

  عوامل آرام‌بخش می‌توانند طوري ساخته شوند که قربانیان آنها بیدار و متحرک بوده، اما فاقد اختیار یا توانایی انجام عملیات نظامی باشند. اين مواد بر روي سامانۀ اعصاب و روان تأثير گذارده؛ فعاليت كنترلي و نظارتي مغز را مختل مي‌سازند. از انواع دارويي آنها مي‌توان به گروه داروهاي مورفين‌دار و همچنين واليوم‌ها (ديازپام) اشاره كرد (3).

  داروهاي ضد افسرگي مانند « فلوكسي‌تين» و «سرترالين» نيز كه سريع‌الاثر هستند، به شدت مورد توجه نیروهای نظامي و پلیس است. برخي از اين مواد به شكل سلاح نيز تهيه شده‌اند مانند BZ كه يك روان‌گرداني بسيار قوي است.

  استفاده از محرک‌هاي بوياييِ نفرت انگيز براي کنترل يا تغيير رفتار انسان، يک راهکار جالب براي سلاح‌هاي جدید است؛ به طوري كه ترکيبات بد بو در فهرست اولويت تحقيقات سلاح‌هاي غيرکشنده ايالات متحده قرار دارند (4).

  استفادۀ کنترل شده از این مواد می‌تواند برای پلیس در کنترل اغتشاشات جایگزین بسیار مناسب و کم هزینه از هر لحاظ ‌باشد به طور مثال در کنترل جمعیت خشمگینی که به فرمان­های پلیس توجهی ندارد و اقدام به خرابکاری می‌کند، می‌توان با پخش عوامل آرام‌کننده در محیط باعث آرام‌شدن جمعیت با کمترین هزینه نمود (6).

  کلید واژه­ها

   سلاح شیمیایی غیرکشنده، کنترل جمعیت خشمگین، آرام‌كننده‌‌ها،

  ارجاعات

  1-   Chemical and Biochemical Non-Lethal Weapons book - ronald g, sutherland november 2008 Page 18,19

  2-     فخراییان، حسین. مقاله مقدمه‌ای بر سلاح‌های شیمیایی غیرکشنده. دانشگاه امام حسین(ع)، گروه شیمی،  فصلنامۀ جنگ نرم.

  3-     کامبیز پارتازیان( مترجم). سلاح‌های غیرکشنده. فصلنامۀ علمی- نظامی دفاع نامتعارف (جنگ نوین) شماره31 و32- معاونت عملیات سپاه- اداره دفاع نامتعارف- زمستان86 و بهار 87

  4-     غفاری، مهرداد و داود قاسم آبادی. سلاح‌های ناتوان‌کننده و انواع آن.  فصلنامۀ چشم انداز امنیت، 1391

  5-     مودتی، علی. سلاح‌های غیرکشنده. معاونت تربیت و آموزش ناجا، 1390، ص35

نظر شما